אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות אניות סוחר (טלגרף אלחוטי), 1942

תקנות אניות סוחר (טלגרף אלחוטי), 1942

תקנות אניות סוחר (טלגרף אלחוטי), 1942 1
1. השם
תקנות אלה תיקראנה תקנות אניות סוחר (טלגרף אלחוטי), 1942.
2. פירוש
בתקנות אלו יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן, חוץ אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר:
"אנית משא" פירושה - אניה שאינה אנית נוסעים.
"מרחק רגיל" פירושו - המרחק במילים ימיים מאניה שאפשר לשדר אליה בים אותות - אלחוט בשעות היום, בתנאים רגילים, בתכיפות של 500 קילוסייקלים, (אורך הגל 600 מטרים), באופן שאפשר יהא לקלטם ברור בעזרת קלטן בעל מיישר מסוג גבישי בלי מכשירים להגברת קול.
"מרחק רגיל לפי חשבון" פירושו - מרחק רגיל המחושב ביחס לכוח באמפרים מטריים לגבי משדרים מסוג ב' או מסוג א2 המכוונים יפה, מתוך הנחה כי: -
100 מילים ימיים מתאימים ל-60 אמפרים מטריים,
80 מילים ימיים מתאימים ל-45 אמפרים מטריים,
50 מילים ימיים מתאימים ל-25 אמפרים מטריים.
וע"י קביעת מספר האמפרים המטריים על יסוד הכפלת גבהה האמיתי של האנטנה במטרים, בנקודתה הגבוהה ביותר מעל לקו המטען העמוק ביותר של הספינה באמפרים של כוח החשמל שע"י בסיס האנטנה;
"מרחק רגיל לפי נסיון" פירושו - מרחק רגיל שנקבע מתוך נסיון שנעשה בתחנה קבועה של משרד הדואר באמצעות קלטן בעל מיישר גבישי בלי מכשירים להגברת קול;
"תחנה קבועה של משרד הדואר" פירושה - תחנת טלגרף אלחוטי שנועדה ע"י המנהל הכללי של בתי הדואר לשמש תחנה קבועה לבדיקת מרחקים ימיים של טלגרף אלחוטי;
"שעות נסיעה בים" פירושן - המספר הרגיל של שעות נסיעה בין נמל אחד למשנהו;
"אות-מצוקה" פירושו - אות מצוקה שנקבע בכל דבר-מלך במועצה הנוהג אותה שעה עפ"י חוק אניות-סוחר אנגליות (אמנות בענין בטחון וקו-מטען), 1932;
"ידיעת-מצוקה" פירושה - כל ידיעה שנשלחה לאחר שניתן אות-מצוקה;
"אות-אזעקה" פירושו - סימן המורכב מסדרה של תריסר דפיקות הנשלחות ברגע אחד; זמנה של כל דפיקה הוא ארבע שניות וזמן ההפסקה בין שתי דפיקות - שניה אחת;
"שמירה מתמדת" פירושה - השגחה על הטלגרף האלחוטי המתנהלת בתמידות כל עוד נמצאת הספינה בים, ע"י קצין-רדיו, משגיח, או מזעיק אוטומטי מאושר.
3. הספינות שהתקנות חלות עליהן
תקנות אלו תחולנה על ספינות מן הסוגים המפורטים בתוספת לפקודת אניות סוחר (טלגרף אלחוטי), 1942.
4. מיתקנים (תיקון: 1947, תשי"ח)
(1) כל ספינה שתקנות אלו חלות עליה יותקן בה מיתקן טלגרף אלחוטי (הנקרא להלן "המיתקן") מסוג שיאושר ע"י המנהל הכללי של בתי הדואר ובכל ספינת-נוסעים בעלת 5000 טון ברוטו ולמעלה מזה יתקינו גם מכשיר מוצא-כיוון (הנקרא להלן "מוצא-כוון") מסוג שיאושר ע"י מנהל מחלקת המכס, האקסייז והמסחר וע"י המנהל הכללי של בתי הדואר.
(2) פרט לאותם מקרים שבהם ממלא מיתקן יחיד את כל דרישותיהן של תקנות אלו המכוונות הן למיתקן עיקרי והן למיתקן לשעת הדחק (מיתקן-מילואים), הרי כל מיתקן יכיל מיתקן עיקרי ומיתקן לשעת הדחק (מיתקן-מילואים), וכל מיתקן ומיתקן יהא בהתאם לכל דרישותיהן של תקנות אלו הנוגעות אליו.
(3) כל חלקיו המסוכנים של המיתקן יוגנו ע"י רשת-סוככת או יבודדו בידוד של ממש.
5. חדר טלגרף אלחוטי
(1) יש לייחד למיתקן חדר או תא מיוחד (הנקרא להלן "חדר טלגרף אלחוטי") שיוקם בספינה במצב שימנע הפרעה ע"י שאון-חוץ או הפרעה אחרת לקליטתם הנכונה של האותות האלחוטיים ושיהא עד כמה שאפשר מעל לקו המים העמוק ביותר של אניה טעונה, באופן שתהא מידת בטחון מכסימלית לחדר הטלגרף האלחוטי.
(2) יש להתקין בחדר הטלגרף האלחוטי:
(א) אמצעי-חיבור יעיל עם גשר הספינה. אמצעי-חיבור זה יהא צינור-קול או טלפון או איזה מכשיר אחר שיהא שווה להם ביעילותו;
(ב) שעון שאפשר לסמוך עליו ובו מחוג לשניות;
(ג) מאור לשעת הדחק שאפשר לסמוך עליו (יכול להיות גם מנורת-שמן);
(ד) כסא שאפשר לקבעו במקום פעולתו של הטלגרף האלחוטי; וכן
(ה) כלי-עבודה מספיקים לשם כל תיקון קל של המיתקן, ביחד עם מכשיר-מילואים שיהיה בהם כדי לשמור על כושר-עבודתו של המיתקן.
6. תכיפויות והכשרות (תיקון: תשי"ח)
(1) המיתקן יותקן באופן שיוכל:
(א) במידה שהדבר נוגע למיתקן העיקרי -
((I לשדר גלים מסוג א2 בתכיפויות של 500 קילוסייקלים, 375 קילוסייקלים וגם 425 או 480 קילוסייקלים (אורך הגלים 600 מטרים וגם 706 או 625 מטרים), או
((II לשדר גלים מסוג ב' בתכיפויות של 500 קילוסייקלים, 375 קילוסייקלים ו-425 קילוסייקלים (אורך הגלים 600 מטרים, 800 מטרים ו-706 מטרים);
(ב) במידה שהדבר נוגע למיתקן-לשעת-דחק (מיתקן-מילואים) - לשדר גלים מסוג א2 או מסוג ב' בתכיפות של 500 קילוסייקלים (אורך הגל 600 מטרים);
(ג) לקלוט בכל התכיפויות מ-1,000 עד ל-15 קילוסייקלים (אורך הגלים - 300 עד 20,000 מטרים): בתנאי שרשאי מנהל אגף ספנות ונמלים של משרד התחבורה או בא-כוחו בהסכמתו של המנהל הכללי של בתי הדואר, להתיר, כל מקום שנראה לו כי מן הדין לעשות כן, להשתמש במיתקנים המוכשרים לקלוט רק בתכיפויות של 1,000 עד 150 קילוסייקלים (אורך הגלים 300 מטרים עד 2,000 מטרים);
(ד) לנהל את פעולת הקליטה באמצעות מיישר מסוג גבישי; וכן
(ה) לעבור משידור לקליטה ולהיפך, כשהושג הקשר, וכמו"כ לשנות את התכיפויות במהירות האפשרית.
(2) משדרי הגלים, גם במיתקן העיקרי וגם במיתקן לשעת הדחק (מיתקן המילואים) - (א) תהא להם תכיפות-צליל של לא פחות מ-100; וכן
(ב) לא ישתמשו, החל מיום 12 במרץ, 1942, בגלים מסוג ב' אלא אם כן הכוח המלא הנמדד בתחנות הסופיות של משנה הזרם (אלטרנטור) הוא פחות מ-300 ואטים.
(3) המיתקן לשעת הדחק (מיתקן המילואים), צריך שיהא אפשר להפעילו במהירות.
7. מרחק רגיל
המרחק הרגיל של המשדרים יהא לא פחות מן השעורים דלקמן:
(1) המשדר העיקרי -
(א) מרחק רגיל לפי חשבון של 100 מילים ימיים, או
(ב) מרחק רגיל לפי נסיון של 150 מילים ימיים.
(2) המשדר לשעת הדחק (משדר-מילואים) בספינה מסוג א' -
(א) מרחק רגיל לפי חשבון של 80 מילים ימיים, או
(ב) מרחק רגיל לפי נסיון של 120 מילים ימיים.
(3) המשדר לשעת הדחק (משדר-מילואים) בספינה מסוג ב' או מסוג ג' -
(א) מרחק רגיל לפי חשבון של 50 מילים ימיים;
(ב) מרחק רגיל לפי נסיון של 75 מילים ימיים.
8. מוצא-כוון
(1) מוצא-הכיוון יותקן באופן שיוכל -
(א) לקלוט אותות ברורים בתכיפויות של 390, 500 עד 360 קילוסייקלים ו-315 עד 285 קילוסייקלים (אורך הגלים 600 700 עד 830, ו-950 עד 1,050 מטרים), וכן
(ב) לקבל ידיעות מתחנות אלחוט אחרות שעל ידן אפשר לקבוע את נכונותן של הידיעות.
(2) בכל הספינות שדרוש לפי תקנות אלו לקבוע בהן מוצא-כיוון, יש להתקין כמו"כ אמצעי חיבור יעיל בין מוצא-הכיוון וגשר הספינה.
9. כוח-חשמל
(1) כל אימת שהספינה נוסעת בים צריך שתהא בה אספקת חשמל ממכונת הדינמו של האניה שיהא בה כדי להפעיל את המיתקן העיקרי במרחק הרגיל הדרוש לפי תקנות אלו, וכדי להפעיל את מוצא-הכיוון (לכשיש מוצא-כיוון) שדרוש להתקינו כמו כן צריך שתהא אספקה כזו מצויה לשימוש בשעה מסויימת בכל יום, להעמסת סוללות המשמשות חלק מהמיתקן.
(2) המיתקן לשעת הדחק (מיתקן המילואים) יכיל מקור עצמי של אנרגיה חשמלית המספיקה להפעיל הפעלה מתמדת את המיתקן הנידון במרחק הרגיל הדרוש לפי תקנות אלו לפחות במשך שש שעות, מבלי להשתמש בכוח המניע של הספינה או ברשת החשמל העיקרית. מקור זה יהא גבוה עד כמה שאפשר מעל לקו המים העמוק ביותר של ספינה טעונה, כדי להשיג את מידת הבטחון המכסימלית.
10. מספר קציני הרדיו והמשגיחים והכשרתם (תיקון: 1947, תשי"ח, תשי"ט)
(1) כל ספינה שתקנות אלו חלות עליה יימצא בה קצין-רדיו, וכל ספינה מסוג א' ששעות הנסיעה בים שלה עולות במספרן על שמונה יתקינו בה גם אחד מהסידורים דלקמן, דהיינו:
(א) קציני-רדיו נוספים, או משגיחים, בהתאם לדרגה דלקמן: -
אם אין מספר שעות הנסיעה בים עולה על ארבעים ושמונה, קצין-רדיו נוסף אחד, או משגיח; אם מספר שעות הנסיעה בים עולה על ארבעים ושמונה, שני קציני-רדיו נוספים, או שני משגיחים, או קצין-רדיו נוסף אחד ומשגיח אחד, או
(ב) מכשיר לקליטה ורשימה אוטומטית של אות אזעקה (הנקרא להלן מזעיק אוטומטי מאושר) מסוג שיאושר ע"י מנהל אגף ספנות ונמלים של משרד התחבורה או בא-כוחו וע"י המנהל הכללי של בתי הדואר, ושיתאים לתנאים המפורטים בתוספת הראשונה לתקנות אלו.
(2) שום אדם לא ייחשב קצין-רדיו או כמשגיח כמשמעותם בתקנות אלו אם אינו בעל תעודה כחוק, וכן לא ייחשב לבעל תעודה כחוק אם אין ברשותו תעודה בת-תוקף מהדרגה הקבועה בזה או מדרגה גבוהה יותר, דהיינו -
(א) קצין-רדיו באניה יהא בעל תעודת התמחות ברדיו-טלגרף מדרגה ב', והמשגיח - בעל תעודת משגיח, וכל תעודה צריכה להיות תעודה שניתנה ע"י המנהל הכללי של בתי הדואר.
(ב) קצין-רדיו באניה נכרית יהא בעל תעודה האומרת כי הוא קצין-רדיו מוסמך, ולמשגיח תהא תעודת-משגיח, וכל תעודה מתעודות אלה צריכה להיות תעודה שניתנה ע"י הרשות המיופה-כוח לכך עפ"י חוקי הארץ שבה רשומה האניה ושהוכרה ע"י המנהל הכללי של בתי הדואר כתעודה דומה לזו הניתנת על ידו.
(3) תעודת התמחות ברדיו-טלגרף תיחשב כתעודה מדרגה גבוהה מזו של תעודת-משגיח.
(4) שום קצין-רדיו לא ישמש כקצין-רדיו ראשי או כקצין-רדיו יחידי בספינה מסוג א' או ב', אלא אם כן היה קצין-רדיו בים לפחות במשך שלושה חדשים.
(5) קצין-רדיו או משגיח -
(א) שהיה בעל תעודה במשך שתי השנים הקודמות, ואשר במשך אותה תקופה לא עבד בים כקצין-רדיו או משגיח לפחות במשך שלושה חדשים או ששימש באותה משרה רק בספינות שיש בהן שמירה אלחוטית במשך פחות משש שעות ביום, אפשר לדרוש הימנו להניח את דעתו של המנהל הכללי של בתי הדואר - אם ע"י בחינה חדשה ואם באופן אחר שיורה המנהל הכללי של בתי הדואר - כי עדיין יש לו אותן ההכשרות ביחס לקליטה או לשידור כמפורט בתעודת-ההתמחות שלו.
(ב) שהיה בעל תעודה כזאת במשך חמש השנים הקודמות, ולא עבד באותה תקופה בים בתור קצין-רדיו או משגיח כזה, אפשר לדרוש הימנו להניח את דעתו של המנהל הכללי של בתי הדואר - אם על-ידי בחינה חדשה ואם באופן אחר שיורה המנהל הכללי של בתי הדואר - כי עדיין יש לו כל ההכשרות המפורטות בתעודת-ההתמחות שלו.
בכל אחד מהמקרים האלה לא ייחשב אותו קצין-רדיו או משגיח כבעל תעודה כחוק לאחר שקיבל הודעה בכתב כי המנהל הכללי של בתי הדואר אינו משוכנע כי עדיין יש לו ההכשרות הנזכרות לעיל, אלא עד לאחר שהמנהל הכללי של בתי הדואר יודיענו בכתב כי נחה דעתו בנידון זה.
(6) שום דבר האמור בתקנות אלו לא ייחשב כאילו הוא בא לפטר בעל ספינה מכל התחייבות בנידון מספר הכשרותיהם של קציני-הרדיו או המשגיחים שיש להעסיקם בספינה כדי להוציא לפועל כל שירות רדיו-טלגרפי מיוחד מטעם הספינה.
11. שמירות
בכל ספינה שתקנות אלו חלות עליה והנמצאת בים, תהיינה, שמירות אל-חוטיות בשעות ובאופן דלקמן, דהיינו: -
(1) אם אין מזעיק אוטומטי מאושר מותקן בספינה, תהיינה השמירות בהתאם לדרגה דלקמן:
(א) אם הספינה היא מסוג א' - שמירה מתמדת;
(ב) אם הספינה היא מסוג ב' - ושעות הנסיעה בים אינן יותר משמונה - כל עוד הספינה בים;
(ג) אם הספינה היא מסוג ב' ושעות הנסיעה בים הן יותר משמונה - לא פחות משמונה שעות ביום, ובכלל זה השעות המפורטות בתוספת השניה לתקנות אלו;
(ד) אם הספינה היא מסוג ג' - לא פחות משש שעות ביום, ובכלל זה השעות המפורטות בתוספת ג' לתקנות אלו.
(2) אם מותקן בספינה מזעיק אוטומטי מאושר, תהא השמירה במשך השעות המפורטות בתוספת ד' לתקנות אלו מבוצעות ע"י קצין-הרדיו ובכל יתר הזמן - ע"י קצין-הרדיו או באמצעות מזעיק אוטומטי. קצין-הרדיו ימלא כמו"כ את כל התפקידים שמחובתו למלאותם ולקיימם, וכמו"כ יבצע את הנסיונות הקבועים בתוספת א' לתקנות אלו.
12. יומן לעניני אלחוט (תיקון: 1947, תשי"ח, תשי"ט)
יש להוביל בכל ספינה שתקנות אלו חלות עליה יומן לעניני אלחוט. היומן יוחזק בחדר הטלגרף האלחוטי, ויהא מצוי לבקורת ע"י כל פקיד המורשה לכך ע"י מנהל אגף ספנות ונמלים של משרד התחבורה או בא-כוחו וע"י המנהל הכללי של בתי הדואר. על כל קצין-רדיו או משגיח לרשום ביומן לעניני האלחוט את שמו, זמן בואו לשמירה וזמן לכתו מן השמירה, ואת כל המקרים שנתרחשו במשך זמן שמירתו בקשר לשירות הטלגרף האלחוטי, היכולים להיות בעלי חשיבות מבחינת בטחון החיים בים. ביחוד יש לרשום ביומן האלחוטי דו"ח על בדיקות המזעיק האלחוטי (לכשישנו) ואם הדבר אפשרי - יש לרשום בפרטות כל קריאות-מצוקה וידיעות-מצוקה.
13. שירות אלחוט (תיקון: 1947, תשי"ח, תשי"ט)
(1) על רב החובל של כל ספינה שתקנות אלו חלות עליה לעשות הצעדים הדרושים כדי לקיים את שירות הטלגרף האלחוטי בספינה בהתאם לתקנות אלו ולתנאי הרשיון שניתן ע"י המנהל הכללי של בתי הדואר עפ"י פקודת הטלגרף האלחוטי.
(2) כל קצין-רדיו או משגיח - הכל לפי הענין - יגש לשמירה בדיוק במועד הקבוע, ושום קצין-רדיו או משגיח העומד על משמרתו לא יעזוב את חדר הטלגרף האלחוטי באותן השעות שבהן הם נדרשים עפ"י תקנות אלה לעמוד על משמרתם, חוץ אם החליפום בקצין-רדיו או במשגיח אחר.
(3) לא ישתמשו במיתקן-לשעת-דחק (מיתקן-מילואים) אלא לצורך שלשמו הותקן, חוץ אם דרוש או רצוי כי התחבורה תוגבל למרחקים קטנים מאד. בשום פנים אין להשתמש במיתקן-לשעת-דחק המשדר גלים מסוג ב' לשום מטרה אחרת זולת לצורך אות-מצוקה או ידיעת-מצוקה אם יש באניה מיתקן משדר מסוג א1 או א2 הפועל כהלכה.
(4) יש להחזיק את הסוללות, המשמשות חלק ממיתקנים עיקריים או ממיתקנים לשעת דחק, כשהן עמוסות במלואן. יש לרשום מדי יום ביומו ביומן הרשמי הערה האומרת כי נתקיימה דרישה זו.
(5) על קצין הרדיו לנהל רשימת סוללות בצורה המובאה בתוספת ה' לתקנות אלו. כל פקיד המורשה לכך ע"י מנהל אגף ספנות ונמלים של משרד התחבורה או בא-כוחו וע"י המנהל הכללי של בתי הדואר יוכל לעיין ברשימות אלה.
14. תקנות אניות-סוחר (טלגרף אלחוטי) 1937, מבוטלות בזה.
תוספת ראשונה - תוספת חמישית2
_________________________________
1 ע"ר 1942, תוס' 2, (ע) 364, (א) 1947;421, תוס' 2, (ע) 879, (א) 1080; ק"ת תשי"ח, 46; תשי"ט, 255.
2 הנוסח אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ