אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו התעבורה (עבירות קנס), התשס"ב-2002

צו התעבורה (עבירות קנס), התשס"ב-2002

צו התעבורה (עבירות קנס), התשס"ב-2002 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-30 לפקודת התעבורה (להלן - הפקודה), בהסכמת שר המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לפי סעיף 221(ד) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מצווה לאמור:
1. אכרזה על עבירות קנס
כל עבירה על הוראה שבחוקים, בתקנות, או בחוקי העזר שפורטו בתוספת מוכרזת בזה עבירת קנס.
2. סייג
על אף האמור בסעיף 1 לא תהיה עבירה לפי החיקוקים המפורשים בו עבירת קנס, כאשר כתוצאה ממנה או בקשר עמה נגרמה תאונת דרכים שבה נפגע אדם או ניזוק רכוש או כאשר חלים עליה סעיפים 37 עד 39 לפקודה.
3. שיעור הקנס
(א) שיעור הקנס לכל עבירה על סעיף בחיקוק כנקוב בתוספת יהיה כפי דרגת הקנס שנקבעה לצדו.
(ב) בצו זה -
טור א' טור ב'
דרגת הקנס בשקלים חדשים
א 100
ב 250
ג 500
ד 750
ה 1,000
4. ביטול
צו התעבורה (עבירות קנס), התשל"ז-1976 - בטל.
5. תחילה
תחילתו של צו זה ביום כ"ה בתשרי התשס"ג (1 באוקטובר 2002).
תוספת (תיקון: תשס"ד, תשס"ה, תשס"ז)
1. עבירות לפי פקודת התעבורה:
מספר
סידורי
מספר
הסעיף

פירוט נוסף לעבירה

דרגת הקנס

1
2
כשרישיון הרכב פקע - עד 4 חודשים
מיום פקיעתו

ב


2
כשרישיון הרכב פקע יותר מ-4 חודשים ועד 6 חודשים
ד

2
10(א)
כשרישיון הנהיגה פקע - עד 6 חודשים מיום פקיעתו

ב

3
14ח(א)

ה

4
65ב(א)ו-(ב)

א

5
65ב(ג)

ב

2. עבירות לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961:
מספר
סידורי
מספר
תקנה

פירוט נוסף לעבירה

דרגת הקנס

1
5

א

2
6

א

3
8

ג

4
9(א)

א


9(ג)

א

5
9א(א)
נוהג חדש בלא תווית
ב

6
9א(ב)
נוהג, שאיננו נוהג חדש, עם תווית
א

7
12(ב)

א

8
13(א)

א

9
15

ג

10
21(ב)(1)

ג

11
21(ב)(3)

ג

12
21(ג)

ג

13
22(א)
אי ציות לתמרורים למעט תמרורים המגבילים מהירות ותמרורים המפורטים להלן בנפרד
ב

14
22(א)
אי ציות לתמרורים ב-17, ב-19, ב-62, ב-64 ו-ד20-.
א

15
22(א)
אי ציות לתמרורים ב-1, ב-2, ב-10, ב-12, ב-14 עד ב-18 ב-40 עד ב-47, וד17-, ד18- וד21- באזור קנס מוגדל
ג

16
22(א)
אי ציות נוהג רכב לרמזור למעט אי ציות לכיוון הנסיעה ברמזור, התחלת נסיעה באור צהוב יחד עם אור אדום
ה

מספר
סידורי
מספר
תקנה

פירוט נוסף לעבירה

דרגת הקנס

17
22(א)
אי ציות לכיוון הנסיעה ברמזור, התחלת נסיעה באור צהוב יחד עם אדום
ג

18
22(א)
אי ציות הולך רגל לרמזור
א

19
22(א)
אי ציות לתמרור ב-7 ולתמרור האוסר חניה
ב

20
22(א)
אי ציות לתמרור ד14-
ב

21
22(א)
אי ציות לתמרור ב-68
ה

22
22(א)
אי ציות לתמרורים ב-37, ב-38 באי עצירה בלבד
ב

23
22(א)
אי ציות לתמרור או סימון האוסר עצירה
ב

24
22(א)
באזור קנס מוגדל - אי ציות לתמרור האוסר עצירה או חניה
ג

25
27(א)
בליקוי לא חמור
ב


או (ד)26
27(ב)

ג

27
28(א)

א

28
28(ב)

ה

29
29

א

30
30
אי הרכבת מכשיר אופטי
ב

31
30
אי החזקת מכשיר אופטי נוסף
א

32
33(א)
למעט אופנוע
ד

33
33(א)
באופנוע
ב

34
34

ג

35
35

ב

36
36(ב)

ב

37
(בוטל)38
36(ג)

ג

39
36(ד)

ג

40
36(ה)

ג

41
37

ג

42
38(א)

ב

43
38(ב)

ב

44
39(א)

ב

45
39א
למעט תקנת משנה (ה)
ג

46
39א(ה)

א

47
39ג(א)
או (ג)

ב

48
39ג(ב)
עד 20 קמ"ש מעל המותר
א

49
39ג(ב)
מעל 20 קמ"ש מעל המותר
ג

50
39ג(ד)

ב

50א
39יא

א

51
40(א)
תוך כדי הפרעה
ב

52
40(א)
תוך כדי סיכון
ג

53
40(ב)

ב

54
40(ג)

ג

55
41

ב

56
42

ב

57
43

ב

58
44

ב

59
45

ב

60
46

ב

61
47(א)

ב

62
47(ה)(2)

ב

63
47(ה)(3)

ג

64
47(ה)(4)
עקיפה בצומת
ג

65
47(ה)(4)
אי השלמת עקיפה לפני צומת
ב

66
47(ז)

ג

67
47(ח)

ד

68
48(א)

ב

69
48(ב)

ב

70
48(ג)

ב

71
49

ב

72
50(א)

ב

73
52

ב

74
53

ב

75
54(א)
בדרך עירונית עד 20 קמ"ש מעל המותר
ב

76
54(א)
בדרך עירונית מ-21 ועד 30 קמ"ש מעל המותר
ד

77
54(א)
בדרך שאיננה עירונית עד 25 קמ"ש מעל המותר
ב

78
54(א)
בדרך שאיננה עירונית מ-26 ועד 40 קמ"ש מעל המותר
ד

79
54(ד)(3)

א

מספר
סידורי
מספר
תקנה

פירוט נוסף לעבירה

דרגת הקנס

80
55

ב

81
56(ב)
למעט 56(ב)(1)
ג

82
56(ב)(1)

א

83
57

ד

84
58

א

85
61

ב

86 (בוטל)
87
62(ב)

ב

88
63

ב

89
64(ד)
תמרור ב-37, אי עצירה בלבד
ב

90
65

ג

91
66
בגרימת הפרעה
ב

92
66
בגרימת סיכון
ג

93
67(א)

ג

94
68

ב

95
69(א)

ב

95א
69(ג)
בשולי הדרך
ג

95ב
69(ג)
שלא בכביש או בשולי הדרך
א

96
69(ו)
למעט באזור קנס מוגדל
ב

97
69(ו)
באזור קנס מוגדל
ג

98
69א

ב

99
70

א

100
71

ב

101
72(א)
למעט פסקאות (2א), (3), (4), (6), (10), (12), (14) ו-(16) ולמעט באזור קנס מוגדל
א

102
72(א)
למעט פסקאות (2א), (12) ו-(16) באזור קנס מוגדל
ב

103
72(א)(2א)
למעט פסקאות (2א), (12) ו-(16) ולמעט באזור קנס מוגדל
ג

104
72(א)(2א)
בהעמדת שני גלגלים בלבד על המדרכה ובלבד שנותר מעבר של 130 ס"מ לפחות על המדרכה ומותרת החניה בכביש שבו הועמדו יתר גלגלי הרכב
ב

104א
72א
(3), (4), (6) ו-(10)

ב

105
72(א)(12)
למעט באזור קנס מוגדל
ב

106
72(א)(12)
באזור קנס מוגדל
ג

106א
72(א)
(14)

ב

107
72(א)(16)

ג

108
72(ב)

ב

109
72(ג)

ב

110
73

א

111
74

ב

112
75

א

113
76(ג)

ג

114
79

ב

115
80

ב

116
81
לנוהג הרכב
א

116א
81
העולה או היורד מהרכב
ב

117
82

ב

118
83
אי התקנת שלט "ילדים"
א

119
83
אי הסרת שלט "ילדים"
א

120
83א

ב

121
83ב

ב

122 (בוטל)
123
84
למעט תקנות משנה (ב) ו-(ה)
ב

124
84(ה)

ב

125
85(א)(1)
או (3)

ב

126
85(א)(2)(א)

ג

127
85(א)(2)(ב)
או (ג)

ב

128
85(א)(4)

ג

129
85(א)(5)
כשמשקל הכולל של הרכב מגיע עד 10% מעל המותר
ג

130
85(א)(5)
כשהמשקל הכולל של הרכב מגיע מעל 10% ולא יותר מ-24.99% מעל המותר
ה

131
85(א)(6)

ג

132
85(ה)(2)
בהעדר סימון
ב

133
85(ה)(3)
בהעדר היתר
ג

134
85(ו)

ב

135
85א

ג

136
85ב(ב)

ב

137
86

ג

138
87

ד

139
88(א)
או (ב)

ב

מספר
סידורי
מספר
תקנה

פירוט נוסף לעבירה

דרגת הקנס

140
88(ג)

א

141
90(א), (ב),
(ג), (ד)
או (ז)

א

142
90(ו)

ב

143
91

ב

144
92(ב)
או (ד)

ב

145
92(ג)

ג

146
93(א)(1)
בנוהג רכב
ב

147
93(א)(2)

א

148
93(ב)

ב

149
95

ב

150
96

א

151
97
למעט לגבי הארת לוחית זיהוי
א

152
97(א)
לגבי הארת לוחית זיהוי
א

153
98

א33

154
99

ב

155
100

ב

156
101

ב

157
102

ב

158
103

ב

159
104

ב

160
105

ב

161
106

ב

162
107(א)

ב

163
107(ג)

ב

164
107(ד)

ב

165
107(ה)

ב

166
108(א)

א

167
109(א)

א

168
109(ב)

ב

169
110

א

170
111

א

171
112

ב

172
113

ב

173
114

ב

174
117

ב

175
119(ב)

ג

175א
119(ב-1)

ב

176
119(ג)

ב

177
120

ג

178
121

ב

179
122

ב

180
123(א)
באופניים במצב לא תקין
א

181
123(ב)
למעט אופניים במצב לא תקין
א

182
124(א)
או (ב)

א

183
125

א

184
126

א

185
127

א

186
128

א

187
129

א

188
130

א

189
131

א

190
132

א

191
136

א

192
137
למעט חיית מחמד
ב

193
137
בחיית מחמד
א

194
138

ב

195
139

א

196
141

ב

197
142

ב

198
143(ב), ג),
(ד), (ו)
או (ח)

א

199
145(ב)

ב

200
148

ה

201
149

א

202
150

א

203
151
למעט במדרכה
ה

204
151
במדרכה
ב

205
152
למעט במדרכה
ה

206
152
במדרכה
ב

207
153

ב

מספר
סידורי
מספר
תקנה

פירוט נוסף לעבירה

דרגת הקנס

208
154

ב

209
155
למעט הפרשת גזים ועשן
ה

210
155
בהפרשת גזים ועשן
ב

211
156

ב

212
157

ג

213
158
בגרימת הפרעה או סיכון
ב

214
159

ב

215
160

ב

216
161

ג

217
165

ג

218 (בוטל)
219
169
בנוהג ברכב
ב

220
169
בעובר דרך שאיננו נוהג
א

221
222

ב

222
223

ד

223
230(ב)
או (ג)

ב

224
236(א)

ד

225
254(ג)

א

226
255(ב)

א

227
261(ב)

ב

228
72(א)(2א)

ב

229
295

ה

230
297

ב

231
298(2)

ג

232
299

ג

233
300

ג

234
301(ב)

ב

235
305(א)
או (ב)

ב

236
306
רכב שנאסר לשימוש לפי תקנות 306 או 307
ה

237
306
רכב שלא נאסר לשימוש לפי תקנות 306 או 307
ב

238
314(ד)

ב

239
335
בעוצמת אור בלתי שווה
א

240
341(א)

ב

241
342(א)

ב

242
342(ג)

ב

243
343(א)

א

244
350(א)

ב

245
351

א

246
356(א)

א

247
357(א)

א

248
358(א)

א

249
359(ג)

א

250
359(ד)

א

251
360

א

252
362

א

253
363א

ג

254
364

ג

255
364ד(ב)

ד

256
365

א

257
366

ב

258
367

א

259
368

ב

260
370

ב

261
370ב

א

262
383א

ב

263
383ב

ב

264
383ג

ב

265
383ד

ב

266
383ה

ב

267
383ו

ב

268
383ז

ב

269
383ט

ב

270
383י

ב

271
397(א)

ג

272
405

ב

273
411

א

274
418

א

275
420

ב

276
422

א

277
423

ג

מספר
סידורי
מספר
תקנה

פירוט נוסף לעבירה

דרגת הקנס

278
425(ב)

ב

279
428

ב

280
429

ב

281
435

א

282
436

ב

283
437(1)

ג

284
437(2)

א

285
438

א

286
439

ג

287
440

א

288
441

ב

289
443

ב

290
448

ב

291
452

א

292
453

ב

293
456

ב

294
458

ג

295
459

א

296
461

ב

297
462(א)
למעט כלבים בלא זמם
א

298
462(א)
בכלבים בלא זמם
ב

299
463(1)
או (2)

א

300
464(א)

א

301
478(א)(3)
או (4)

א

302
483(א)

ב

303
488

ד

304 (בוטל)
305
500

ג

306
504

ב

307
506

א

308
507

ב

308א
516

ג

308ב
517

ג

309
569

ב

310
570

ב

3. עבירות על פי חוק עזר של עיריה או של מועצה מקומית בדבר העמדת רכב וחנייתו
(1) לגבי חניה או העמדת רכב במקום חניה מוסדר - דרגה א'.
(2) לגבי עצירה, חניה או העמדת רכב במקום אסור לחניה כמפורט בחלק ב' לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, שהיא גם עבירה לפי חוק העזר כאמור, כלהלן:
מספר
סידורי
מספר
תקנה

פירוט נוסף לעבירה

דרגת הקנס

1
22(א)
אי ציות לתמרורים ב-28 עד ב-30, ב-58, ד14- עד ד18- ו-ד21-, למעט באזור קנס מוגדל
ב


2
22(א)
אי ציות לתמרור ד20-
א

3
22(א)
באזור קנס מוגדל - אי ציות לתמרור האוסר עצירה או חניה למעט תמרור ד20-
ג


4
36(ב)

ב

5
69(ו)
למעט באזור קנס מוגדל
ב

6
69(ו)
באזור קנס מוגדל
ג

7
71

ב

8
72(א)
למעט פסקאות (2א), (3), (4), (6), (10), (12), (14), ו-(16) ולמעט באזור קנס מוגדל
א72א(3), (4), (6) ו-(10)

ב

9
72(א)
למעט פסקאות (2א), (12) ו-(16) באזור קנס מוגדל
ב


10
72(א)(2א)
למעט בנסיבות המפורטות להלן
ג

11
72(א)(2א)
בהעמדת שני גלגלים בלבד על המדרכה ובלבד שנותר מעבר של 130 ס"מ לפחות על המדרכה ומותרת החניה בכביש שבו הועמדו שאר גלגלי הרכב
ב

12
72(א)(12)
למעט באזור קנס מוגדל
ב

13
72(א)(12)
באזור קנס מוגדל
ג

13א
72(א)(14)

ב

14
72(א)(16)

ג

15
72(ב) ו-(ג)

ב

16
75

א

17
76(ג)

ג

18
143(ב)

א

_________________________________
1 ק"ת תשס"ב, 932; תשס"ד, 708; תשס"ה, 645; תשס"ז, 1145.
________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ