אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הודעה על סגירת מרפאה או על הפסקת התקשרות למתן שירות רפואי), התשס"ה-2005

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הודעה על סגירת מרפאה או על הפסקת התקשרות למתן שירות רפואי), התשס"ה-2005

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הודעה על סגירת מרפאה או על הפסקת התקשרות למתן שירות רפואי), התשס"ה-2005 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א(ג) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד -1994 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"הפסקת התקשרות", "מרפאות" ו"שירות רפואי" - כהגדרתם בסעיף 23א(ד) לחוק;
"סגירת מרפאה" - לרבות הפסקת שירות רפואי שניתן בה.
2. הודעה למבוטח
(א) הודעה על סגירת מרפאה או על הפסקת התקשרות למתן שירות רפואי תינתן שלושה חודשים לפחות לפני מועד הסגירה או ההפסקה, בדרכים אלה:
(1) דיוור ישיר לבתי המבוטחים שבחצי השנה שקדמה למועד מסירת ההודעה נזקקו לשירות רפואי באותה מרפאה או במסגרת אותה התקשרות;
(2) בסגירת מרפאה תימסר הודעה גם בשתי דרכים אלה:
(א) על גבי מודעה שגודלה 60 ס"מ 60 ס"מ לפחות, אשר תיתלה בדלת הכניסה למרפאה, ולפחות בשלושה מקומות נוספים בולטים לעין בתחום המרפאה;
(ב) בכתב לכל מבוטח המבקר במרפאה, שימסור לו איש צוות המרפאה המטפל בו.
(ב) בהודעה כאמור בתקנת משנה (א) יפורטו -
(1) המועד המתוכנן לסגירת המרפאה או להפסקת ההתקשרות למתן שירות רפואי, בהתאם לאמור בסעיף 23א(א) רישה לחוק;
(2) הכתובת המדויקת, ומספר טלפון של שלושת המקומות הקרובים ביותר ליישוב שבו תיסגר המרפאה או תופסק ההתקשרות, שניתן לקבל בהם שירות רפואי חלופי, וזאת ביחס לכל סוג של שירות רפואי שיופסק, או שהמרפאה שנותנת אותו תיסגר.
(3) ציון כתובת, מספר טלפון, מספר פקס, וכתובת דואר אלקטרוני עדכניים של משרדו של נציב קבילות הציבור לנושא חוק ביטוח בריאות ממלכתי, במשרד הבריאות.
(4) קביעה בנוסח זה: "לידיעתכם: תוכלו לעבור לקופת חולים אחרת,לפי בחירתכם, על ידי מתן הודעה בסניף בנק הדואר, במועדים הקבועים בחוק; וכן לפנות לנציב קבילות הציבור לנושא חוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאות, ולבקשו לשקול את רישומכם בקופת חולים אחרת, אף שלא במועדי המעבר הקבועים בחוק.
(ג) מנין שלושת החודשים האמורים בסעיף 23א(א) לחוק יחל במועד שניתנה בו הודעה כאמור בסעיף 23 א(א)(1) לחוק או הודעה כאמור בתקנה 2(א)(1), לפי המאוחרת מביניהן.
3. תנאי בהתקשרות עם נותן שירות
(א) קופת חולים המתקשרת עם נותן שירותים, כהגדרתו בסעיפים 2 ו-23 (ג) לחוק, תכלול בהסכם עמו תנאים אלה:
(1) בהסכם שלא נקבע מועד לסיומו - הוא לא יפסיק את מתן ההתקשרות עמה אלא לאחר מתן הודעה בכתב לקופה, ארבעה חודשים מראש לפחות;
(2) הוא ייתן למבוטחים שקיבלו באמצעותו שירות רפואי במסגרת ההתקשרות, הודעה בדבר הפסקת השירות הרפואי, ארבעה חודשים לפחות לפני הפסקת ההתקשרות עמה, בין אם מועד הפסקת ההתקשרות נקבע בהסכם ובין אם ניתנה עליו הודעה כאמור בפסקה (1); ההודעה לפי פסקת משנה זו תימסר למבוטחים, בדרך הקבועה בתקנה 2(א)(2)(ב), ותכלול פרטים כאמור בתקנה 2(ב).
(ב) במסירת הודעה כאמור בתקנת משנה (א), אין כדי לגרוע מחובות קופת החולים, לפי תקנה 2.
4. הפסקת שירות רפואי ביזמת נותן שירות
נודע לקופת חולים על הפסקת שירות רפואי, שלא מיזמתה או מסיבות שאינן בשליטתה, בנסיבות שאינן מאפשרות מסירת הודעה מראש כאמור בתקנה 2(א), תמסור הודעה על כך, הכוללת פרטים כאמור בתקנה 2(ב), למבוטחים שנזקקו לאותו שירות רפואי, בתוך 30 ימים מהיום שנודע לה על כך, בדרכים המפורטות בתקנה 2(א).
5. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה בתמוז התשס"ה (1 באוגוסט 2005).
_________________________________
1 ק"ת תשס"ה, 877.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ