אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנון ועד החינוך, תשל"ה-1974

תקנון ועד החינוך, תשל"ה-1974

תקנון ועד החינוך, תשל"ה-1974 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953, ולאחר התייעצות בועד החינוך שהוקם לפי סעיף 12 לחוק, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשל"ו)
בתקנון זה -
"המנהל הכללי" - המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות.
2. (בוטל) (תיקון: תשל"ו)
3. כינוס
ועד החינוך יתכנס בירושלים לפי הזמנת המנהל הכללי במועד שיקבע.
4. זימון
הזמנה לישיבת ועד החינוך ישלח המנהל הכללי או ממלא מקומו הקבוע בדואר לפחות עשרה ימים לפני מועד הישיבה, ויצורף לה סדר היום של הישיבה.
5. התייעצות בכתב
בכפוף לאמור בסעיף 3, תיעשה התייעצות עם ועד החינוך על דרך זו:
(1) המנהל הכללי ישלח לכל אחד מחברי הועד הצעה בכתב לגבי העניינים שבהם יש להיוועץ עם ועד החינוך לפי החוק או לפי חוק לימוד חובה, תש"ט-1949;
(2) לא ביקש תוך 10 ימים מיום משלוח ההצעה לפי פיסקה (1) שליש מחברי הועד בכתב לכנס את הועד לישיבה, רואים את ההצעה כאילו נתקבלה בחיוב.
6. סדרי ישיבות (תיקון: תשל"ו)
(א) המנהל הכללי או ממלא מקומו ינהל את ישיבות הועד.
(ב) ישיבת ועד חינוך תהיה חוקית אם נתקיימה במועד שנקבע בהזמנה והשתתפו בה לפחות מחצית מספר חבריו; אם במועד שנקבע כאמור לא הופיעו מחצית חברי הועד, תידחה הישיבה ברבע שעה והיא תתקיים באותו מקום ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים.
(ג) הצעות שנתקבלו בכל ישיבה יירשמו בידי מזכיר שימנה המנהל הכללי והן יובאו בפני השר ויישלחו לכל חברי הועד לא יאוחר מעשרה ימים לאחר הישיבה.
7. מילוי מקומם של חברים (תיקון: תשל"ו)
(א) חברותו של אדם בועד החינוך פוקעת בכל אחת מאלה:
(1) נפטר;
(2) התפטר בהודעה בכתב שמסר ליושב ראש;
(3) נבצר ממנו למלא את תפקידו;
(4) הורשע בעבירה שיש עמה קלון;
(5) נעדר מישיבות הועד שלוש ישיבות רצופות שלא מסיבת שירות במילואים בצבא הגנה לישראל או מסיבת מחלה ולא הודיע מראש על כך ליושב ראש.
(ב) פקעה חברותו של חבר הועד, יבוא תחתיו אדם אחר שמינה השר, באישור הממשלה, מתוך אותו סוג של מועמדים שאליו השתייך החבר שחברותו פקעה.
8. ביטול
תקנון ועד החינוך, תשי"ג-1953 - בטל.
______________________________
1 ק"ת תשל"ה, 547; תשל"ו, 2299, 2685.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ