אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), התשנ"ח-1998

צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), התשנ"ח-1998

צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), התשנ"ח-1998 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ג לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות
בצו זה -
"ילד" ו"קייטנה" - כהגדרתם בחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-1990;
"קייטנת המשך" - קייטנה שמנהל ארגון או גוף מן המפורטים בתוספת, שהפעילות בה מתקיימת בהמשך לפעילות החינוכית של הארגון או הגוף במשך השנה;
"המשך פעילות" - פעילות המיועדת לאותו קהל ילדים, אף שאין זהות מוחלטת בין המשתתפים בפעילות במשך השנה ובין המשתתפים בקייטנה.
2. פטור מחובת רישוי
קייטנת המשך פטורה מחובת רישוי לפי החוק.

תוספת (תיקון: תשס"ה, תשס"ח, תשס"ט, תש"ע)2, 3
(תקנה 1)
שם הארגון או הגוף
1. בית ספר הפועל ברשיון על פי חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969;
2. גן ילדים הפועל ברשיון על פי חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969;
3. רשות מקומית; 2, 3
4. מתנ"ס עירוני, הפועל באתר הקבע שלו;
5. אקי"ם-ישראל, אגודה לאומית לקימום מפגרים בישראל;
6. הנוער העובד והלומד;
7. בני עקיבא;
8. הצופים;
9. השומר הצעיר;
10. בית"ר;
11. מחנות העולים;
12. מכבי צעיר;
13. הנוער הדתי העובד והלומד;
14. האיחוד החקלאי;
15. עזרא;
16. אריאל;
17. פרחי הדגל;
18. בנות בית יעקב בתי"ה;
19. תנועת הנוער הערבי;
20. צבאות ה';
21. תנועת הצופים הערבים והדרוזים בישראל;
22. איל"ן - איגוד ישראלי לילדים נפגעים.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ח, 1230; תשס"ה, 776; תשס"ח, 457; תשס"ט, 1081; תש"ע, 1068.
2 תקנה 1 לצו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות) (הוראת שעה) התשס"ט - 2009 (ק"ת התשס"ט, 1081) קובעת לגבי פרט 3 בתוספת כי:
"1. תיקון התוספת
בתקופה שעד יום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009) יראו כאילו במקום פרט 3 לתוספת לצו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), התשנ"ח - 1998 נאמר -
3. רשות מקומית, תאגיד עירוני כמשמעותו בסעיף 249א לפקודת העיריות, או תאגיד אשר מטרותיו הן בתחום סמכויות המועצה המקומית ותפקידיה, ובו למועצה מקומית כמשמעותה במפקודת המועצות המקומיות, לפחות מחצית ההון או מחצית כוח ההצבעה, ובלבד שתאגיד כאמור פועל באתר הקבע שלו וקיבל אישור להקמת תאגיד משר הפנים."
3 תקנה 1 לצו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות) (הוראת שעה) התש"ע - 2010 (ק"ת התש"ע, 1068) קובעת לגבי פרט 3 בתוספת כי:
1. הוראת שעה
בתקופה של שנה מיום פרסומן של תקנות אלה, בתוספת לצו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), התשנ"ח-1998, יראו כאילו -
(1) במקום פרט 3 נאמור:
3. רשות מקומית, תאגיד עירוני כמשמעותו בסעיף 249א לפקודת העיריות, או תאגיד אשר מטרותיו הן בתחום הסמכויות והתפקידים של מועצה מקומית כמשמעותה בפקודת המועצות המקומיות, ובו יש למועצה מקומית לפחות מחצית ההון או מחצית כוח ההצבעה ובלבד שתאגיד כאמור פועל באתר הקבע שלו וקיבל אישור להקמת תאגיד משר הפנים;";
(2) בפרט 4, אחרי "מתנ"ס עירוני" נאמר "או מתנ"ס הפועל בפיקוח החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בע"מ";
(3) אחרי פרט 22 נאמר:
"23. היכלי עונג;
24. תנועת הנוער הדרוזית;
25. תנועת הנוער הלאומי;".
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ