אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו רשות הספנות והנמלים (העברת זכויות בכספים מחברת הפיתוח והנכסים), התשס"ה-2005

צו רשות הספנות והנמלים (העברת זכויות בכספים מחברת הפיתוח והנכסים), התשס"ה-2005

צו רשות הספנות והנמלים (העברת זכויות בכספים מחברת הפיתוח והנכסים), התשס"ה-2005 1
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 53(ג) לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004 (להלן - החוק), באישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מצווים לאמור:
1. הגדרות
בצו זה -
"אירוע מזכה בתשלום אחר" - היום שבו התרחש בהתאם להסכם עבודה אירוע המזכה הגדרות עובד עובר בקבלת תשלום סכום חד-פעמי;
"אירוע מזכה בתשלום קצבה" - היום שבו התרחש בהתאם להסכם עבודה אירוע המזכה עובד עובר אשר חל עליו הסדר פנסיה תקציבית בקבלת קצבה;
"ההתחייבויות" - ההתחייבויות המנויות בפרטים 2 עד 3 בתוספת;
"חברת הפיתוח והנכסים" - חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ, שהוסמכה לפי סעיף 9(א) לחוק להיות חברת הפיתוח והנכסים;
"מועד אישור קופת גמל מרכזית לקצבה" - המועד שבו אושרה לראשונה קופת גמל מרכזית לקצבה בהתאם לתקנות קופות גמל;
"תקנות קופות גמל" - תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964.
2. העברה לחברת נמל
חברת הפיתוח והנכסים תעביר לחברת נמל בהתאם להסכם ביניהן זכויות בכספים המיועדים לתשלומים לאחר סיום עבודה לעובד עובר שיפרוש מחברת הנמל, שהיו ערב יום התחילה של רשות הנמלים, שעברו לחברת הפיתוח והנכסים לפי סעיף 51(ג) לחוק, והמפורטים בתוספת.
3. ניהול הכספים המיועדים לתשלום גמלה בפנסיה תקציבית
הכספים המיועדים לתשלום גמלה לעובדים עוברים אשר חל עליהם הסדר פנסיה תקציבית, שהועברו לחברת נמל בהתאם לאמור בסעיף 2 (בצו זה - העובדים העוברים לחברת נמל בפנסיה תקציבית), ינוהלו באופן הזה:
(1) עד למועד אישור קופת גמל מרכזית לקצבה של חברת נמל - על ידי חברת נמל או מי מטעמה בחשבון נפרד של חברת נמל (בצו זה - חשבון לתשלומי פנסיה תקציבית);
(2) ממועד אישור קופת גמל מרכזית לקצבה של חברת נמל ואילך - בקופת גמל מרכזית לקצבה של חברת נמל.
4. ניהול כספים המיועדים לתשלומים שאינם תשלומי גמלה בפנסיה תקציבית
הכספים המיועדים לתשלומים לאחר סיום עבודה לעובדים עוברים, שהועברו לחברת נמל בהתאם לאמור בסעיף 2 (בצו זה - העובדים העוברים לחברת נמל), הנובעים מההתחייבויות ינוהלו על ידי חברת נמל או מי מטעמה בחשבון נפרד לכל אחד מסוגי ההתחייבויות (בצו זה - חשבון אחר).
5. תשלום מחשבון תשלומי פנסיה תקציבית
(א) עד למועד אישור קופת גמל מרכזית לקצבה של חברת נמל תשלם חברת נמל מחשבון תשלומי פנסיה תקציבית בקרות אירוע מזכה בקצבה לעובד עובר לחברת נמל בפנסיה תקציבית או לשאירו סכומים המגיעים לו מאת חברת הנמל בהתאם להסכם עבודה או תעביר מתוך החשבון האמור כספים לחברת הפיתוח והנכסים בהתאם להסכם ביניהן.
(ב) שולמו מחשבון תשלומי פנסיה תקציבית כל הסכומים הנדרשים בשל זכאותו של עובד ונותר סכום כלשהו שהופקד בחשבון בשל אותה זכאות, לא תהיה לעובד זכאות כלשהי מהחשבון האמור.
6. תשלום מחשבון אחר
(א) בקרות אירוע מזכה בתשלום אחר לעובד עובר לחברת נמל הנובע מההתחייבויות, תשלם חברת נמל מהחשבון האחר סכומים המגיעים לעובד בהתאם להסכם עבודה.
(ב) שולמו מחשבון אחר כל הסכומים הנדרשים בשל זכאותו של עובד עובר לחברת נמל הנובע מההתחייבויות ונותר סכום כלשהו שהופקד באותו חשבון בשל אותה זכאות, ייוותר אותו סכום בחשבון אחר לזכות חברת הנמל.
7. חובת נאמנות
חברת נמל וכל העוסק מטעמה בניהול הכספים בחשבון כאמור בסעיפים 3(1) ו-4 יפעלו לטובת כל אחד מהעובדים העוברים לחברת הנמל בפנסיה תקציבית או כל אחד מהעובדים העוברים לחברת נמל שהכספים בחשבון נובעים מהתחייבויות חברת הנמל כלפיו, לא יעדיפו כל ענין וכל שיקול על פני טובת העובד האמור וינהגו באמונה, בשקידה, בזהירות ובמיומנות כפי שנאמן מיומן היה נוהג באותן נסיבות.
8. תחילה
תחילתו של צו זה ביום ח' באדר א' התשס"ה (17 בפברואר 2005).
תוספת
(סעיף 4)
1. תשלום גמלה לעובד עובר אשר חל עליו הסדר פנסיה תקציבית;
2. תשלום קצבה בהתאם להסכם פרישה מוקדמת לעמית בקרן פנסיה ותיקה שפרש מעבודתו בטרם הגיע לגיל פרישה שנקבע בתקנון הקרן;
3. תשלום סכום חד-פעמי בשל ימי מחלה או ימי חופשה בהתאם להסכם עבודה.
_________________________________
1 ק"ת תשס"ה, 731.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ