אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו מדידת-מים (הספקת-מים במדידה בקיבוצים), תשכ"ז-1966

צו מדידת-מים (הספקת-מים במדידה בקיבוצים), תשכ"ז-1966

צו מדידת-מים (הספקת-מים במדידה בקיבוצים), תשכ"ז-1966 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק מדידת-מים, תשט"ו-1955, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות
בצו זה -
"קיבוץ" - קיבוץ או קבוצה המאוגדים באגודה שיתופית על פי תקנות לדוגמה שאושרו על ידי רשם האגודות השיתופיות;
"ספק" - מי שמספק או חייב לספק מים לקיבוץ, לרבות קיבוץ המפיק מים כדין ממקור-מים ומשתמש במים לצרכיו;
"צריכת-מים ביתית" - שימוש במים בכל אחת מיחידות הקיבוץ, לרבות גינות נוי, אך למעט צריכת-מים תעשייתית וחקלאית;
"צריכת-מים תעשייתית" - שימוש במים למטרות-תעשיה בכמות העולה על 5000 מ"ק מים בשנה.
2. התקנת מדי-מים בקיבוץ
(א) קיבוץ יתקין בתחומיו מדי-מים המודדים את צריכת-המים הביתית ואת צריכת-המים התעשייתית, בהתאם לתכנית שתאושר או תוכן על ידי הנציב.
(ב) הנציב רשאי להורות לקיבוץ למדוד באופן נפרד כל שימוש במים במסגרת צריכת-המים הביתית.
(ג) הורה הנציב כאמור בסעיף-קטן (ב), יתקין הקיבוץ מדי-מים המודדים באופן נפרד את השימושים השונים במים במסגרת צריכת-המים הביתית, בהתאם להוראות הנציב.
3. הצעת תכנית התקנה
קיבוץ יערוך ויגיש לנציב, תוך שלושים יום מיום שנדרש לכך, הצעת-תכנית להתקנת מדי-מים (להלן - תכנית-התקנה) על פי מיפרט שאפשר להשיגו בנציבות המים.
4. החלטה על אישור
הנציב רשאי לאשר את תכנית ההתקנה בשלמותה או שלב מסויים ממנה, בשינויים או בלי שינויים, או לדרוש מקיבוץ שיגיש לו, בהתאם להנחיותיו, תוך המועד שקבע, תכנית-התקנה אחרת.
5. הודעה על אישור
הודעה על אישור תכנית-התקנה תישלח לקיבוץ על ידי הנציב.
6. הכנת תכנית התקנה על ידי הנציב
לא הגיש קיבוץ תכנית-התקנה לפי סעיף 3, או לא הגיש תכנית אחרת, אם נתבקש לכך לפי סעיף 4, רשאי הנציב להכין תכנית-התקנה לאותו קיבוץ ולחייב את הקיבוץ בהוצאות הכנתה.
7. ביצוע תכנית התקנה
אושרה תכנית-התקנה לפי סעיף 4, או הוכנה לפי סעיף 6, יתקין הקיבוץ, במועד שהורה הנציב, מדי-מים בהתאם לפרטי תכנית ההתקנה ולא יסטה ממנה אלא לפי היתר בכתב שניתן מראש על ידי הנציב.
8. שלבי התקנה
אישר הנציב שלב-התקנה מסויים של תכנית-התקנה או שלבים מסויימים שבה, יודיע לקיבוץ חמישה-עשר יום לפני המועד שבו יש לבצע את השלבים הנותרים שאושרו על ידיו.
9. שינוי מועדים
רצה קיבוץ שיינתן לו היתר להארכת מועד מהמועדים שנקבעו בתכנית ההתקנה, יגיש בקשה לכך לנציב לפחות שלושים יום לפני תום המועד האמור.
10. תסקיר
(א) קיבוץ חייב להגיש לנציב תסקיר חדשי על ביצוע תכנית ההתקנה בהתאם למיפרט שנקבע על ידי הנציב.
(ב) הנציב רשאי לדרוש המצאת פרטים נוספים על אלה שבמיפרט.
11. אספקת מים במדידה
הותקנו מדי-מים בקיבוץ בהתאם להוראות צו זה, יספק לו הספק מים, לצריכה ביתית ולצריכה תעשייתית, במדידה בלבד.
12. אופן הגשת מסמכים
תכניות, בקשות ותסקירים שיש להגישם לנציב לפי צו זה, יופנו אל המחלקה למשק-מים עירוני ולמדידת-מים שבנציבות המים, ת.ד. 1475, ירושלים.
13. תחולת תקנות
תקנות מדידת-מים (הוראות בדבר התקנת מדי-מים, תיקונם ובדיקתם ובדבר בתי-מלאכה ומבדקות), תשכ"ה-1964, יחולו על קיבוץ המתקין מדי-מים, במידה שלא נקבעו הוראות אחרות לפי המיפרט ולפי תקנות אלה.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ז, 987.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ