אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות בענין מודעה על תביעת פיצויים (הגנה), 1940

תקנות בענין מודעה על תביעת פיצויים (הגנה), 1940

תקנות בענין מודעה על תביעת פיצויים (הגנה), 1940 1
(עפ"י סעיף 18)
1. תקנות אלה תיקראנה "תקנות בענין מודעה על תביעת פיצויים (הגנה), 1940"
2. תביעות לפיצויים או לחלוקת פיצויים עפ"י הפקודה הנ"ל תוגשנה במודעה לפי הטפסים המתאימים המפורטים בתוספת לתקנות אלה.
3. כל מודעת-תביעה כזאת תהא חתומה ע"י התובע או ע"י אדם המוסמך כדין ע"י התובע בשמו ותימסר לאדם שהרשות המוסמכת אשר על ידה מבוצעת הרכישה או ההפקעה - תורה למסרה לו, ואילו כשאין הוראה כזאת, תימסר לרשות המוסמכת.
תוספת
טופס 1
פקודת הפיצויים (הגנה), 1940
מספר ההפקעה
(את הטופס הזה יש למלא בשני העתקים, ואת שניהם יש לשלוח אל )
מודעת תביעה לפיצויים עפ"י סעיף 4(1) (א), (ג) ו-(ד) מהפקודה בעד רכישת קרקע ובנינים (או בנינים) מטעם הממשלה.
(1) שם התובע -
כתובתו,
עסקו או תאורו.
(2) המצב, השטח, והתאור המדוייק של הקרקע וכן (או) הבנינים שהופקעו, בצירוף תרשים, אם יש תרשים. (אם הקרקע היא קרקע חקלאית, ציין מהו השטח הראוי לעיבוד ומהו השטח שהוא אדמת-מרעה).
שטחה של כל קרקע סמוכה של התובע אשר לא קנו בה חזקה. בנינים או חלקים של בנינים על הקרקע שלא קנו בהם חזקה.
(3) מהות טובת-ההנאה.
אם הוא בעל-מחזיק, ציין את תאריך ההחכרה הידועה האחרונה ורשום פרטים קצרים על כך. אם הוא שוכר או אריס, ציין:
(א) שמו וכתובתו של בעל הקרקע (הבית).
(ב) מהות האריסות או השכירות.
(ג) תאריך האריסות או השכירות ופרטים קצרים וכל הסכמים או מסבות מיוחדים.
(ד) כיצד תובא האריסות (השכירות) לידי גמר, וכמה זמן נשאר עד לגמירתה.
(ה) דמי השכירות (החכירה).
(4) השווי השנתי, כפי שהוערך עפ"י פקודת מס-הרכוש העירוני, 1940 (כשיש שווי שנתי).
(5) פרטים על משכנתאות, או שעבודים אחרים בצירוף שמותיהם וכתובותיהם של מקבלי המשכנתה או השעבוד.
(6) כשהאדמה היא אדמה חקלאית - פרטים על המשק בצירוף פרטים על:
(א) דברים שנעשו קודם לכן לצורך עיבוד הקרקע וכן
(ב) זרעים
(ג) חרישות
(ד) תבואה המחוברת לקרקע
(ה) זבלים העומדים בעינם
(ו) ענינים אחרים כיוצא בזה.
(7) התאריך שבו החזיקה הרשות המוסמכת בקרקע (או בבנינים).
(8) פרטים על התביעה ובהם יש לציין את אופן חישוב סכום התביעה לגבי כל סעיף מן הסעיפים דלקמן:
(א) בגין פיצויים עפ"י סעיף 4(1) (א).
(ב) לגבי קרקע חקלאית, הסכום שכל אריס חדש חייב לשלם עפ"י סעיף 4(1) (ג).
(ג) בגין הוצאות שהוצאו אגב קיום ההוראות (סעיף 4(1) (ד)).
הוגשה היום הזה בחודש 19.
חתימת התובע.
שמו וכתובתו של עורך-הדין (כשיש עו"ד).
שמו וכתובתו של המודד (כשיש מודד).
אין להשתמש בטופס הזה לתביעת פיצויים בעד נזקים שנגרמו עפ"י סעיף 4(1)(ב) (ראה טופס 2) או בעד לקיחת סחורות בהפקעה או רכישת סחורות. (ראה טופס 5).
טופס 2
פקודת הפיצויים (הגנה), 1940
מספר הפקעה
(את הטופס הזה יש למלא בשני העתקים, ואת שניהם יש לשלוח אל )
הודעת תביעה לתיקון נזקים עפ"י סעיף 4(1)(ב) לפקודה בשל קניית חזקה בקרקע ובנינים (או בנינים) מטעם הממשלה.
(1) שם התובע -
כתובתו,
עסקו או תאורו.
(2) המצב והתאור המדוייק של הרכוש שהופקע.
(3) מהות טובת-ההנאה.
(4) שווי הקרקע וכן/או הבנינים שהופקעו בתאריך קניית החזקה.
(5) פרטים על משכנתאות או שעבודים אחרים בצירוף שמותיהם וכתובותיהם של מקבלי המשכנתא או השעבוד.
(6) תאריך קניית החזקה ע"י הרשות המוסמכת.
(7) תאריך ביטול החזקה.
(8) פרטים על התביעה וביחוד יש לציין את -
(א) פרטי הנזק שנגרם במשך תקופת החזקה לקרקע וכן/או לבנינים ושבקשר אתו תובעים פיצויים.
(ב) הסכום הנתבע בערך ההוצאה הכרוכה בתיקון כל נזק מן הנזקים הנזכרים.
הוגשה ביום הזה בחודש 19.
חתימת התובע.
שמו וכתובתו של עורך-הדין (כשיש עו"ד).
שמו וכתובתו של המודד (כשיש מודד).
ט ו פ ס 3
פקודת הפיצויים (הגנה), 1940
מספר ההפקעה
(את הטופס הזה יש למלא בשני העתקים, ואת שניהם יש לשלוח אל )
הודעת תביעה ע"י המחזיק בקרקע עפ"י סעיף 5(2) לפקודה בנידון ביצוע עבודה על הקרקע וכן/או הבנינים מטעם הממשלה
(1) שם התובע -
כתובתו,
עסקו או תאורו.
(2) המצב והתאור המדוייק של הרכוש.
(3) מהות טובת-ההנאה.
אם הוא בעל-מחזיק, ציין את תאריך ההחכרה האחרונה הידועה ורשום פרטים קצרים על כך, אם אריס (שוכר), ציין -
(א) שמות וכתובתו של בעל הקרקע (הבית).
(ב) מהות האריסות או השכירות.
(ג) תאריך האריסות או השכירות ופרטים קצרים וכל הסכמים או מסבות מיוחדים.
(ד) כיצד תובא האריסות (השכירות) לידי גמר, וכמה זמן נשאר עד לגמירתה.
(ה) דמי השכירות (האריסות).
(4) פרטים על משכנתאות או שעבודים אחרים בצירוף שמותיהם וכתובותיהם של מקבלי המשכנתה או השעבוד.
(5) פרטי התביעה המראים את הסכום שחושב לגבי -
(א) שווים השנתי של הקרקע וכן/או הבנינים, אם העבודה לא בוצעה.
(ב) הפחתת שוויה השנתי של הקרקע וכן/או הבנינים ושאפשר ליחסו לביצוע העבודה.
הוגשה היום הזה בחודש 19 .
חתימת התובע.
שמו וכתובתו של עורך-הדין (כשיש עו"ד).
שמו וכתובתו של המודד (כשיש מודד).
ט ו פ ס 4
פקודת הפיצויים (הגנה), 1940
מספר ההפקעה
(את הטופס הזה יש למלא בשני העתקים, ואת שניהם יש לשלוח אל )
הודעת תביעה עפ"י סעיף 5(4) לפקודה בנידון הפחתת ערכה של אחוזה או טובת-הנאה בקרקע ע"י ביצוע עבודה על הקרקע וכן/או הבנינים מטעם הממשלה
(1) שם התובע -
כתובתו,
עסקו או תאורו.
(2) המצב והתאור המדוייק של הנכסים.
(3) מהות האחוזה או טובת-ההנאה של התובע.
(4) פרטים על משכנתאות או שעבודים אחרים על אותה אחוזה או טובת-הנאה, בצירוף שמותיהם וכתובותיהם של מקבלי המשכנתא או השעבוד.
(5) פרטי העבודה שבוצעה על הקרקע וכן/או הבנינים.
(6) פרטי העבודה המראים:-
(א) כיצד הופחת ערך הקרקע או טובת-ההנאה ע"י ביצוע העבודה.
(ב) סכום הפחת.
הוגשה היום הזה בחודש 19.
חתימת התובע.
שמו וכתובתו של עורך-הדין (כשיש עו"ד).
שמו וכתובתו של המודד (כשיש מודד).
ט ו פ ס 5
פקודת הפיצויים (הגנה), 1940
מספר ההפקעה
(את הטופס הזה יש למלא בשני העתקים, ואת שניהם יש לשלוח אל )
הודעת תביעה עפ"י סעיף 8 לפקודה בנידון הפקעה או רכישה של נכסים מטעם הממשלה
(1) שם התובע -
כתובתו,
עסקו או תאורו.
(2) תיאור הנכסים שהופקעו או נרכשו. (אם תדרוש הרשות המוסמכת - ציין פרטים שיפורטו בתוספת וסדרים לסוגיהם כפי שתדרוש הרשות).
(3) בנינים שבהם נמצאו הנכסים בתאריך ההפקעה או הרכישה.
(4) מהות טובת-ההנאה של התובע בנכסים.
(5) שמו וכתובתו של הבעל, אם אין הוא התובע.
(6) תאריך ההפקעה או הרכישה ע"י הרשות המוסמכת.
(7) מצב הנכסים בזמן ההפקעה או הרכישה, אם לא פורט בתוספת.
(8) אם הנכסים נמצאים ברשות התובע לפי חוזה שכירות - קניה - התובעים חלוקה עפ"י סעיף 14, ובאיזה סכום?
(9) פרטי התביעה המראים -
(א) את כל הפרטים הדרושים לצרכי סעיף-קטן (2) מסעיף 8.
(ב) את הסכום הכולל של הפיצויים שאתה תובע בשל הפקעה או רכישה של הטובין ומסירת פרטים על אופן התהוותו של הסכום, חוץ אם נמסרו פרטים בתוספת.
(ג) את סכומה של כל תביעה שהוגשה לגבי הוצאות שהוצאו באופן סביר לשם מילוי אחר כל הוראות שניתנו מטעם הממשלה בקשר עם ההפקעה או הרכישה.
הוגשה היום הזה בחודש 19 .
חתימת התובע
שמו וכתובתו של עורך-הדין (כשיש עו"ד)
שמו וכתובתו של המודד (כשיש מודד).
ט ו פ ס 6
פקודת הפיצויים (הגנה), 1940
מספר ההפקעה
(את הטופס הזה יש למלא בשני העתקים, ואת שניהם יש לשלוח אל )
הודעת תביעה עפ"י סעיף 6(7) לפקודה בנידון רכישת כלי-רכב מטעם הממשלה.
(1) שם התובע -
כתובתו,
עסקו או תאורו.
(2) מהות טובת-ההנאה של התובע בכלי-הרכב.
(3) שמו וכתובתו של הבעל, אם אין הוא התובע.
(4) תאור כלי-הרכב שהופקע המראה את -
(א) סימן האינדקס ומספר הרישום.
(ב) התוצרת.
(ג) המשקל כשאינה טעונה.
(ד) תאריך הרישום הראשון.
(5) תאריך ההפקעה ע"י הרשות המוסמכת.
(6) אם כלי-הרכב נמצא ברשות התובע לפי חוזה-קניה בדרך שכירות - התובעים חלוקת סך הפיצויים עפ"י סעיף 14, ובאיזה סכום.
(7) פרטי התביעה המראים לחוד את הסכומים, כשיש סכומים, שתובעים אותם עפ"י הפיסקות (א), (ב), (ג), (ד) ו-(ה) מסעיף 1(6) של הפקודה והמראים במקרה תביעה עפ"י פיסקה (ג) או (ד), אם היא כוללת נזק שבא כתוצאה מפעולות מלחמה.
הוגשה היום הזה בחודש 19.
חתימת התובע.
שמו וכתובתו של עורך-הדין (כשיש עו"ד).
שמו וכתובתו של המודד (כשיש מודד).
ט ו פ ס 7
פקודת הפיצויים (הגנה), 1940
מספר ההפקעה
(את הטופס הזה יש למלא בשני העתקים ואת שניהם יש לשלוח אל )
הודעת תביעה עפ"י הפסקאות (א), (ב), (ג), (ד) ו-(ה) של סעיף 6(1) לפקודה בנידון הפקעת כלי-שיט מטעם הממשלה.
(1) שם התובע -
כתובתו,
עסקו או תאורו.
(2) מהות טובת-ההנאה של התובע בכלי-הרכב.
(3) שמו וכתבותו של הבעל, אם אין הוא התובע.
(4) תאור כלי-הרכב שנרכשו המראה את -
(א) סימן האינדקס ומספר הרישום.
(ב) התוצרת.
(ג) המשקל כשאינה טעונה.
(ד) תאריך הרישום הראשון.
(5) אם תחילה הופקע, את מספרה הסידורי של ההפקעה.
(6) תאריך הרכישה ע"י רשות המוסמכת.
(7) תאריך הרכישה ע"י התובע והמחיר ששילם.
(8) אם כלי-הרכב נמצאו ברשות התובע לפי חוזה-קניה בדרך שכירות - התובעים חלוקה עפ"י סעיף 14 ובאיזה סכום?
(9) פרטי התביעה.
הוגשה היום הזה בחודש 19.
חתימת התובע.
שמו וכתובתו של עורך-הדין (כשיש עו"ד).
ט ו פ ס 8
פקודת הפיצויים (הגנה), 1940
מספר ההפקעה
(את הטופס הזה יש למלא בשני העתקים, ואת שניהם יש לשלוח אל )
(1) שם התובע -
כתובתו,
עסקו או תאורו.
(2) מהות טובת-ההנאה של התובע בכלי-שיט; אם הוא תובע לפי חוזה החכירה, יש לציין פרטים.
(3) שמו וכתובתו של הבעל, אם אין הוא התובע.
(4) תאור כלי-השיט שהופקע, מתוך ציון: -
(א) השם.
(ב) המספר הרשמי (כשיש מספר רשמי).
(ג) מקום הרישום.
(ד) מספר הטונות הרשום.
(ה) הסוג והמבנה.
(ו) שנת בנייתה.
(5) התאריך ומספר הסימוכין של ההפקעה ע"י הרשות המוסמכת.
(6) פרטי כל משכנתה, שעבוד או התחייבות דומה שכלי-השיט היה כפוף להם, מתוך ציון שמותיהם וכתובותיהם של האנשים הזכאים להם.
(7) פרטי התביעה עפ"י סעיף 6(1) לפקודה: -
((I עפ"י פיסקה (א).
((II עפ"י פיסקה (ב).
((III עפ"י פיסקה (ג) מתוך ציון תאריך הנזק.
((IV עפ"י פיסקה (ד) מתוך ציון התאריך שבו אירע הנזק.
((V עפ"י פיסקה (ה) בצירוף פרטי ההוראות
הוגשה היום הזה בחודש 19
חתימת התובע.
שמו וכתובתו של עורך-הדין (כשיש עו"ד).
ט ו פ ס 9
פקודת הפיצויים (הגנה), 1940
מספר ההפקעה
(את הטופס הזה יש למלא בשני העתקים, ואת שניהם יש לשלוח אל )
הודעת תביעה עפ"י סעיף 6 לפקודה בנידון רכישת כלי-שיט מטעם הממשלה.
(1) שם התובע -
כתובתו,
עסקו או תאורו.
(2) שמו וכתובתו של האדם (כשיש אדם כזה) הרשאי לפעול מטעם התובע.
(3) תאור כלי-השיט שנרכש, מתוך ציון: -
(א) השם.
(ב) המספר הרשמי (כשיש מספר רשמי).
(ג) מקום הרישום.
(ד) מספר הטונות הרשום.
(ה) הסוג והמבנה.
(ו) שנת בנייתה.
(4) התאריך ומספר הסימוכין של ההפקעה ע"י הרשות המוסמכת.
(5) התאריך ומספר הסימוכין של הודעת הרכישה או המכירה ע"י הרשות המוסמכת.
(6) תאריך הקניה ע"י התובע והמחיר ששולם; אם נרכש שלא בדרך קניה, ציין את הפרטים.
(7) פרטי כל משכנתא, שעבוד או התחייבות דומה שכלי-השיט היה כפוף להם, מתוך ציון שמותיהם וכתובותיהם של האנשים הזכאים להם.
(8) פרטי התביעה.
הוגשה היום הזה בחודש 19.
חתימת התובע.
שמו וכתובתו של עורך-הדין (כשיש עו"ד).

טופס 10
פקודת הפיצויים (הגנה), 1940
מספר ההפקעה
(את הטופס הזה יש למלא בשני העתקים, ואת שניהם יש לשלוח אל )
הודעת תביעה עפ"י סעיף 7 לפקודה בנידון מקום בכלי-שיט הדרוש מטעם הממשלה.
(1) שם התובע -
כתובתו,
עסקו או תאורו.
(2) מהות טובת-הנאה של התובע בכלי-השיט; אם הוא תובע לפי חוזה-שכירות, יש לציין את הפרטים.
(3) שמו וכתובתו של הבעל, אם אין הוא התובע.
(4) תאור כלי-השיט שבו דרוש המקום, מתוך ציון: -
(א) השם
(ב) המספר הרשמי.
(5) מהותו ומידתו של המקום הנדרש ע"י הרשות המוסמכת.
(6) הנסיעה או הנסיעות שבעבורן דרוש לייחד מקום.
(7) התאריך ומספר הסימוכין של הדרישה ע"י הרשות המוסמכת.
(8) פרטי כל משכנתה, שעבוד, או התחייבות דומה שכלי-השיט היה כפוף להם, מתוך ציון שמותיהם וכתובותיהם של האנשים הזכאים להם.
(9) פרטי התביעה עפ"י סעיף 7(1) לפקודה: -
((I עפ"י פיסקה (א).
((II עפ"י פיסקה (ב) בצירוף פרטי ההוראות.
הוגשה היום הזה בחודש 19 .
חתימת התובע.
שמו וכתובתו של עורך-הדין (כשיש עו"ד)
טופס 11
פקודת הפיצויים (הגנה), 1940
מספר ההפקעה
(את הטופס הזה יש למלא בשני העתקים, ואת שניהם יש לשלוח אל )
הודעת תביעה עפ"י סעיף 8 לפקודה בנידון הפקעה או רכישה מטעם הממשלה של כלי-שיט ההולך ונבנה.
(1) שם התובע -
כתובתו,
עסקו או תאורו.
(2) מהות טובת-ההנאה של התובע בכלי-השיט.
(3) שמו וכתובתו של הבעל, אם אין הוא התובע.
(4) תיאור כלי-השיט שהופקע או נרכש, המפרט את: -
(א) שמותיהם וכתובותיהם של בוני כלי-השיט.
(ב) מקום היבנות כלי-השיט.
(ג) הערכת משקל המשא הרשום.
(ד) הסוג והמבנה.
(ה) תאריך התחלת בנייתו של כלי-השיט ובאיזה יום, בקירוב, תושלם בנייתו.
(5) פרטי חוזה הבנייה ושיעורי התשלומים שסולקו ושטרם סולקו בתאריך ההפקעה או הרכישה.
(6) התאריך ומספר הסימוכין של ההפקעה או הרכישה ע"י הרשות המוסמכת.
(7) פרטי כל משכנתה, שעבוד או התחייבות דומה, שכלי-השיט היה כפוף להם, מתוך ציון שמותיהם וכתובותיהם של האנשים הזכאים להם.
(8) פרטי התביעה עפ"י סעיף 8: -
((I עפ"י סעיף-קטן (1).
((II עפ"י סעיף-קטן (3) בצירוף פרטי ההוראות.
הוגשה היום הזה בחודש 19.
חתימת התובע.
שמו וכתובתו של עורך-הדין (כשיש עו"ד).
טופס 12
פקודת הפיצויים (הגנה), 1940
מספר ההפקעה
(את הטופס הזה יש למלא בשני העתקים, ואת שניהם יש לשלוח אל )
הודעת תביעה עפ"י הפיסקאות (א), (ב), (ג), (ד) ו-(ה) לסעיף 6(1) לפקודה בנידון הפקעת כלי-טיס מטעם הממשלה.
(1) שם התובע -
כתובתו
עסקו או תאורו.
(2) מהות טובת-ההנאה של התובע בכלי-הטיס.
(3) שמו וכתובתו של הבעל, אם אין הוא התובע.
(4) תיאור כלי השיט שהופקע, המציין את: -
(א) הפירמה והסוג.
(ב) הסימן הרשום.
(ג) המספר הסידורי של הבונה.
(ד) הגיל והמצב בתאריך ההפקעה.
(ה) התאריך והמספר של תעודת כושר הטיסה (כשיש תעודה כזאת).
(5) התאריך ומספר הסימוכין של ההפקעה ע"י הרשות המוסמכת.
(6) אם כלי-הטיס נמצא ברשות התובע לפי חוזה-קניה בדרך שכירות - התובעים חלוקה עפ"י סעיף 14, ובאיזה סכום?
(7) פרטי כל משכנתה, שעבוד או התחייבות דומה שכלי-הטיס היה כפוף להם, מתוך ציון שמותיהם וכתובותיהם של האנשים הזכאים להם.
(8) פרטי התביעה המראים לחוד את הסכומים (כשיש סכומים כאלה) הנתבעים עפ"י הפיסקאות (א), (ב), (ג), (ד) ו-(ה) של סעיף 6(1) לפקודה והמציינים, במקרה תביעה עפ"י פיסקה (ג) או (ד), אם היא כוללת נזק שנגרם כתוצאה מפעולות-מלחמה.
הוגשה היום הזה בחודש 19.
חתימת התובע.
שמו וכתובתו של עורך-הדין (כשיש עו"ד).
טופס 13
פקודת הפיצויים (הגנה), 1940
מספר ההפקעה
(את הטופס הזה יש למלא בשני העתקים, ואת שניהם יש לשלוח אל )
הודעת תביעה עפ"י סעיף 6 לפקודה בנידון רכישת כלי-טיס מטעם הממשלה.
(1) שם התובע -
כתובתו,
עסקו או תאורו.
(2) מהות טובת-ההנאה של התובע בכלי-הטיס.
(3) שמו וכתובתו של הבעל, אם אין הוא התובע.
(4) תיאור כלי-הטיס שנרכש, המפרט את: -
(א) הפירמה והסוג.
(ב) הסימן הרשום.
(ג) המספר הסידורי של הבונה.
(ד) הגיל והמצב בתאריך ההפקעה.
(ה) התאריך והמספר של תעודת כושר הטיסה (כשיש תעודה כזאת).
(5) התאריך ומספר הסימוכין של ההפקעה ע"י הרשות המוסמכת.
(6) התאריך ומספר הסימוכין של הודעת הרכישה או המכירה ע"י הרשות המוסמכת.
(7) תאריך הקניה ע"י התובע והמחיר ששילם; אם הרכישה היתה שלא בדרך קניה, ציין את הפרטים.
(8) פרטי כל משכנתה, שעבוד או התחייבות דומה שכלי-הטיס היה כפוף להם מתוך ציון שמותיהם וכתובותיהם של האנשים הזכאים להם.
(9) אם כלי-הטיס נמצא ברשות התובע לפי חוזה בדרך שכירות - התובעים חלוקה עפ"י סעיף 14, ובאיזה סכום?
(10) פרטי התביעה.
הוגשה היום הזה בחודש 19.
חתימת התובע.
שמו וכתובתו של עורך-הדין (כשיש עו"ד).
טופס 14
פקודת הפיצויים (הגנה), 1940
מספר ההפקעה
(את הטופס הזה יש למלא בשני העתקים, ואת שניהם יש לשלוח אל )
הודעת תביעה עפ"י סעיף 7 לפקודה בנידון מקום בכלי-טיס הדרוש מטעם הממשלה.
(1) שם התובע -
כתובתו,
עסקו או תאורו.
(2) מהות טובת-ההנאה של התובע באוירון.
(3) שמו וכתובתו של הבעל, אם אין הוא התובע.
(4) תיאור כלי-הטיס שבו נדרש המקום מתוך ציון המספר הרשמי.
(5) מהות ומידתו של המקום הדרוש ע"י הרשות המוסמכת.
(6) הנסיעה או הנסיעות אשר בשבילן דרוש לייחד מקום.
(7) התאריך ומספר הסימון של ההפקעה ע"י הרשות המוסמכת.
(8) אם כלי-הטיס נמצא ברשות התובע לפי חוזה-קניה בדרך שכירות - התובעים חלוקה עפ"י סעיף 14, ובאיזו מידה?
(9) פרטי כל משכנתה, שעבוד או התחייבות דומה שכלי-הטיס היה כפוף להם, מתוך ציון שמותיהם וכתובותיהם של האנשים הזכאים להם.
(10) פרטי התביעה המראים לחוד את הסכומים, כשיש סכומים כאלה, הנתבעים עפ"י הפיסקאות (א) ו-(ב) מסעיף 7(1) לפקודה.
הוגשה היום הזה בחודש 19
חתימת התובע.
שמו וכתובתו של עורך הדין (כשיש עו"ד).
_________________________________
1 ע"ר, 1940, תוס' 2, עמ' (ע) 1552, (א) 1796.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ