אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי ותשלום החזר בעד דמי ביטוח רפואי), התש"ס-2000

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי ותשלום החזר בעד דמי ביטוח רפואי), התש"ס-2000

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי ותשלום החזר בעד דמי ביטוח רפואי), התש"ס-2000 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3א(ה)(2)(ג) ו-60 (ד) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן - החוק), בהסכמת שר הבריאות ושר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בקשה" - בקשה לקביעת תושבות, כמשמעותה בסעיף 3א(א) לחוק;
"תשלום לקופה" - תשלום כמשמעותו בסעיף 3א(ה)(2)(א) ו-(ב) לחוק, ששילם מגיש בקשה לקופת חולים;
"החזר תשלום לקופה" - כל אחד מאלה לפי הענין:
(1) לגבי תשלום לקופה בעד תקופה שקדמה ליום הגשת הבקשה - סכום התשלום לקופה ובלבד שאינו עולה על סכום דמי ביטוח הבריאות שהמבוטח חייב בתשלומו לפי החוק בעד אותו חודש;
(2) לגבי התקופה שתחילתה ביום הגשת הבקשה - סכום התשלום לקופה ובלבד שאינו עולה על הסכום המרבי להחזר לפי תקנה 2 לתקנות ביטוח בריאות ממלכתי (החזר תשלום בעד ביטוח רפואי), התש"ס-2000 (להלן - תקנות ההחזר).
2. דרישה לקבלת החזר
דרישה להחזר תשלום לקופה (להלן - דרישה) תוגש למוסד לפי טופס שקבע המוסד, בצירוף קבלות המעידות על ביצוע התשלום לקופה, התקופה שבעדה שולם, פירוט סכום התשלום לקופה בעד כל אחד מהחודשים שבתקופה האמורה, ומועד ביצוע התשלום לקופה.
3. החזר למבוטח
(א) החליט המוסד כי נתקיימו התנאים המזכים בהחזר התשלום לקופה, הוא ישולם למבוטח בתוך 30 ימים ממועד ההחלטה האמורה; ההחזר האמור יישא תוספת הפרשי הצמדה כמשמעותה בתקנה 3 לתקנות ההחזר.
(ב) סכומים שהמוסד ישלם לפי תקנת משנה (א) ינוכו, כאמור בסעיף א(ה)(2)(ג) לחוק, מדמי ביטוח בריאות שגבה לפי פרק ג' לחוק.
4. מסירת מידע למוסד
מגישה דרישה ימציא למוסד, לפי דרישתו, כל מסמך או מידע הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו לפי סעיף 3א לחוק; לא מסר למוסד מסמך או מידע כאמור, רשאי המוסד לעכב את הטיפול בדרישה או לבקש ממנו כי ישלים את החסר בתוך 21 ימים; לא השלים את החסר עד למועד האמור, תידחה הדרישה.
5. תחילה ותחולה
תחילתן של תקנות אלה ביום ט"ו בניסן התשנ"ט (1 באפריל 1999) והן יחולו על תשלום לקופה בעד יום התחילה ואחריו.
______________________________
1 ק"ת תש"ס, 938.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ