אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו מדידת-מים (הפקת-מים במדידה), תשכ"ב-1962

צו מדידת-מים (הפקת-מים במדידה), תשכ"ב-1962

צו מדידת-מים (הפקת-מים במדידה), תשכ"ב-1962 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק מדידת-מים, תשט"ו-1955, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות:
בצו זה -
"מפיק" - מי שמפיק מים כדין ממקור-מים ומשתמש במים לצרכיו או תאגיד המפיק מים ומחלקם בין חבריו.
2. התקנת מדי-מים
מפיק יתקין מדי-מים בהתאם לתכנית שתאושר או תוכן על ידי הנציב.
3. הצעת תכנית התקנה
כל מפיק יגיש לנציב תוך 30 יום מיום שנדרש לכך על ידיו, הצעת תכנית-התקנה שתיערך על פי מיפרט שאפשר להשיגו בנציבות המים.
4. אישור
הנציב רשאי לאשר את תכנית ההתקנה, בשלמותה או שלב מסויים ממנה - בשינויים או בלי שינויים - או לדרוש ממפיק שיגיש לו, תוך מועד שיקבע, תכנית-התקנה אחרת, בהתאם להנחיותיו.
5. הודעה על אישור
הודעה על אישור תכנית ההתקנה, תישלח למפיק על ידי הנציב.
6. הכנת תכנית התקנה
לא הגיש מפיק תכנית-התקנה לפי סעיף 4, רשאי הנציב להכין תכנית-התקנה עבור אותו מפיק ולהטיל עליו את ביצועה.
7. ביצוע תכנית התקנה
(א) אושרה תכנית-התקנה לפי סעיף 5 או הוטל ביצועה לפי סעיף 7, יתקין המפיק החל מתאריך שנקבע בהחלטת הנציב, מדי-מים בכמות, באופן, בשלבים בכל המקומות שצויינו בה.
(ב) לא יבצע מפיק תכנית-התקנה שלא בהתאם לפרטים שבה, אלא לפי היתר מאת הנציב.
8. שלבי התקנה
אישר הנציב שלב-התקנה אחד של תכנית-התקנה או שלבים מסויימים שבה, יאשר את שלבי-ההתקנה הנותרים לפחות חמישה-עשר יום לפני תחילת תקפם.
9. שינוי מועדים
רצה מפיק שיינתן לו היתר להארכת מועד מהמועדים שנקבעו בתכנית-ההתקנה, יגיש בקשה לנציב לפחות 30 יום לפני תום המועד האמור.
10. רשות כניסה
הנציב או שליחיו רשאים להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום בו מתקינים או עומדים להתקין מד-מים לפי תכנית-ההתקנה.
11. תסקיר
(א) מפיק חייב להגיש לנציב תסקיר על ביצוע תכנית ההתקנה במועדים ובהתאם למיפרט שייקבעו על ידי הנציב.
(ב) הנציב רשאי לדרוש פרטים נוספים על אלה שבמיפרט.
12. חובה לתת תשובה נכונה
מפיק חייב להשיב על כל פרט שנדרש על ידי הנציב למסרו, לפי סעיף 4 או לפי סעיף 11, תשובה מלאה ונכונה.
13. אופן הגשת מסמכים
תכניות, בקשות ותסקירים שיש להגישם לנציב לפי צו זה יופנו אל המדור למדידת-מים שבנציבות המים, ירושלים, ת.ד. 1475.
14. שמירת דינים
הוראות צו זה באות להוסיף להוראות דין אחר, ולא לגרוע מהן.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ב, 1982.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ