אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות ביטוח רכב מנועי (השתתפות עצמית) (הוראת שעה), התשס"ט-2008

תקנות ביטוח רכב מנועי (השתתפות עצמית) (הוראת שעה), התשס"ט-2008

תקנות ביטוח רכב מנועי (השתתפות עצמית) (הוראת שעה), התשס"ט-2008 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א(ד) לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970 (להלן - הפקודה), בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אופנוע" - כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961;
"תניה" - תניה בדבר השתתפות עצמית כאמור בסעיף 3א(א) לפקודה.
2. סוג כלי הרכב שלגביו תיכלל תניית השתתפות עצמית
ניתן לכרות חוזה ביטוח הכולל תניה רק לגבי אופנוע בבעלות פרטית המשמש נהג ששמו נקוב בתעודת הביטוח או לגבי אופנוע בבעלות אחרת אם המבוטח הוא הנהג הנקוב בתעודת הביטוח והאופנוע רשום על שמו ברשות הרישוי; לעניין זה -
"בעלות פרטית" - בעלות על אופנוע הרשום ברשות הרישוי על שם יחיד שאינו תאגיד, ובלבד שהאופנוע אינו משמש למטרת עסקו של אותו יחיד או של כל אדם או גוף אחר;
"בעלות אחרת" - בעלות שאינה בעלות פרטית;
"רשות הרישוי" - כהגדרתה בפקודת התעבורה 3.
3. מקרים שבהם תיכלל תניית השתתפות עצמית
חוזה ביטוח יכלול תניה, רק אם -
(1) בחר זאת המבוטח בהודעה מפורשת שתתועד אצל המבטח, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:
(א) בנספח נפרד שצורף לטופס הצעת הביטוח פורטו והוסברו ההבדלים שבין חוזה ביטוח הכולל תניה ובין חוזה ביטוח שאינו כולל תניה וכן צוינו סכום ההשתתפות העצמית וסכום דמי הביטוח שיופחתו בשל הכללת התניה; גודל האותיות בנספח כאמור לא יהיה קטן מגודל האותיות בפוליסה;
(ב) ניתנה הצעת הביטוח בעל פה - פורטו והוסברו ההבדלים שבין חוזה ביטוח הכולל תניה ובין חוזה ביטוח שאינו כולל תניה וכן צוינו סכום ההשתתפות העצמית וסכום דמי הביטוח שיופחתו בשל הכללת התניה, הן בעל פה והן בנספח שיישלח עם תעודת הביטוח; גודל האותיות בנספח כאמור לא יהיה קטן מגודל האותיות בפוליסה;
(2) בכותרת תעודת הביטוח צוין כי היא תעודה לחוזה ביטוח הכולל תניה בדבר השתתפות עצמית (להלן - תעודת ביטוח עם השתתפות עצמית).
4. גילוי נאות
(א) בפוליסה תופיע התניה, יפורטו הוראות הרשות לפי סעיף 3א(א) לפקודה ויצוין בהבלטה מיוחדת כי התניה תהא תקפה רק אם -
(1) המבוטח בחר זאת באופן ובתנאים כאמור בתקנה 3(1);
(2) בכותרת תעודת הביטוח צוין כי היא תעודה לחוזה ביטוח הכולל תניה בדבר השתתפות עצמית.
(ב) אותיות הכותרת של תעודת ביטוח עם השתתפות עצמית יהיו בכתב הגדול פי שלושה מהכתב בשאר התעודה ומודגשות במסגרת כפולה.
(ג) בתעודת ביטוח עם השתתפות עצמית, יצוין סכום ההשתתפות העצמית.
5. בטלות תניה
לא התקיים האמור בתקנה 3 או שלא נעשה גילוי נאות לפי תקנה 4, יראו את התניה בטלה.
6. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
7. תוקף
תוקפן של תקנות אלה עד תום תוקפו של סעיף 3א לפקודה.
____________________________
1 ק"ת תשס"ט, 15.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ