אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת רעש), התש"ס-2000

צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת רעש), התש"ס-2000

צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת רעש), התש"ס-2000 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 221 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, וסעיף 11ד לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961 (להלן - החוק), בהסכמת השרה לאיכות הסביבה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות
בצו זה, "עבירה חוזרת" - עבירה שנעברה בתוך שנתיים לאחר שהורשע אדם בעבירה לפי אותו סעיף בחיקוק.
2. קביעת עבירות קנס
העבירות המפורטות להלן, לפי פרטיהן שבתוספת, נקבעות בזה עבירות קנס:
(1) עבירה על הוראות סעיף 11(א)(3) לחוק, לענין רעש בלתי סביר -
(א) כאמור בתקנה 2 לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990 (להלן - תקנות רעש בלתי סביר);
(ב) הנפלט ממכונה כאמור בתקנה 2 לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט-1979 (להלן - תקנות רעש מציוד בניה);
(2) עבירה על הוראות תקנות 2 עד 7 ו-9 עד 12 לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 (להלן - תקנות מניעת רעש).
3. שיעור הקנס
הקנס לעבירה כאמור בסעיף 2 הוא סכום בשקלים חדשים הנקוב בתוספת לצד פרטי העבירה.
4. תחילה
תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.
תוספת
(סעיפים 2 ו-3)
מס'
החיקוק
הסעיף
בחיקוק
פרטי העבירה
הקנס

ליחיד
לתאגיד
לעבירה
חוזרת
ליחיד
לעבירה
חוזרת
לתאגיד

1.
החוק
11(א)(3)
גרימת רעש בלתי סביר ממכונה, במפלס רעש החורג מהמותר, על פי תקנה 2 לתקנות רעש מציוד בניה, ב-3dB(A) ומעלה.
450
900
900
1800

2.
החוק
11(א)(3)
גרימת רעש בלתי סביר ממכונה, במפלס רעש החורג מהמותר, על פי תקנה 2 לתקנות רעש מציוד בניה, בפחות מ-3dB(A).
350
700
700
1400

3.
החוק
11(א)(3)
גרימת רעש בלתי סביר מבניין מגורים, במפלס רעש החורג מהמותר, על פי תקנה 2 לתקנות רעש בלתי סביר, ב-3dB(A) ומעלה.
350
700
700
1400

4.
החוק
11(א)(3)
גרימת רעש בלתי סביר מבניין מגורים, במפלס רעש החורג מהמותר, על פי תקנה 2 לתקנות רעש בלתי סביר, בפחות מ-3dB(A).
150
300
300
600

5.
תקנות מניעת רעש
2(א)
גרימת רעש חזק מרכב מנועי במידה שאינה דרושה להפעלתו התקינה של הרכב.
250
500
500
1000

6.
תקנות מניעת רעש
2(ב)
הפעלת צופר או אמצעי אזהרה אחר, הגורם רעש ברכב בדרך עירונית, שלא לשם אזהרה מפני סכנה קרובה שאין למנוע אותה אחרת, ובמידה הנמשכת וחוזרת יותר מהדרוש לפי הנסיבות.
250
500
500
1000

מס'
החיקוק
הסעיף
בחיקוק
פרטי העבירה
הקנס

7.
תקנות מניעת רעש
2(ג)
הפעלת צופר או אמצעי אזהרה אחר, על ידי רכב חירום, הגורם רעש בדרך עירונית, שלא לשם אזהרה מפני סכנה קרובה שאין למנוע אותה אחרת, ובמידה הנמשכת וחוזרת יותר מהדרוש לפי הנסיבות.
350
700
700
1400

8.
תקנות מניעת רעש
2(ד)
גרימת רעש נפץ כתוצאה מנהיגה ברכב שלא מותקן בו במפלט הרכב משתיק קול או מתקן אחר למניעת רעש.
350
700
700
1400

9.
תקנות מניעת רעש
3(א)
גרימת רעש על ידי שירה או צעקה או על ידי הפעלת כלי נגינה, מקלט רדיו או טלוויזיה או מכשיר קול כיוצא באלה, בין השעות 24:00 ל-06.00 למחרת.
350
700
700
1400

10.
תקנות מניעת רעש
3(א)
גרימת רעש על ידי שירה או צעקה או על ידי הפעלת כלי נגינה, מקלט רדיו או טלויזיה או מכשירי קול וכיוצא באלה, בין השעות 14:00 ל-16:00, או בין השעות 23:00 ל-24:00 או בין השעות 06:00 ל-07:00.
250
500
500
1000

11.
תקנות מניעת רעש
4
ביצוע עבודות תיקון, שיפוץ או התקנת מתקנים בבניין מגורים בין השעות 22:00 ל-07:00 למחרת.
350
700
700
1400

12.
תקנות מניעת רעש
5
הפעלת מכונה באזור מגורים בין השעות 22:00 ל-06:00 למחרת או בימי מנוחה.
450
900
900
1800

13.
תקנות מניעת רעש
5
הפעלת מכונה באזור מגורים בין השעות 19:00 ל-22:00.
350
700
700
1400

14.
תקנות מניעת רעש
6
גרימת רעש על ידי טלטול פחי אשפה, מכלים, חביות, בלוני גז וכיוצא באלה, באזור מגורים, בין השעות 22:00 ל-06:00 למחרת.
350
700
700
1400

15.
תקנות מניעת רעש
7
הפעלת מגביר קול או מכשיר כיוצא בו, באזור מגורים, על ידי בית עסק, מפעל או מוסד ציבורי, לצורכי פרסומת או הודעות.
450
900
900
1800

16.
תקנות מניעת רעש
7
הפעלת מגביר קול או מכשיר כיוצא בו, באזור מגורים, לצורכי פרסומת או הודעות בין השעות 23:00 ל-07:00 למחרת או בימי מנוחה.
350
700
700
1400

ליחיד
לתאגיד
לעבירה
חוזרת
ליחיד
לעבירה
חוזרת
לתאגיד

17.
תקנות מניעת רעש
7
הפעלת מגביר קול או מכשיר כיוצא בו באזור מגורים לצורכי פרסומת או הודעות, שלא בנסיבות שבפרט 15 או בשעות שבפרט 16.
250
500
500
1000

18.
תקנות מניעת רעש
9(א)(1)
הפעלת מערכת אזעקה בבית עסק, במפעל, או במוסד ציבורי, כשפעולת הצופר אינה מבוקרת.
450
900
900
1800

19.
תקנות מניעת רעש
9(א)(1)
הפעלת מערכת אזעקה בנכס אחר, כשפעולת הצופר אינה מבוקרת.
350
700
700
1400

20.
תקנות
מניעת רעש
9(א)(2)(1)
הפעלת מערכת אזעקה בבית עסק, במפעל, או במוסד ציבורי, באזור מגורים, הגורמת לרעש שמפלסו עולה על מdB(A)-87.
450
900
900
1800

21.
תקנות
מניעת רעש
9(א)(2)(1)
הפעלת מערכת אזעקה בנכס אחר, באזור מגורים, הגורמת לרעש, שמפלסו עולה על dB(A)87.
350
700
700
1400

22.
תקנות
מניעת רעש
9(א)(2)(2)
הפעלת מערכת אזעקה באזור שאינו אזור מגורים, הגורמת לרעש שמפלסו עולה על מdB(A)-95.
450
900
900
1800

23.
תקנות
מניעת רעש
9(ג)
אי התקנת שלט בולט לעין, קריא ומפורט ליד דלת הכניסה בנכס, שמותקנת בו מערכת אזעקה.
250
500
500
1000

24.
תקנות
מניעת רעש
9(ד)
אי הפסקת רעש מצופר מערכת אזעקה בנכס, שפעולתו אינה מבוקרת, בתוך 30 דקות מרגע קבלת הקריאה.
250
500
500
1000

25.
תקנות
מניעת רעש
10(א)(1)
הפעלת מערכת אזעקה ברכב מנועי, באופן שפעולת הצופר נמשכת מעבר לפרק הזמן המרבי.
350
700
700
1400

26.
תקנות
מניעת רעש
10(א)(4)
הפעלת מערכת אזעקה ברכב מנועי, באופן שמפלס הרעש עולה על המותר.
250
500
500
1000

27.
תקנות
מניעת רעש
10(ד)
אי הפסקת רעש מצופר מערכת אזעקה ברכב שפעולתו אינה מבוקרת, בתוך 30 דקות מרגע קבלת הקריאה.
250
500
500
1000

28.
תקנות
מניעת רעש
11(1)
הפעלת מזגן, מדחס או מכשיר כיוצא באלה, הגורמת רעש חזק, במקום כמפורט בתקנה 3(א).
250
500
500
1000

29.
תקנות
מניעת רעש
12(א)
אי סימון פרטים על מזגן חדש, באופן ברור וקריא.
150
300
300
600

_________________________________
1 ק"ת תש"ס, 882.
______________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ