אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו מדידת-מים (אספקת-מים במדידה), תשכ"ב-1962

צו מדידת-מים (אספקת-מים במדידה), תשכ"ב-1962

צו מדידת-מים (אספקת-מים במדידה), תשכ"ב-1962 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק מדידת-מים, תשט"ו-1955, ולאחר התייעצות עם שר הפנים, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות
בצו זה -
"רשות מקומית" - עיריה, מועצה מקומית או מועצה אזורית, למעט רשות מקומית שעליה חל צו מדידת-מים (אספקת-מים במדידה), תשי"ח-1958;
"צרכן" - כל מי שמקבל או זכאי לקבל מים מרשות מקומית או ממי שמספק מים בשמה.
2. הספקה במדידה
הותקן מד-מים לצרכן בהתאם להוראות צו זה, תספק לו רשות מקומית מים במדידה בלבד.
3. התקנת מד-מים
רשות מקומית תתקין מדי-מים בהתאם לתכנית (להלן - תכנית התקנה) שתאושר או תוכן על ידי הנציב.
4. הצעת תכנית התקנה
כל רשות מקומית תגיש לנציב, תוך 30 יום מיום שנדרשה לכך על ידיו, הצעת תכנית-התקנה שתיערך על פי מיפרט שאפשר להשיגו בנציבות המים.
5. החלטה על אישור
הנציב רשאי לאשר את תכנית ההתקנה, בשלמותה או שלב מסויים ממנה - בשינויים או בלי שינויים - או לדרוש מהרשות המקומית שתגיש לו, תוך מועד שיקבע, תכנית-התקנה אחרת, בהתאם להנחיותיו.
6. הודעה על אישור
הודעה על אישורי תכנית ההתקנה, תישלח לרשות המקומית על ידי הנציב.
7. הכנת תכנית התקנה על ידי הנציב
לא הגישה רשות מקומית תכנית-התקנה לפי סעיף 4, רשאי הנציב להכין תכנית התקנה עבור אותה רשות מקומית ולהטיל עליה את ביצועה.
8. ביצוע תכנית התקנה
(א) אושרה תכנית-התקנה לפי סעיף 5 או הוטל ביצועה לפי סעיף 7, תתקין הרשות המקומית החל מתאריך שנקבע בהחלטת הנציב, מדי-מים בכמות, באופן, בשלבים ובכל המקומות שצויינו בה.
(ב) לא תבצע רשות מקומית תכנית-התקנה שלא בהתאם לפרטים שבה, אלא לפי היתר מאת הנציב.
9. שלבי התקנה
אישר הנציב שלב-התקנה אחד של תכנית-התקנה או שלבים מסויימים שבה, יאשר את שלבי-ההתקנה הנותרים לפחות חמישה-עשר יום לפני תחילת תקפם.
10. שינוי מועדים
רצתה רשות מקומית שיינתן לה היתר להארכת מועד מהמועדים שנקבעו בתכנית ההתקנה, תגיש בקשה לכך לנציב לפחות 30 יום לפני תום המועד האמור.
11. רשות כניסה
הנציב או שליחיו רשאים להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום בו מתקינים או עומדים להתקין מד-מים לפי תכנית ההתקנה.
12. תסקיר
(א) רשות מקומית חייבת להגיש לנציב תסקיר חדשי על ביצוע תכנית ההתקנה בהתאם למיפרט שנקבע על ידי הנציב.
(ב) הנציב רשאי לדרוש פרטים נוספים על אלה שבמיפרט.
13. חובה לתת תשובה נכונה
רשות מקומית חייבת להשיב על כל פרט שנדרשה על ידי הנציב למסרו לפי סעיף 4 או לפי סעיף 12 תשובה מלאה ונכונה.
14. אופן הגשת מסמכים
תכניות, בקשות ותסקירים שיש להגישם לנציב לפי צו זה יופנו אל המדור למדידת-מים שבנציבות המים, ירושלים, ת.ד. 1475.
15. שמירת דינים
הוראות צו זה באות להוסיף להוראות דין אחר, ולא לגרוע מהן.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ב, 1406.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ