אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנון הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, תשל"ו-1976

תקנון הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, תשל"ו-1976

תקנון הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, תשל"ו-1976 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 14 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, מתקינה המינהלה, באישור שר המשפטים וועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, תקנון זה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בחוק זה -
"החוק" - חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975; שאר המונחים - כמשמעותם בתקנון זה.
פרק ב': הגשת תביעות לקרן והטיפול בהן
2. הגשת התביעה
נפגע הרואה עצמו זכאי לפיצויים לפי סעיף 12 לחוק, יגיש הודעה בכתב על כך, יפרט בה את פרטי התאונה ואת עילת זכאותו ויצרף או יפרט את המסמכים ושאר ראיותיו העשויים להוכיח את זכותו לקבל פיצויים מהקרן.
3. הכרת הקרן בזכות הנפגע
תוך 30 יום מקבלת ההודעה בהתאם לתקנה 2, תודיע הקרן לנפגע בכתב אם היא מכירה בזכותו לקבל פיצויים מהקרן.
4. סכומי הפיצויים
הכירה הקרן בזכות הנפגע, יגיש לה הנפגע את פרטי הסכומים שהוא דורש ממנה, ויצרף ויפרט את ראיותיו לסכומים אלה; הגשת הפרטים לפי תקנה זו תיחשב להגשת דרישה לענין סעיף 5 לחוק.
5. תשלום הפיצויים
תוך 90 יום מקבלת פרטי הסכומים תודיע הקרן לנפגע בכתב באיזה חלק מדרישתו היא מכירה; בכפוף להוראות סעיף 5 לחוק תשלם הקרן את הפיצויים תוך 30 יום מהיום שהגיעה לכלל הסכמה עם הנפגע בדבר גובה הפיצויים.
6. חובות עזר של הנפגע
(א) נודע לנפגע על טענת המבטח בדבר העדר ביטוח לפי פקודת הביטוח או על טענה שהביטוח של הפוגע אינו מכסה את החבות הנדונה, יודיע על כך ללא דיחוי לקרן.
(ב) הקרן רשאית להתנות את התשלום לפי תקנה 5 במתן התחייבות מצד הנפגע למסור לה כל מסמך ומידע שבידו, לשתף עמה פעולה ולפעול לפי הוראותיה בכל הנוגע לבירור ולמימוש של זכויותיו נגד האחראים לתאונה ומבטחיהם.
7. ראיות נוספות והארכת מועדים
הקרן רשאית, במידת הצורך, לדרוש מן הנפגע ראיות נוספות על אלה שמסר לפי תקנה 2 או 4, ולהאריך מדי פעם את המועדים האמורים בתקנות 3 ו-5, ובלבד שתמסור על כך לנפגע הודעה מנומקת בכתב.
פרק ג': פעולות הקרן
8. תפקידי המינהלה
המינהלה תנהל את פעולות הקרן: היא תכין תקציב שנתי, דו"ח כספי שנתי ודו"ח שנתי על פעולות הקרן, ותגיש אותם לשר האוצר; היא תקבע את מדיניות ההשקעות של אמצעי הקרן.
9. החלטות המינהלה וסדרי עבודתה
(א) החלטות המינהלה יתקבלו ברוב דעות של חבריה הנוכחים בישיבה.
(ב) המינהלה תקבע את סדרי ישיבותיה ועבודתה.
10. ועדות
המינהלה רשאית להקים מבין חבריה ועדות לתפקידים שתקבע.
11. מנהל כללי
(א) המינהלה תמנה מנהל כללי לקרן.
(ב) המנהל הכללי ידאג לביצוע החלטות המינהלה ויהיה אחראי לפעולות השוטפות של הקרן.
12. חתימה בשם הקרן
המינהלה תקבע את הרשאי או הרשאים לחתום בשם הקרן, ובלבד שהמחאות מעל לסכום שתקבע המינהלה ייחתמו בידי שני אנשים שלפחות אחד מהם הוא חבר המינהלה.
13. הסמכות לגבי תביעות
המינהלה תקבע לגבי אילו סוגי תביעות יהיו הטיפול, ההכרה בהן והסילוק בסמכותו של המנהל הכללי, ולגבי אילו סוגי תביעות - בסמכות שלו בצירוף חבר או חברים של המינהלה.
פרק ד': שונות
14. שינוי התקנון
המינהלה רשאית, בכפוף לאמור בסעיף 14(ב) לחוק, לשנות תקנון זה על-ידי החלטה שהצביעו בעדה לפחות חמישה מחברי המינהלה, ובלבד שניתנה לכל חבריה הודעה של 21 יום מראש על השינוי המוצע.
_________________________________
1 ק"ת תשל"ו, 2706
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ