אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות בינוי ופינוי של אזורי שיקום (המצאת הודעות הפקעה), תשכ"ז-1967

תקנות בינוי ופינוי של אזורי שיקום (המצאת הודעות הפקעה), תשכ"ז-1967

תקנות בינוי ופינוי של אזורי שיקום (המצאת הודעות הפקעה), תשכ"ז-1967 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35 ו-63 לחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, תשכ"ה-1965, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"מוסר הודעה" - אדם שנתמנה על ידי מנהל הרשות לבינוי ופינוי של
אזורי שיקום (להלן - הרשות) לשמש מוסר הודעה מטעם הרשות לצורך תקנות אלה:
"בעל מקרקעין" - מי שרשום בלשכת רישום מקרקעין כבעל המקרקעין, ובהעדר רישום כזה - מי שלדעת הרשות יש לראותו כבעל המקרקעין.
2. דרישה לרשות המקומית למסירת שם ומען
לפחות חמישה עשר יום לפני הפרסום של הודעת הפקעת מקרקעין ברשומות כאמור בסעיף 35 לחוק, תבקש הרשות בכתב מהרשות המקומית שבתחומה נמצאים המקרקעין למסור לה את השם והמען של בעל המקרקעין המופקעים ושל המחזיק בהם, או, אם בעל המקרקעין או המחזיק בהם גר דרך קבע בחוץ-לארץ או שהוא מיוצג בכל הנוגע לבעלותו או החזקתו במקרקעין על ידי בא-כוח - את השם והמען של בא-כוחם.
3. תשובת הרשות המקומית
הרשות המקומית תמציא לרשות בכתב, תוך עשרה ימים מיום מסירת הדרישה לפי תקנה 2, אם השם והמען של בעל המקרקעין והמחזיק בהם, או בא-כוחם כאמור; היה השם או המען של בעל המקרקעין או המחזיק בהם או בא-כוחם בלתי ידוע לרשות המקומית, יצויין הדבר בתשובה.
4. מסירה על ידי מוסר הודעה
תוך עשרה ימים מיום קבלת הפרטים מהרשות המקומית כאמור בתקנה 3 תמציא הרשות לבעל המקרקעין ולמחזיק בהם או לבא-כוחם כאמור הודעה בדבר הפקעת המקרקעין, בנוסח שייקבע על ידה, על ידי מסירתה בידי מוסר הודעה במען שצויין בהודעת הרשות המקומית.
5. מסירה לנמען
(א) הודעת ההפקעה תימסר לנמען גופו או לבא-כוחו על ידי מוסר ההודעה; לא היה הנמען במקום יכול מוסר ההודעה למסור את ההודעה לאחד מבני משפחתו של הנמען הגר עמו באותה דירה או הנמצא באותו בית עסק והנראה כבן 18 שנה לפחות; מוסר ההודעה יאשר על העתק הודעת ההפקעה את דבר מסירתה, ויציין את שם האדם לו נמסרה ואת תאריך המסירה.
(ב) אישור כאמור ישמש ראיה לכאורה לדבר.
6. הדבקה במקום מסירה
(א) מוסר הודעה אשר לא מצא במקרקעין המופקעים אדם אשר לפי תקנות אלה אפשר להמציא לו כדין את ההודעה או שאדם כאמור סירב לקבל את ההודעה, ידביק את ההודעה על הדלת החיצונית של המקרקעין המופקעים אם היו אלה בנין או במקום אחר עליהם הנראה לעין ויאשר על ההעתק שבידו כי עשה כן תוך ציון מקום ההדבקה ותאריכה.
(ב) אישור כאמור ישמש ראיה לכאורה לדבר.
7. מסירה בדואר רשום
היתה הרשות סבורה כי יש בהמצאת ההודעה על ידי שליח קשיים מיוחדים או היה לדעת הרשות ספק אם ההודעה נמסרה כדין, תהא הרשות רשאית לשלוח את ההודעה בדואר רשום עם אישור מסירה.
8. מועד המסירה בדואר
נשלחה ההודעה בדואר רשום כאמור בתקנה 7, יראו את התאריך הנקוב באישור המסירה לידי הנמען כמועד המצאת ההודעה לידי הנמען.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ז, 1706.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ