אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים בשנת הלימודים התשס"ט-התש"ע), התשס"ט-2009

צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים בשנת הלימודים התשס"ט-התש"ע), התשס"ט-2009

צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים בשנת הלימודים התשס"ט-התש"ע), התשס"ט-2009 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(ב) לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר הפנים ועם ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות
בצו זה -
"אשכול יישובים" - דירוג הרמה הכלכלית-חברתית לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"בית ספר יסודי" - מוסד חינוך רשמי שלומדים בו תלמידים בכיתות א' עד ו' או א' עד ח';
"גן חובה" - גן ילדים שהוא מוסד חינוך רשמי שלומדים בו תלמידים בגילאי 5 ומעלה;
"גן טרום-חובה" - מוסד חינוך רשמי שלומדים בו תלמידים בגילאי 3 ו-4, ושחל עליו צו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשנ"ט-1999, או צו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשס"א-2001;
"המשרד" - משרד החינוך;
"חטיבת ביניים" - מוסד חינוך רשמי שלומדים בו תלמידים בכיתות ז' עד ט';
"מוסד חינוך רשמי" - כמשמעותו בסעיף 7(ב) לחוק;
"עלות משרה" - עלות משרה מלאה ממוצעת בהתאם לקריטריונים לענין זה שהמשרד מפרסם לשנת תקציב או לשנת לימודים, לאחר היוועצות במרכז השלטון המקומי;
"פסיכולוג מתמחה" - כמשמעו בתקנות הפסיכולוגים (אישור תואר מומחה), התשל"ט-1979.
2. שיעור ההשתתפות של המדינה
שיעור ההשתתפות של המדינה בקיום מוסדות חינוך רשמיים בתחומים המפורטים להלן יהיה כמצוין בהם:
(1) בבית ספר יסודי ובחטיבת ביניים:
(א) שכר עבודה -
עובד הוראה שהוא עובד המדינה 100% - מעלות משרתו;
(ב) אגרת שכפול ומערכות מידע וטכנולוגיה -
בהתאם לחלוקה של עלות אגרת שכפול, ועלות מערכות מידע וטכנולוגיה, לפי אשכולות היישובים שלהלן:
(1) אשכולות 1 ו-2 - 90%;
(2) אשכול 3 - 80%;
(3) אשכול 4 - 70%;
(4) אשכול 5 - 65%;
(5) אשכול 6 - 60%;
(6) אשכול 7 - 55%;
(7) אשכולות 8 עד 10 - 50%;
בפסקת משנה זו -
"עלות אגרת שכפול" -
במוסדות המתוקצבים לפי כיתה - 850 שקלים חדשים לכיתה;
במוסדות המתוקצבים לפי תלמיד - 33 שקלים חדשים לתלמיד לשנה;
"עלות מערכות מידע וטכנולוגיה" -
בגן חובה - 77 שקלים חדשים לתלמיד לשנה;
בבית ספר יסודי - 58 שקלים חדשים לתלמיד לשנה;
בחטיבת ביניים - 80 שקלים חדשים לתלמיד לשנה;
(ג) פסיכולוג -
68% מעלות משרתו; ולענין פסיכולוג מתמחה - 75% מעלות משרתו;
(ד) קצין ביקור סדיר -
75% מעלות משרתו;
(ה) שירותים נלווים -
(1) מזכיר, עובד סיוע, שרת ופועל ניקיון - 87% מעלות משרתם;
(2) בחטיבת ביניים בלבד -
(א) ספרן ורכז חינוך חברתי - 100% מעלות משרתם;
(ב) אחראי משק, מנהל חשבונות, כתבן, טלפן, מזכיר פדגוגי, טכנאי מעבדה, מתאם מחשוב בית-ספרי, מפעיל ציוד אור-קולי כולל ציוד דיגיטלי - 87% מעלות משרתם;
(2) בגן חובה:
(א) שכר עבודה -
(1) עובד הוראה שהוא עובד המדינה - 100% מעלות משרתו;
(2) עוזר לגננת - 117.85% מעלות משרתו
אם הגן פועל שישה ימים בשבוע;
100% מעלות משרתו אם הגן פועל חמישה ימים בשבוע;
(ב) פסיכולוג -
68% מעלות משרתו; ולענין פסיכולוג מתמחה - 75% מעלות משרתו;
(3) בגן טרום חובה:
שכר הלימוד -
המשרד ישתתף בשיעור של 90% מעלות אחזקה של גן ילדים, הכוללת חלוקת הסכום של עלות שכרה של גננת, עוזר לגננת, וכן הוצאות תפעוליות שאינן שכר, ב-31, והכפלתו במספר התלמידים בגן בפועל.
בפסקת משנה זו, "הוצאות תפעוליות שאינן שכר" - הוצאות מינהל, חומרי עבודה, חומרי ניקוי, חשמל, מים, אחזקה, בדק, תיקונים, פחת, ציוד, ריהוט ותמריצים, כפי שיקבע המשרד, מדי שנת תקציב או שנת לימודים, לאחר היוועצות במרכז השלטון המקומי.
3. שיעור ההשתתפות של רשויות החינוך המקומיות
שיעור ההשתתפות של רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים שבתחומן, בכל תחום כמפורט בתקנה 2, יהיה ההפרש שבין 100 אחוזים לשיעור ההשתתפות של המשרד.
4. שיעור הקצאת משרות על ידי המדינה
שיעור הקצאת משרות בידי המדינה לרשויות המקומיות יהיה בכפוף לתקינה שהמשרד מפרסם, בכל שנת תקציב או שנת לימודים.
5. תחולה
צו זה יחול לגבי שנות הלימודים התשס"ט-התש"ע בלבד.
_________________________________
1 ק"ת תשס"ט, 1281.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ