אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות בינוי ופינוי של אזורי שיקום (דיור חלוף למגורים), התשל"ג-1973

תקנות בינוי ופינוי של אזורי שיקום (דיור חלוף למגורים), התשל"ג-1973

תקנות בינוי ופינוי של אזורי שיקום (דיור חלוף למגורים), התשל"ג-1973 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(ב) לחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ"ה-1965, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בנין חד-קומתי" - בנין חד-דירתי או בנין שכל הדירות שבו נמצאות בקומה אחת הנמצאת על מפלס אחד;
"בנין רב-קומות" - בנין שאינו חד-קומתי;
"שטח" - שטח ברוטו כולל קירות-חוץ, קירות-פנים, מרפסות וחלק יחסי מתאים של חדר המדרגות לפי יחס שטח הרצפה של הדיור החלוף לשטח הרצפה של כל הדירות בבנין שבו הוא נמצא; אולם לצרכי חישוב השטח האמור לא יובא בחשבון העובי של קירות-חוץ העולה על 20 ס"מ.
2. סוג הדיור החלוף
דיור חלוף שיוצע למחזיק הגר במקרקעין יכול שיהיה בבנין חד-קומתי ויכול שיהיה בבנין רב-קומות, בבנין חדש או בבנין שאינו חדש, כפי שהרשות תקבע.
3. כללי הנחיה
(א) רשאית הרשות לקבוע כללי הנחיה שלפיהם תונחה בקביעתה אם הדיור החלוף שיוצע למחזיק יהיה בבנין חדש או בבנין שאינו חדש, בבנין חד-קומתי או בבנין רב-קומות, וכן שלפיהם תונחה בקביעת הקומה וצדדי הדירה בבנין, שתוצע כדיור חלוף.
(ב) בקביעת שיטת כללי הנחיה תשקול הרשות בין כלל שיקוליה את גילם ובריאותם של המחזיק ובני משפחתו, מספר הנפשות במשפחת המחזיק ומקום עסקו של המחזיק או עבודתו.
(ג) רשאית הרשות לקבוע בכללי ההנחיה הגרלה של דירות שבידה להציע ואת סדריה, במקרים שנראה לה רצוי לעשות כן.
4. קביעת סוג הבנין
(א) היה הדיור החלוף בבנין חדש, יחולו הוראות תקנות 6 ו-7; היה הדיור החלוף בבנין שאינו חדש, יחולו הוראות תקנה 9.
(ב) בתקנת משנה (א), "בנין חדש" - בנין שהושלם במועד שאינו מוקדם משנתיים לפני התאריך שבו הציעה הרשות לראשונה דירה בו כדיור חלוף, ויראו את תאריך גמר הבנין הנקוב בתעודת הגמר מאת הועדה המקומית כראיה לתאריך השלמתו.
5. שטח הדיור החלוף (תיקון: תשל"ה)
(א) שטח הדיור החלוף שיוצע למחזיק לא יפחת מהשטח הנקוב בטור ב' או ג' לתוספת, לפי הענין, לצד מספר הנפשות הנקוב בטור א'.
(ב) לענין תקנת-משנה (א) -
(1) "מספר הנפשות" - מספר הנפשות של המחזיק ובני משפחתו שגרו דרך קבע במקרקעין המופקעים ערב פרסום ההודעה המוקדמת וגרים בו דרך קבע ביום ההצעה; אשה שהמציאה אישור רפואי על היותה בהריון, יראוה כשתי נפשות; הורה, סב, אח או אחות שמלאו להם 21 שנה של המחזיק או של אשתו והגרים עם המחזיק דרך קבע, ייחשב כל אחד מהם כשתי נפשות; זוג הורים או סבים ייחשבו כשלוש נפשות;
(2) "יום ההצעה" - היום שבו הוצע למחזיק לראשונה דיור חלוף.
(ג) במנין בני משפחת המחזיק יכללו גם מי שנולד למחזיק או אומץ לו כדין במועד שבין פרסום ההודעה המוקדמת ויום ההצעה, וכן ילדו של המחזיק שלא מלאו לו 20 שנה ביום ההצעה וכלכלתו על המחזיק והוא גר או נמצא זמנית בקיבוץ, במוסד או בבית-ספר אך המקרקעין המופקעים מהווים את ביתו הקבוע.
6. סטנדרט הבניה בבנין חדש
(א) היה הדיור החלוף שהוצע בבנין חדש, יהיה הבנין תואם את סטנדרט הבניה הנהוג בבניה של משרד השיכון, או מטעמו, בעת שהבנין נבנה, במקום הישוב שבו מוצע הדיור החלוף או בסטנדרט שאינו נופל מהסטנדרט האמור.
(ב) תעודה מאת מי ששר השיכון הסמיכו לענין תקנה זו, שהבנין תואם את סטנדרט הבניה כאמור בתקנת משנה (א), תהווה ראיה לכך.
7. גמירת הדירה והבניה
הדירה שתוצע כדיור חלוף בבנין חדש והבנין חייבים להיות גמורים כלהלן:
(1) הדירה תהיה גמורה על קירותיה הפנימיים והחיצוניים ועל אבזריה, ומתאימה לכניסה למגורים;
(2) בבנין רב-קומות חדר המדרגות המוביל לדירה חייב להיות גמור; היו בבנין יותר מחדר-מדרגות אחד, לא תשמש אי-גמירתו של חדר-מדרגות אחר עילה לסירוב לקבל את הצעת הדיור החלוף או לפסילתה של ההצעה;
(3) הדירה תהיה מוכנה לחיבור למערכות של אספקת מים וחשמל, ומוכנה לחיבור מוני מים וחשמל, ותחובר למערכת סילוק שפכים;
(4) בחצר הבנין או במקום מתאים אחר יהיה מותקן מיתקן לפחי-אשפה.
8. עבודות פיתוח
(א) הרשות חייבת לבצע או להבטיח את הביצוע של עבודות פיתוח מסוג ובהיקף הדומים במידה סבירה לאלה המבוצעים באחת מתכניות הבניה, שהרשות קבעה, המוצאות לפועל בידי משרד השיכון, או מטעמו, בעת שהבנין נבנה, במקום הישוב שבו מוצע הדיור החלוף, או שאינם נופלים מאותו סוג והיקף; עבודות הפיתוח יבוצעו תוך מועד שלא יעלה על שנה אחת מהמועד שבו החל המחזיק לגור בדיור החלוף אלא אם חל עיכוב מאת הרשות המקומית המעוניינת בהשלמת הכביש וביצוע התיעול.
(ב) אי-השלמתן של עבודות-פיתוח בעת שהרשות הציעה את הדיור החלוף לדייר במקרקעין מופקעים לא תשמש עילה לסירוב לקבל את הצעת הדיור החלוף או לפסילתה של ההצעה.
(ג) בתקנה זו, "עבודות פיתוח" - כביש, מדרכה, תיעול, גינון וגידור של הבנין או ליד הבנין שבו נמצאת הדירה המוצעת כדיור חלוף.
9. בנין שאינו חדש
(א) היה הדיור החלוף בבנין שאינו חדש, תהיה הדירה במצב אחזקה תקין והבנין יהיה יציב וראוי למגורים על פי אישור מהנדס הרשות המקומית המעוניינת.
(ב) היה מהנדס הרשות המקומית המעוניינת סבור שלפני מסירת הדיור החלוף יש לבצע בו שיפוצים, יתן על כך הודעה בכתב לרשות והרשות תגרום לביצוע השיפוצים האמורים לפני מסירת הדירה כדיור חלוף.
10. תחולה (תיקון: תשל"ה)
תחולתן של תקנות אלה עד סוף שנת 1977.
תוספת
(תקנה 5)
בתוספת זו, "זוג קשישים" - זוג שבו הגבר הגיע לגיל 65 או האשה לגיל 60.
שטח הדירה במ"ר שטח הדירה במ"ר
מספר הנפשות בבנין חד-קומתי בבנין רב-קומות
יחיד או יחידה 27 30
זוג קשישים 33 38
3-2 47 54
5-4 56 62
6 67 76
8-7 74 85
9 83 94
10 או יותר - הסדר מיוחד מאת מי ששר השיכון הסמיך לכך.
_________________________________
1 ק"ת תשל"ג, 878; תשל"ה, 1229.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ