אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאה לקופות החולים), התשנ"ה-1995

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאה לקופות החולים), התשנ"ה-1995

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאה לקופות החולים), התשנ"ה-1995 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17 ו-60 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן - החוק), ובאישור שר האוצר, שר העבודה והרווחה וועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. חישוב מספר המבוטחים המשוקלל (תיקון: תשנ"ז, תשס"ה)2
בחישוב מספר המבוטחים המשוקלל בכל אחת מקופות החולים כאמור בסעיף 17 לחוק, יינתן משקל למבוטחים לפי גיל כל מבוטח בניקוד כמפורט להלן:
טור א' טור ב'
גיל המבוטח ניקוד
עד 1 1.55
עולה על 1 עד 5 0.96
עולה על 5 עד 15 0.47
עולה על 15 עד 25 0.40
עולה על 25 עד 35 0.57
עולה על 35 עד 45 0.68
עולה על 45 עד 55 1.07
עולה על 55 עד 65 1.69
עולה על 65 עד 75 2.86
עולה על 75 עד 85 3.56
עולה על 85 4.06
2. מבוטחים שלא יבואו בחישוב מספר המבוטחים המשוקלל
בחישוב מספר המבוטחים המשוקלל לכל קופות החולים כאמור בסעיף 17 לחוק לא יבואו בחשבון אלה:
(1) תושב ישראל שנמצא מחוץ לישראל תקופה העולה על שנתיים רצופות, ובכל אחת משנים אלה לא היה בישראל למעלה מ-90 ימים;
(2) תושב ישראל שנמצא במעצר או במאסר למעלה מ-12 חודשים.
3. קביעת השיעור מהסכום לחלוקה
(א) בבואו לקבוע את השיעור מהסכום לחלוקה לגבי כל קופת חולים כאמור בסעיף 18(ב) לחוק, יסתמך המוסד לביטוח לאומי (להלן - המוסד) על נתונים המצויים בידיו עד ליום השלושים שלפני המועד לחישוב השיעור (להלן - מועד החישוב); לענין זה, "נתונים" - לרבות נתונים בטופס של המוסד לרישום בקופת חולים או למעבר מקופת חולים אחת לאחרת (להלן - טופס רישום ומעבר) שהמוסד מצא לאחר בדיקה כי פרטיו מלאים ותואמים את המידע המצוי ברשותו, וכי נתמלאו לגביו התנאים הקבועים לפי החוק לרישום או למעבר, לפי הענין.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), טופסי רישום ומעבר שנתקבלו במוסד 30 ימים או יותר לאחר המועד שבו נתקבלו בקופת החולים, לא יובאו בחשבון לענין קביעת שיעור הסכום לחלוקה במועד החישוב הסמוך למועד קבלתם במוסד, אף אם קיבל אותם בזמן.
4. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק.
5. הוראת מעבר
בקביעת השיעור מהסכום לחלוקה שיחשב המוסד לראשונה לפי החוק, יסתמך על הצהרות כאמור בתקנה 9 לתקנות מס מקביל (חלוקה לקופות חולים), התשנ"ג-1993, ועל נתונים אחרים שהיו בידי המוסד עד ליום השלושים שלפני מועד חישוב השיעור לראשונה לפי החוק.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ה, 493; תשנ"ו, 378; תשנ"ז, 308, 887; תשנ"ח, 232; תשס"ה, 958.
2 תקנה 2 לתקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הקצאה לקופות חולים) (תיקון), התשס"ה-2005 (ק"ת תשס"ה, 959) קובעת לגבי תיקון תקנה 1: כי התיקון יחול מיום 1.7.2005.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ