אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנון המועצה לספריות ציבוריות, תשל"ו-1976

תקנון המועצה לספריות ציבוריות, תשל"ו-1976

תקנון המועצה לספריות ציבוריות, תשל"ו-1976 1
בהתאם לתקנה 4(ג) לתקנות הספריות הציבוריות (המועצה), תשל"ו-1976 (להלן - התקנות) קובעת המועצה תקנון זה:
1. הגדרות
בתקנון זה -
"המועצה" - כמשמעותה בתקנות;
"יושב ראש" - יושב ראש המועצה, ובהיעדרו ממלא מקומו הקבוע, שהשר מינה אותם מבין חברי המועצה.
2. התייעצות בכתב
(א) על הודעה שמסר היושב ראש לפי תקנה 4(ב) לתקנות רשאי כל אחד מחברי המועצה להעיר הערותיו במכתב אל היושב ראש, ורשאי הוא גם לדרוש כינוס המועצה לשם דיון באותו ענין.
(ב) לא ביקש, תוך עשרה ימים מיום משלוח ההודעה, איש מחברי המועצה לכנס אותה, רואים את ההצעה כאילו נתקבלה בחיוב על דעת רוב חברי המועצה, אולם הערות שנמסרו בכתב לפי סעיף קטן (א) יובאו לידיעת השר.
(ג) דרש חבר המועצה לכנס אותה לדיון בענין שעליו מסר היושב ראש הודעה לפי סעיף קטן (א), יכנס היושב ראש את המועצה.
3. זימון
היושב ראש ישלח באמצעות הדואר הזמנה לישיבת המועצה לפחות עשרה ימים לפני מועד הישיבה, ויפרט בה את השעה, את המקום ואת הענינים העומדים לדיון באותה ישיבה.
4. מנין חוקי
ישיבת המועצה תהיה חוקית אם נתקיימה במועד שנקבע בהזמנה והשתתפו בה לפחות מחצית מספר חבריה; לא הופיעו מחצית חברי המועצה במועד שנקבע, תידחה הישיבה ברבע שעה, והיא תתקיים באותו מקום ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים.
5. סדרי דיון
(א) היושב ראש ינהל את ישיבות המועצה.
(ב) ההצבעה בישיבות המועצה היא אישית; לכל חבר קול אחד, וההכרעה בהצבעה היא ברוב קולות.
(ג) הצעות שהובאו להמלצת המועצה יירשמו בידי מזכיר שמינה היושב ראש; הצעות שנתקבלו, ובצדן דעות המיעוט תובאנה בפני השר ותישלחנה לידיעת כל חברי המועצה לא יאוחר מארבעה-עשר יום לאחר הישיבה.
6. ועדות משנה
(א) המועצה רשאית למנות מבין חבריה ועדות משנה שידונו בנושאים שהמועצה תקבע.
(ב) המועצה תמנה את היושבי ראש לועדות משנה.
(ג) ועדת משנה תתכנס לפי הזמנת יושב ראש הועדה ועל זימונה יחולו הוראות סעיף 3, בשינויים המחוייבים.
7. מוזמנים
המועצה וועדותיה רשאיות להזמין לישיבות אנשים שאינם חברי המועצה.
8. יזמת חברים
כל חבר מחברי המועצה רשאי להציע שהמועצה תעלה לפני השר הצעות משלה ורשאי הוא לדרוש שתקדים לכך דיון; דרש שליש מחברי המועצה לקיים דיון, יזמן היושב ראש את המועצה בהתאם לאמור בסעיף 3 ועל דיון כזה יחולו הוראות הסעיפים 4 עד 7.
9. שינוי
תקנון זה ניתן לשינוי על פי החלטה של המועצה בישיבה שנכחו בה לפחות מחצית מחברי המועצה, ובהתייעצות עם שר החינוך והתרבות.
______________________________
1 ק"ת תשל"ו, 1877.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ