אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות אמנות קרן המטבע הבינלאומית והבנק הבינלאומי לשיקום ולפיתוח (חסינות, זכויות יתר והסכמי חליפין), תשי"ד-1954

תקנות אמנות קרן המטבע הבינלאומית והבנק הבינלאומי לשיקום ולפיתוח (חסינות, זכויות יתר והסכמי חליפין), תשי"ד-1954

תקנות אמנות קרן המטבע הבינלאומית והבנק הבינלאומי לשיקום ולפיתוח (חסינות, זכויות יתר והסכמי חליפין), תשי"ד-1954 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק אמנות קרן המטבע הבינלאומית והבנק הבינלאומי לשיקום ולפיתוח, תשי"ד-1954, אני מתקין תקנות אלה:
1. חסינות וזכויות-יתר
לקרן ולבנק, לנגידיהם, למנהליהם, לחליפיהם, לפקידיהם ולעובדיהם יהיו בישראל החסינויות וזכויות היתר המפורטות בהוראות אמנת הקרן ואמנת הבנק המובאות בחלק א' לתוספת.
2. הסכמי חליפין
להוראות אמנות הקרן בדבר שלילת תקפם של הסכמי חליפין מסויימים המובאות בחלק ב' לתוספת יהיה תוקף חוקי.
3. תחילה
תחילתן של תקנות אלה היא משעה שאמנת הקרן ואמנת הבנק נחתמו בשם מדינת ישראל.
ת ו ס פ ת
חלק א'
אמנת הקרן
סימן ט'
מעמד, חסינות וזכויות-יתר
סעיף 1: מטרות הסימן
כדי לאפשר לקרן למלא את התפקידים שנמסרו בידיה, יוענקו לה, בשטחי ארצו של כל חבר, המעמד, החסינות וזכויות היתר המפורטים בסימן זה.
סעיף 2: מעמד הקרן
לקרן יהיו זכויות של אישיות משפטית מלאה, וביחוד תהיה מוסמכת -
(1) להתקשר בחוזים;
(2) לרכוש ולהוציא מרשותה מקרקעים ומטלטלים;
(3) להגיש משפטים.
סעיף 3: חסינות בפני תהליך משפטי
הקרן, נכסיה והאקטיב שלה, יהיה מקומם היכן שיהיה ויהיה המחזיק בהם מי שיהיה, ייהנו מחסינות בפני כל צורה של תהליך משפטי, חוץ ממקום שויתרה הקרן במפורש על חסינותה לצורך משפט או לפי תנאיו של חוזה.
סעיף 4: חסינות בפני פעולה אחרת
נכסיה של הקרן והאקטיב שלה, יהיה מקומם היכן שיהיה ויהיה המחזיק בהם מי שיהיה, יהיו מחוסנים בפני כל חיפוש, החרמה, הפקעה או מכל צורת תפיסה אחרת על ידי פעולה של רשות מבצעת או מחוקקת.
סעיף 5: חסינותו של הארכיון
הארכיון של הקרן יהא אסור בפגיעה.
סעיף 6: חופש האקטיב מהגבלות
עד למידה שיהא צורך בה לביצוע הפעולות שנקבעו בהסכם זה, יהיו כל הרכוש והאקטיב של הקרן חפשים מהגבלות, הסדרות, פיקוחים ותדחיות מכל מין שהוא.
סעיף 7: זכות-יתר להודעות הקרן
כל חבר יעניק להודעות הרשמיות של הקרן אותו יחס שהוא מעניק להודעות הרשמיות של חברים אחרים.
סעיף 8: חסינות וזכויות-יתר של פקידים ועובדים
כל הנגידים, המנהלים, החליפים, הפקידים והעובדים של הקרן -
(1) יהיו מחוסנים בפני תהליך משפטי לגבי כל מעשה שבוצע על ידיהם מכוח תפקידם הרשמי, חוץ ממקום שהקרן מוותרת על החסינות;
(2) אם אינם אזרחי המקום, יעניקו להם אותה חסינות מפני הגבלות הגירה, דרישות רשום זרים וחובות השירות הלאומי ואותן הקלות ביחס להגבלות מטבע שנוהגים החברים להעניק, לנציגים, לפקידים ועובדים בני מעמד דומה של חברים אחרים;
(3) יוענק להם אותו יחס לגבי הקלות נסיעה שנוהגים החברים להעניק לנציגים, פקידים ועובדים בני מעמד דומה של חברים אחרים.
סעיף 9: חסינות בפני מסים
(א) הקרן, האקטיב שלה, רכושה, הכנסתה ופעולותיה ועסקאותיה המורשות לפי הסכם זה, יהיו מחוסנים מפני כל מסים ומסי מכס. הקרן תהיה מחוסנת גם בפני האחריות לגבייתו או לתשלומו של כל מס או מכס.
(ב) שום מס לא יוטל לגבי משכורות ושכר שהקרן משלמת למנהליה, לחליפיה, לפקידיה ולעובדיה, שאינם אזרחי המקום או נתיני המקום.
(ג) שום מס מכל מין שהוא לא יוטל על כל אגרת חוב או נייר ערך שהוצאו על ידי הקרן, לרבות כל דיבידנדה או רבית עליהם, ויהיה המחזיק בהם מי שיהיה -
(1) אם יש בו במס כדי להפלות לרעה את אגרת החוב או נייר הערך האמורים אך ורק מחמת מקום מוצאם; או
(2) אם הבסיס השיפוטי היחיד למס זה הוא המקום או המטבע שבהם הוצאו או נעשו בני תשלום או שולמו, או המקום בו נמצא משרד או מקום עסקים, המתקיים על ידי הקרן.
אמנת הבנק
סימן ז'
מעמד, חסינות וזכויות יתר
סעיף 1: מטרות הסימן
כדי לאפשר לבנק למלא את התפקידים שנמסרו בידיו יוענקו לבנק, בשטחי ארצו של כל חבר, המעמד, החסינות וזכויות היתר המפורטים בסימן זה.
סעיף 2: מעמד הבנק
הבנק יהיה בעל אישיות משפטית מלאה וביחוד יהיה מוסמך -
(1) להתקשר בחוזים;
(2) לרכוש ולהוציא מרשותו מקרקעים ומטלטלים;
(3) להגיש משפטים.
סעיף 3: מצב הבנק ביחס לתהליך משפטי
מותר להגיש משפטים נגד הבנק אך ורק בבתי משפט בעלי שיפוט מוסמך בשטחי ארצו של חבר שבהם יש לבנק משרד, שבהם מינה הבנק סוכן לקבלת הודעות או הודעות משפטיות או שבהם הוציא הבנק ניירות ערך או ערב להם. אולם שום משפטים לא יובאו על ידי חברים או בני אדם הפועלים בשם חברים או המקבלים תביעות מחברים. הרכוש והאקטיב של הבנק, יהיה מקומם היכן שיהיה ויהיה המחזיק בהם מי שיהיה, יהיו מחוסנים מכל הצורות של תפיסה, עיקול או הוצאה לפועל לפני מסירת פסק-דין סופי נגד הבנק.
סעיף 4: חסינות האקטיב מפני תפיסה
הרכוש והאקטיב של הבנק, יהיה מקומם היכן שיהיה ויהיה המחזיק בהם מי שיהיה יהיו מחוסנים מכל חיפוש, החרמה, הפקעה או מכל צורת תפיסה אחרת על ידי פעולת הרשות המבצעת או הרשות המחוקקת.
סעיף 5: חסינות הארכיון
הארכיון של הבנק יהא אסור בפגיעה.
סעיף 6: חופש האקטיב מהגבלות
עד למידה שיהא צורך בה לביצוע הפעולות שנקבעו בהסכם זה, וכפוף להוראות הסכם זה, יהיו כל הרכוש והאקטיב של הבנק חפשים מהגבלות, מהסדרות, מפיקוחים ומתדחיות מכל מין שהוא.
סעיף 7: זכות יתר להודעות הבנק
כל חבר יעניק להודעות הרשמיות של הבנק אותו יחס שהוא מעניק להודעות הרשמיות של חברים אחרים.
סעיף 8: חסינות, וזכויות-יתר של פקידים ועובדים
כל הנגידים, המנהלים, החליפים, הפקידים והעובדים של הבנק -
(1) יהיו מחוסנים בפני תהליך משפטי לגבי כל מעשה שבוצע על ידם מכוח תפקידם הרשמי, חוץ ממקום שהבנק מוותר על החסינות;
(2) אם אינם אזרחי המקום, יעניקו להם אותה חסינות מפני הגבלות הגירה, דרישות רישום זרים וחובות השירות הלאומי ואותן הקלות ביחס להגבלות מטבע שנוהגים החברים להעניק, לנציגים, לפקידים ועובדים בני מעמד דומה של חברים אחרים;
(3) יוענק להם אותו יחס לגבי הקלות נסיעה שנוהגים החברים להעניק לנציגים, פקידים ועובדים בני מעמד דומה של חברים אחרים.
סעיף 9: חסינות ממסים
(א) הבנק, האקטיב שלו, רכושו, הכנסותיו ופעולותיו ועסקאותיו המורשות בהסכם זה, יהיו מחוסנים מכל מסים וממסי מכס. הבנק יהיה מחוסן גם מן האחריות לגבייתו או לתשלומו של כל מס ומכס.
(ב) שום מס לא יוטל לגבי משכורות ושכר שהבנק משלם למנהליו, לחליפיו, לפקידיו ולעובדיו שאינם אזרחי המקום או נתיני המקום.
(ג) שום מס מכל מין שהוא לא יוטל על כל אגרת חוב או נייר ערך שהוציא הבנק (לרבות כל דיבידנדה או רבית עליהם) ויהיה המחזיק בהם מי שיהיה -
(1) אם יש בו במס כדי להפלות לרעה את אגרת החוב או נייר הערך האמורים אך ורק מחמת שהוצאו ע"י הבנק; או
(2) אם הבסיס השיפוטי היחידי למס זה הוא המקום או המטבע שבהם הוצאו או נעשו בני תשלום או שולמו, או המקום בו נמצא משרד או מקום עסקים המתקיימים על ידי הבנק.
(ד) שום מס מכל מין שהוא לא יוטל על כל אגרת חוב או נייר ערך שערב עליו הבנק (לרבות כל דיבידנדה או רבית עליהם) ויהיה המחזיק בהם מי שיהיה -
(1) אם המס מפלה לרעה את אגרת החוב או נייר הערך האמורים אך ורק מחמת שהבנק ערב עליהם; או
(2) אם הבסיס השיפוטי היחיד למס כזה הוא מקומו של כל משרד או מקום עסקים המתקיים על ידי הבנק.
חלק ב'
אמנת הקרן
סימן ה', סעיף 2(ב)
חוזי חליפין שכרוך בהם מטבע של חבר ושהם מנוגדים לתקנות הפיקוח על מטבע חוץ שהנהיג אותו חבר ושקיומן או הטלתן מתיישבים עם הסכם זה, לא יהיו בני ביצוע בשטחי ארצו של שום חבר.
_________________________________
1 ק"ת תשי"ד, 1228.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ