אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד),התשמ"א-1981

תקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד),התשמ"א-1981

תקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד),התשמ"א-1981 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38,37,31,30,15,5, ו-43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957, סעיפים 7,6,5,4,2 ו-8 לחוק הגנת הצומח, התשט"ז-1956, סעיפים 4,3 ו-4א לחוק הזרעים, התשט"ז-1956, סעיף 6 לחוק הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, התשי"ד-1954, סעיפים 18 ו-20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945, סעיף 9 לפקודת הגנת הדבורים, סעיפים 4, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16 ו-23 לחוק הפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, התשי"ז-1957, סעיף 16 לפקודת הכלבת, 1934, סעיף 16 לפקודת הרופאים הוטרינריים, סעיף 3 לחוק השבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים), התשי"ב-1952, סעיף 104 לחוק זכות מטפחים, התשל"ג-1973, סעיף 16 לחוק הפיקוח על קידוחי המים, התשט"ו-1955, סעיפים 22א ו-159 לחוק המים, התשי"ט-1959, סעיף 9 לפקודת הדיג, 1937, סעיף 26 לפקודת היערות, סעיף 16 לחוק הגנת חיית הבר, התשט"ו-1955, בתוקף שאר הסמכויות שהוענקו לי כדין, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:
1. הצמדה למדד (תיקון: תשס"ז) 4
(א) סכומי האגרה שבתקנות המפורטות שבתוספת, יהיו צמודים למדד; ויישתנו ב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב) סכום אגרה שהשתנתה כאמור בתקנת משנה(א) יעוגל-
(1) אם הוא עולה על שקל חדש אחד ואינו עולה על 10 שקלים חדשים - לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 אגורות;
(2) אם הוא עולה על 10 שקלים חדשים ואינו עולה על 50 שקלים חדשים - לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 0.5 שקל חדש;
(3) אם הוא עולה על 50 שקלים חדשים ואינו עולה על 500 שקלים חדשים - לשקל החדש השלם הקרוב;
(4) אם הוא עולה על 500 שקלים חדשים - לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.
(ג) המנהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר יפרסם בהודעה ברשומות את סכומי האגרות כפי שהשתנו לפי תקנות משנה (א) ו-(ב).
(ד) בתקנה זו-
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש מאי שלפני יום השינוי;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם בחודש מאי שלפני יום השינוי הקודם.
תוספת
(תיקון: תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ט, תש"ס, תשס"ו)
1. תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשל"ט-1979;
2. תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא פרי הדר), תשל"ה-1975;
3. (בוטל) (תיקון: תשנ"ב)
4. תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), תשל"ד-1974;
5. תקנות הגנת הצומח (שימוש בקוטלי עשבים), תשכ"ט-1969;
6. תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), התשנ"ה-1994;
7. תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), תשל"א-1970;
8. תקנות הגנת הצומח (שימוש בתכשירים נובאקרון, אזודרין, סיאולן, ומטאציל), תשכ"ח-1968;
9. תקנות הגנת הצומח (שימוש בפרתיון), תשל"ב-1971;
10. תקנות הזרעים (מכירה), תשכ"ה-1964;
11. תקנות הזרעים (רשיונות מכירה), תשכ"ח-1967;
12. תקנות הזרעים (גידול זרעים מושבחים ומכירתם), תש"ך-1960;
13. תקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם), תשכ"ד-1964;
14. תקנות הזרעים (גידול חומר ריבוי של ציפורן ומכירתו), התשל"ט-1978;
15. תקנות הזרעים (גידול פקעות סיפן ומכירתן), תשל"ג-1972;
16. תקנות מחלות בעלי חיים (סימון גמלים), תשכ"ג-1962;
17. תקנות מחלות בעלי חיים (תעודה וטרינרית), תשל"ה-1975;
18. תקנות מחלות בעלי חיים (בריכות טבילה ומתקני ריסוס לצאן), תש"ך-1960;
19. תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי חיים), תשל"ד-1974;
20. תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא) של מוצרים מבעלי-חיים, התשמ"ח-1988;
21. תקנות בעלי חיים (יבוא בשר), תשל"ד-1974;
22. תקנות מחלות בעלי חיים (מיקרואורגינסמים, תרכיבים ומעבירים), תשל"ה-1975;
23. תקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני מחלות שונות), תשי"ט-1959;
24. תקנות מחלות בעלי חיים (רישום סימון והובלה של בקר), תשל"ו-1976;
25. תקנות מחלות בעלי חיים (סימון צאן), תשל"ט-1979;
26. תקנות מחלות בעלי חיים (מחלת הפה והטלפיים), תש"ך-1959;
27. תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), תשכ"ד-1964;
28. תקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד), תשי"ט-1959;
29. תקנות הכלבת (חיסון), תשל"ד-1974;
30. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הקמה והפעלה של משקי טיפוח, הפצה ורביה של עופות וגידול פרגיות), התשמ"א-1981;
31. תקנות לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (מוצרי עוף), תשל"ז-1976;
32. תקנות לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (ביצים), תשי"ח-1958;
33. תקנות הדייג, 1937;
34. תקנות הדייג (שליית דגי נוי בחוף אילת), תש"ך-1959 3;
35. תקנות להגנת חיית הבר (כללים למתן היתר מיוחד לציידת צבי), התשמ"ו-1986;
36. צו הרופאים הווטרינרים (אגרות), התשנ"ג-1993;
37. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור דבש ומכירתו), התשל"ז-1977;
38. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והחסר בו), תשל"א-1971;
39. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מדגריות), תשכ"ז-1967;
40. תקנות להגנת חיית הבר, תשל"ו-1976;
41. תקנות זכות מטפחים, תשל"ד-1974;
42. תקנות השבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (עזי בית), תשי"ז-1957;
43. 3 תקנות מחלות בעלי חיים (מניעת שאריות ביולוגיות), התש"ס-2000;
44. תקנות הפיקוח על קידוחי מים, תשט"ו-1955;
45. תקנות המים (רשיון להקמת מכון מים ורישומו), תשכ"ו-1965;
46. תקנות המים (אגרות עבור רשיונות), התשמ"ח-1988;
47. תקנות היערות;
48. תקנות מחלות בעלי חיים (הסדר יבוא מוצרי כוורת), התשמ"ב-1982;
49. תקנות מחלות בעלי חיים (תכשירים כימיים), תשמ"ב-1982;
50. תקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני דבר סוסים), התשכ"א-1960;
51. תקנות השבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (בקר לחלב), התשי"ז-1957;
52. תקנות הגנת הצומח (מניעת מחלת הטריסטזה), התשכ"ב-1961;
53. תקנות הזרעים (רשימת הזנים המורשים למכירה), התש"ם-1980.
54. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שיווק בקר לשחיטה), התשמ"ג-1983.
55. תקנות מחלות בעלי חיים (ביעור מחלת הברוצלוזיס בצאן), התשמ"ט-1989.
56. תקנות מחלות בעלי חיים (הזרעה מלאכותית בצאן), התשנ"ט-1998.
57. תקנות מחלות בעלי חיים (מחלת הניוקסל), התש"ל-1970.
58. תקנות הזרעים (צמחים ואורגניזמים מהונדסים), התשס"ה-2005.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"א, 1564; תשמ"ב, 1388, 1672; תשמ"ג, 226, 674; תשמ"ד, 130; תשמ"ה, 548; תשמ"ז, 100; תשמ"ח 583; תשמ"ט, 1278; תשנ"ב, 1125; תשנ"ג, 888; תשנ"ד, 304, 353; תשנ"ה, 264; תשנ"ט, 181; תש"ס, 450, 620, 692; תשס"ו, 849; תשס"ז, 981, תשס"ט 1120, 1125, 1126.
2 תקנות הדייג (שליית דגי נוי בחוף אילת), תש"ך-1959 בוטלו (ק"ת תש"ם, 1664) והובאו בתוספת כפי הנראה מתוך טעות.
3 תקנה 1 לתקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד) (תיקון) (תיקון), התש"ס-2000 (ק"ת תש"ס, 620) קובעת תוקפו של פרט 43 עד יום ה' בטבת התשס"א (31 בדצמבר 2000).
4 תקנה 2 לתקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד) (תיקון), התשס"ז-2007 (ק"ת תשס"ז, 981) קובעת:
"2. הוראת שעה
על אף האמור בתקנה 1(ד) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 1, יהיה המדד היסודי לענין יום השינוי הראשון, שלאחר תחילתן של תקנות אלה, המדד שפורסם בחודש יולי 2002."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ