אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו יבוא ויצוא יהלומים והחזקתם, תשי"ט-1959

צו יבוא ויצוא יהלומים והחזקתם, תשי"ט-1959

צו יבוא ויצוא יהלומים והחזקתם, תשי"ט-1959 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו-4 לפקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939, והסעיפים 14(א) ו-2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, וסעיף 5 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי על פי כל דין, אני מצווה לאמור:
1. פרשנות
בצו זה תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פיקוח על יהלומים), תשי"ט-1959.
2. הגבלת החזקה והעברה
לא יחזיק אדם יהלומים, לא ישתמש בהם ולא ירשה לאחר להשתמש בהם ולא יעביר ולא יקבל בשום דרך מדרכי ההעברה, את הבעלות או את ההחזקה עליהם, אלא למטרות יצוא (להלן - יהלומי יצוא) ואלא לפי היתר בכתב, כללי או מיוחד, מאת המפקח ובהתאם לתנאי ההיתר.
2א. החזקת יהלומים משובצים והעברתם
על אף האמור בסעיף 2 מותר לצורף, אם ניתן לו היתר בכתב, כללי או מיוחד, מאת המפקח לקבל את הבעלות או החזקה על יהלומים מחותכים ומלוטשים לשם שיבוצם בזהב, בכסף, בפלטינה או במתכת עדינה אחרת, ולהעביר את הבעלות או החזקה על יהלומים משובצים אף לא לצורך יצוא, אם נעשה הדבר בהתאם לתנאי ההיתר.
3. מתן הוראות
המפקח רשאי לתת הוראה, כללית או מיוחדת, בדבר תקופת ייצורם של יהלומי יצוא, מועד ייצואם והעברתם מרשות לרשות או ממקום למקום; ניתנה הוראה כזו, חייב כל אדם שאליו היא מכוונת, למלא אחריה.
3א. יצוא יהלומים (תיקון: תשל"ח)
(א) (1) יהלומים ייוצאו אך ורק בדרך של משלוח בהובלה אוירית.
(2) הובלת היהלומים תיעשה ישירות מבנין בורסת היהלומים עד למטוס או דרך מסוף מטענים (ממ"ן).
(3) המפקח רשאי לפי שיקול דעתו לפטור הובלת יהלומים מהוראות פסקאות (1) ו - (2).
(ב) הוראות סעיף זה אינן חלות על יהלומים המיוצאים כמטען נלווה.
4. התחייבות וערבות
(א) המפקח רשאי לדרוש מכל מבקש רשיון יבוא או רשיון יצוא על יהלומי יצוא או ממבקש היתר לפי סעיף 2 מכל אדם שניתנה לגביו הוראה לפי סעיף 3 או ממחזיק יהלומי יצוא, בין שנתן התחייבות לפני פרסום צו זה ברשומות ובין אם לאו, שימציא לו -
(1) התחייבות לביצוע היצוא או לקיום הוראה מהוראות צו זה בסכום, במועד ובנוסח שיקבע המפקח;
(2) ערבות, להנחת דעתו, למילוי ההתחייבות כאמור.
(ב) ניתנה ערבות לפי סעיף קטן (א)(2), רשאי המפקח לדרוש מכל מחזיק יהלומי יצוא ערבות נוספות או אחרת.
5. החזרת ערבות
המפקח רשאי, באישורו של שר המסחר והתעשיה או מי שנתמנה על ידיו, להחזיר ערבות שניתנה לפי סעיף 4.
6. עבירות
עבירה על הוראה מהוראות צו זה דינה כדין עבירה על הוראות חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957.
7. תשלום מס (תיקון: תשל"ג, תשל"ה, תשל"ו)
(א) יבואן-יצואן ישלם לאוצר המדינה - בקשר לתכנית הפיקוח הכלולה בצו זה - מס בשיעור של 1/4 פרומיל משווי היהלומים שייבא או 6/1 פרומיל משווי היהלומים שייצא, הכל לפי הסכום הגדול יותר, ובלבד שסך כל המס לא יעלה על 3000 לירות לשנה.
(ב) המס לפי סעיף קטן (א) ישולם, מדי שנה בשנה, ב-31 בדצמבר שבה, החל משנת 1973.
(ג) נוסף לאמור בסעיף קטן (א) ישלם כל יבואן, יצואן, יצרן ובעל רשיון עיסוק בכל שנה משנת הכספים 1979/78, 1978/79, 1977/80, מס לאוצר המדינה - בקשר לתכנית הפיקוח הכלולה בצו זה בשיעור המפורט בתוספת.
(ד) המס לפי סעיף קטן (ג) ישולם בתחילת חודש אפריל בכל אחת מהשנים 1977, 1978 ו-1979.
8. שמירת דינים (תיקון: תשל"ג)
צו זה בא להוסיף ולא לגרוע מכוחו של כל דין אחר.
תוספת
(תיקון: תשל"ז)
(סעיף 7)
משלם המס שנת הכספים שיעור המס
יבואן-יצואן, יצרן 1977 לירה אחת לכל 1000$
יבוא או יצוא, הכל לפי הסכום
הגדול יותר, אך לא פחות מ-1,500 לירות ולא יותר מ-
15,000 לירות
בעל רשיון עיסוק 1977 1,500 לירות
יבואן-יצואן, יצרן 1978 1.25 לירות לכל 1000$
יבוא או יצוא, הכל לפי הסכום
הגדול יותר, אך לא פחות
מ-1,750 לירות ולא יותר
מ-17,500 לירות
בעל רשיון עיסוק 1978 1,750 לירות
יבואן-יצואן, יצרן 1979 1.50 לירות לכל 1000$ יבוא או
יצוא, הכל לפי הסכום הגדול
יותר, אך לא פחות מ-2,000
לירות ולא יותר מ- 20,000 לירות
בעל רשיון עיסוק 1979 2,000 לירות
______________________________
1 ק"ת תשי"ט, 1389; תשכ"ו, 603; תשל"ג, 526; תשל"ה, 493; תשל"ו, 750; תשל"ז, 1295; תשל"ח, 1349.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ