אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> קווים מנחים לרואה חשבון (מימון הבחירות ברשויות המקומיות), התשס"ח-2008

קווים מנחים לרואה חשבון (מימון הבחירות ברשויות המקומיות), התשס"ח-2008

קווים מנחים לרואה חשבון (מימון הבחירות ברשויות המקומיות), התשס"ח-2008 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 30(ב) לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993 (להלן - החוק), ושאר סמכויות המוקנות לי לפי חוק, אני קובע קווים מנחים אלה:
1. הגדרות
בקווים מנחים אלה -
"דין וחשבון כספי" - דין וחשבון כספי המוגש על פי סעיף 22(א) לחוק ועל פי הנחיות מימון הבחירות ברשויות המקומיות (ניהול חשבונות), התשס"ח-2008;
"רואה חשבון" - מי שנתמנה לפי סעיפים 17 או 18 לחוק;
"סיעה" - כולל סיעה, רשימה, סיעת אם, סיעת בת, רשימת בת, מועמד לראש מועצה אזורית ומועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, כמשמעותם בחוק.
2 . פעולות רואה החשבון
על פעולת רואה חשבון בביקורת חשבונות סיעה, הדין וחשבון הכספי שלה ובמתן חוות דעתו לפי סעיף 22(ב) לחוק יחולו תקנות רואי החשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973, והוא יודרך בעבודתו על ידי הכללים, התקנים והנהלים המקובלים במקצוע.
3. מסירת מידע למבקר המדינה
רואה חשבון ימציא למבקר המדינה, בכל עת שיידרש לכך, פרטים על היקף הבדיקות שעשה.
4. ביצוע בדיקות
(א) רואה חשבון ינקוט את כל האמצעים הסבירים כדי להבטיח ביצוע בדיקותיו בזמן הקבוע ובהיקף הנראה לו דרוש.
(ב) רואה החשבון יבדוק את שלמות הרישומים של התקבולים ושל הוצאות הבחירות והתאמתם לתיעוד המשמש אסמכתה לרישום.
(ג) רואה חשבון ירחיב את היקף בדיקותיו או יערוך בדיקות בנושאים נוספים, אם מבקר המדינה דרש זאת ממנו בכתב.
5. אי-יכולת להשלים בדיקות
נמנע מרואה חשבון, אם בשל ליקויים בניהול מערכת החשבונות של סיעה ואם משום שלא נמסרו לו ידיעות שביקש ממנה, להשלים את בדיקותיו או לתת את חוות דעתו על חשבונות הסיעה ועל הדין וחשבון הכספי שלה, כאמור בסעיף 22(ב) לחוק, יודיע על כך בכתב לסיעה וישלח העתק מההודעה לשר הפנים ולמבקר המדינה.
6. חוות דעת של רואה חשבון
(א) בחוות הדעת שיגיש רואה חשבון לפי סעיף 22 (ב) לחוק יפרט -
(1) את הביקורת שערך לגבי כל אחד מסעיפי הדין וחשבון הכספי של הסיעה;
(2) את הסטיות המהותיות מהוראות החוק הנוגעות לניהול חשבונות או מהנחיות מימון הבחירות ברשויות המקומיות (ניהול חשבונות), התשס"ח-2008, שמצא;
(3) את הערותיו בדבר תקינותם ושלמותם של החשבונות והדין וחשבון הכספי של הסיעה ובדבר ניהול מערכת החשבונות בהתאם להנחיות מבקר המדינה.
(ב) חוות הדעת תכלול הודעה של רואה החשבון שתיערך בהתאם לתוספת.
7. ביטול
קווים מנחים לרואה חשבון (מימון הבחירות ברשויות המקומיות), התשנ"ג-1993 בטלים.
תוספת
(סעיף 6(ב))
הודעת רואה חשבון לפי קווים מנחים לרואה חשבון (מימון הבחירות
ברשויות המקומיות), התשנ"ג-1993
בדקתי את החשבונות ואת הדין וחשבון הכספי של סיעה/רשימה/סיעת אם - לתקופת הבחירות מ- עד .
בדיקתי נערכה בהתאם לתקני הביקורת הקבועים בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973, ולתקנים המקובלים אצל רואי חשבון, וכן לפי קווים מנחים לרואה חשבון (מימון הבחירות ברשויות המקומיות), התשס"ח-2008; בהתאם לכך, נקטתי את אותם נהלי ביקורת אשר חשבתי אותם לדרושים לפי הנסיבות.
לדעתי, הדין וחשבון הכספי המצ"ב משקף/אינו משקף באופן נאות, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים והנחיות מימון הבחירות ברשויות המקומיות (ניהול חשבונות), התשס"ח-2008, את ההכנסות וההוצאות של . לתקופת הבחירות.
חתימה
רואה חשבון
______________________________
1 ק"ת תשס"ח, 1376.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ