אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות בינוי ופינוי של אזורי-שיקום (מסירת דרישת-פינוי), תשכ"ח-1968

תקנות בינוי ופינוי של אזורי-שיקום (מסירת דרישת-פינוי), תשכ"ח-1968

תקנות בינוי ופינוי של אזורי-שיקום (מסירת דרישת-פינוי), תשכ"ח-1968 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38 ו-63 לחוק בינוי ופינוי של אזורי-שיקום, תשכ"ה - 1965, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"דרישת-פינוי" - דרישת-פינוי כאמור בסעיף 38(א) לחוק;
"מוסר דרישה" - אדם שנתמנה על ידי מנהל הרשות לבינוי ופינוי של אזורי-שיקום (להלן - הרשות) לשמש מוסר דרישת-פינוי מטעם הרשות לצורך תקנות אלה.
2. המצאת דרישת פינוי
(א) דרישת-פינוי תומצא למחזיק שאיננו תאגיד בדואר רשום עם אישור-מסירה לפי מען המקרקעין המופקעים.
(ב) נוכחה הרשות על פי אישור המסירה כי דרישת-הפינוי שנשלחה לפי תקנת-משנה (א) לא הומצאה למחזיק, תומצא דרישת-הפינוי בדואר רשום עם אישור-מסירה לפי המען שבו מתגורר או נמצא המחזיק או לפי מען מקום עסקו או עבודתו, אם אין הם במקום המקרקעין המופקעים.
(ג) נוכחה הרשות, על פי אישור המסירה, כי דרישת-הפינוי שנשלחה על פי תקנת-משנה (ב) לא הומצאה למחזיק, תימסר דרישת-הפינוי למחזיק גופו או לבא-כוחו אשר שמו ומענו נמסרו לרשות בהתאם לתקנות בינוי ופינוי של אזורי-שיקום (המצאת הודעות-הפקעה), תשכ"ז-1967, על ידי מוסר דרישה; לא מצא מוסר הדרישה את המחזיק גופו או את בא-כוחו במקום המקרקעין המופקעים, רשאי מוסר הדרישה למסור את דרישת-הפינוי לאחד מבני-משפחתו של המחזיק הנמצא עמו שם והנראה כבן 18 שנה לפחות.
(ד) מוסר דרישת-הפינוי יאשר לרשות את דבר מסירתה ויציין את שם האדם לו נמסרה דרישת-הפינוי ואת תאריכה.
(ה) מוסר דרישה אשר לא מצא את המחזיק או בא-כוחו או לא מצא אדם שלו אפשר למסור את דרישת-הפינוי לפי תקנות אלה, או שהמחזיק או אדם כאמור סירב לקבל את דרישת-הפינוי, ידביק את דרישת-הפינוי על המקרקעין במקום הנראה לעין, ואם היו בנין - על דלת הבנין החיצונית, ויאשר על ההעתק שבידו כי עשה כן תוך ציון מקום ההדבקה ותאריכה.
(ו) אישור כאמור בתקנות-משנה (ד) או (ה) ישמש ראיה לכאורה לתכנו.
3. המצאה לתאגיד
היה המחזיק תאגיד, תומצא דרישת-הפינוי בדואר רשום עם אישור-מסירה, אם התאגיד הוא חברה - לפי מען המשרד הרשום של התאגיד, ובכל מקרה אחר - לפי המען הרשום.
4. המצאה לרשות מקומית
היה המחזיק רשות מקומית, תומצא דרישת-הפינוי בדואר רשום עם אישור-מסירה לראש הרשות, לסגן ראש הרשות שאליו הועברו סמכויות ראש הרשות, למזכיר של הרשות או לפקיד אחר הממלא אותה שעה את תפקידיה של הרשות.
5. המצאה לפסול דין
היה המחזיק קטין או פסול-דין אחר, תומצא דרישת-הפינוי בדואר רשום עם אישור-מסירה לאחד מהוריו או לאפוטרופסו, ובאין לו הורים או אפוטרופוס - למי שהקטין או פסול-הדין גר עמו או נתון להשגחתו.
6. המצאה לחייל
היה המחזיק חייל המשרת שירות פעיל בצבא-הגנה לישראל ודרישת-הפינוי שנשלחה לפי תקנה 2 לא הומצאה לו, תומצא דרישת-הפינוי בדואר רשום עם אישור-מסירה לשלישות הראשית לשם המצאה למחזיק.
7. מחזיק הכלוא בבית סוהר
היה המחזיק כלוא בבית-סוהר ודרישת-הפינוי שנשלחה לפי תקנה 2 לא הומצאה לו, תומצא דרישת-הפינוי בדואר רשום עם אישור מסירה לנציב שירות בתי-הסוהר לשם המצאה למחזיק.
8. חובת מי שהומצאה לו דרישת פינוי
הומצאה דרישת-פינוי לאדם לשם המצאה למחזיק, חייב הוא להמציאה למחזיק בהקדם.
9. מסירת דרישת פינוי שלא הומצאה למחזיק
נוכחה הרשות על פי אישור-המסירה כי דרישת-פינוי שנשלחה כאמור בתקנות 3 עד 7 לא הומצאה למחזיק, תומצא דרישת-הפינוי בדרך הקבועה בתקנות-משנה (ב) ו-(ג) לתקנה 2 ויחולו עליה הוראות תקנות-משנה (ד) עד (ו) לאותה תקנה.
10. המסירה ומועדה
דרישת-הפינוי שנשלחה בדואר רשום כאמור בתקנות 2 עד 9, דינה כדרישת-פינוי שנמסרה למחזיק יומיים לאחר התאריך הרשום באישור-מסירה.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ח, 723.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ