אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות אזורי נמל חפשיים (פטור ממסים) (אילת), התשמ"ה-1985

תקנות אזורי נמל חפשיים (פטור ממסים) (אילת), התשמ"ה-1985

תקנות אזורי נמל חפשיים (פטור ממסים) (אילת), התשמ"ה-1985 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק אזורי נמל חפשיים, התשכ"ט-1969 (להלן - החוק), על פי המלצת המועצה לאזורי נמל חפשיים, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"האזור" - אזור הנמל החפשי באילת;
"מס" - מס הכנסה כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה) למעט מס רווח הון;
"מס רווח הון" - מס רווח הון כמשמעותו בחלק ה' לפקודה או מס שבח מקרקעין המוטל לפי חוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963 (להלן - חוק מס שבח) לפי הענין;
"סכום אינפלציוני" - כמשמעותו בפקודה או בחוק מס שבח, לפי הענין;
"מס רכוש" - מס רכוש כמשמעותו בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, וההיטל המוטל על רכוש לפי חוק היטל על רכוש (הוראת שעה), התשמ"ה-1985.
2. פטור או הנחה ממס (תיקון: תשמ"ו)
(א) הכנסה של מיזם מורשה באזור תהא פטורה ממס בשבע השנים המתחילות בשנה שבה היתה לו לראשונה הכנסה חייבת.
(ב) החל בשנה הראשונה שלאחר התקופה האמורה בתקנת משנה (א) ואילך, תהא ההכנסה החייבת של מיזם מורשה חייבת במס חברות בשיעור של 30 אחוזים בלבד.
(ג) על דיבידנד המשתלם מתוך הכנסה חייבת כאמור בתקנות משנה (א) או (ב), ישולם מס בשיעור של 15 אחוזים בלבד.
3. פטור או הנחה ממס רווח הון
(א) מיזם מורשה באזור יהא פטור ממס רווח הון על הסכום האינפלציוני.
(ב) מכירת זכות במיזם מורשה באזור בידי תושב חוץ שרכישתה היתה במטבע חוץ, פטורה ממס רווח הון.
4. פטור ממס רכוש
נכסי מיזם מורשה באזור יהיו פטורים ממס רכוש.
5. מניעת כפל הטבות
(א) מיום תחילתן של תקנות אלה לא יחולו הוראות תקנות אזורי נמל חפשיים (פטור ממסים), התשל"ב-1972 על מיזם מורשה באזור.
(ב) מיזם מורשה באזור שאושר לפי סעיף 16 לחוק זכאי לפטורים ולהנחות ממס המוענקים לפי תקנות אלה ואינם מוענקים מכח סעיף 16 האמור.
6. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ט"ו באלול התשמ"ה (1 בספטמבר 1985).
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ה, 1899; תשמ"ו, 962.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ