אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי עלות מחלות קשות), התשנ"ה-1995

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי עלות מחלות קשות), התשנ"ה-1995

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי עלות מחלות קשות), התשנ"ה-1995 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 19 ו-60 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, (להלן - החוק), בהסכמת שר האוצר ובהסכמת שר העבודה והרווחה, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"חציון" - תקופה רצופה של שישה חודשים שתחילתה ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה;
"המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהסמיכו לענין תקנות אלה.
2. קביעות מחלות קשות ועלותן (תיקון: תשנ"ו, תשנ"ח, תשנ"ט, תשס"ה2, תשס"ז2)
(א) המחלות הקשות לענין סעיף 19(א) לחוק ועלותן השנתית למבוטח הלוקה באחת מהן, הן כמפורט להלן:
העלות בשקלים
המחלה חדשים למבוטח
(1) אי-ספיקת כליות כרונית (בטיפול דיאליזה) 195,934
(2) גושה 344,153
(3) תלסמיה מיג'ור או אינטרמידיה 41,623
(4) המופיליה 119,524
(5) AIDS או נשאות HIV של מבוטחים המטופלים
באמצעות מעכבי פרוטיזה (PROTEASE) 39,593
(ב) סכומי העלות השנתית שבתקנ משנה (א) יתעדכנו, ב-1 ביולי של כל שנה, בשיעור השינוי השנתי הממוצע של מדד יוקר הבריאות בשנה שקדמה לה, לעומת שיעור השינוי השנתי הממוצע של מדד יוקר הבריאות בשנה הקודמת.
3. העברת מידע
ב-1 בדצמבר וב-1 ביוני של כל שנה תעביר כל קופת חולים מידע למנהל בדבר מספר חבריה הלוקים בכל אחת מן המחלות הקשות המנויות בתקנה 2.
4. הסכום הכולל לחציון
ב-15 בדצמבר וב-15 ביוני של כל שנה יודיע המנהל למוסד לביטוח לאומי (להלן - המוסד), את הסכום הכולל של העלויות בעד השירותים הרפואיים לכלל המבוטחים הלוקים במחלות קשות בכל קופות החולים, לחציון שתחילתו לאחר מועד ההודעה (להלן - הסכום הכולל לחציון).5. ניכוי התשלום החודשי
ב-25 בכל חודש ינכה המוסד מהסכומים שגבה כדמי ביטוח בריאות את החלק השישי של הסכום הכולל לחציון (להלן - התשלום החודשי), ויעבירנו למשרד הבריאות.
6. העברת העלויות לקופות החולים
ב-1 בכל חודש יעביר משרד הבריאות לכל קופת חולים את חלקה בתשלום החודשי, לפי מספר חבריה הלוקים במחלות קשות, בהתאם למידע שהעבירה למנהל לפי תקנה 3.
7. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ה, 492; תשנ"ו, 525; תשנ"ח, 507; תשנ"ט, 187; תשס"ה, 957; תשס"ז, 474; תשס"ט, 96.
2 סעיף 2 לתקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי עלות מחלות קשות) (תיקון), התשס"ה-2005 (ק"ת תשס"ה, 957), קובע לגבי תקנה 2:
2. תחולה
תקנה 2(א) לתקנות העיקריות, כתיקונה בתקנה 1(1) לתקנות אלה, תחול לראשונה על הסכום הכולל לחציון, כמשמעותו בתקנה 5 לתקנות העיקריות, שיחולק בחציון שתחילתו ביום כ"ד בסיון התשס"ה (1 ביולי 2005)
3. הוראות מעבר
(א) המנהל יעדכן את הודעתו למוסד לפי תקנה 4 לתקנות העיקריות, שניתנה ביום ח' בסיון התשס"ה (15 ביוני 2005), בהתאם לסכומים האמורים בתקנה 2 לתקנות העיקריות, כתיקונה בתקנה 1 לתקנות אלה, לא יאוחר מיום י"ט בסיון התשס"ה (26 ביוני 2005).
(ב) על אף האמור בתקנה 2(ב) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 1(2) לתקנות אלה, עדכון סכומי העלות השנתית שבתקנה 2(א) לתקנות העיקריות, כתיקונה בתקנה 1(1) לתקנות אלה, ייעשה לראשונה ביום ה' בתמוז התשס"ו (1 ביולי 2006).
3 תקנה 2 לתקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי עלות מחלות קשות) (תיקון), התשס"ז-2007 (ק"ת תשס"ז, 474), קובעת לגבי תיקון תקנה 2 כי תחילתן ביום 1.7.2006.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ