אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז הצפון), התשמ"ז-1987

צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז הצפון), התשמ"ז-1987

צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז הצפון), התשמ"ז-1987 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37, 38 ו-39 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדות המחוזיות לתכנון ולבניה, מחוז הצפון, והועדות המקומיות לתכנון ולבניה הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות
בצו זה -
"קרקע חקלאית" - שטחי קרקע שהוכרזו קרקע חקלאית לפי התוספת הראשונה לחוק;
"ישוב שיתופי" - כהגדרתו בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958.
2. הקמת ועדה משותפת
מוקמת בזה ועדה מקומית משותפת לתכנון ולבניה (להלן - הועדה המשותפת), לענין קרקע חקלאית במרחבי התכנון המקומיים הכלולים במחוז הצפון (להלן - המחוז).
3. תחום הועדה המשותפת
תחום הועדה המשותפת יכלול את מרחבי התכנון המקומיים שבמחוז, בשטחי קרקע חקלאית הנמצאים בתחומי המועצות האזוריות מטה אשר, בקעת בית שאן, הגלבוע, מבואות חרמון, הגליל העליון, הגליל התחתון, עמק יזרעאל, מעלה יוסף, משגב, מרום הגליל, עמק הירדן, גולן, בשטחו של ישוב שיתופי או שהוא מחזיק בהם, וכן קרקע אחרת הנמצאת בתחום ישוב שיתופי כאמור.
4. הרכב הועדה המשותפת
הרכב הועדה המשותפת יהיה:
(1) נציג שר הפנים - יושב ראש;
(2) נציג מינהל מקרקעי ישראל;
(3) נציג שר המשפטים;
(4) נציג המוסדות המיישבים;
(5) נציג הארגון היציג של המועצות האזוריות;
(6) נציג אחת הועדות המקומיות, שיוחלף מפעם לפעם, וישמש כחבר בועדה המשותפת, כשהיא דנה בענין הנמצא בתחום הועדה המקומית שאותה הוא מייצג;
(7) נציג הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון.
5. תפקידי הועדה המשותפת וסמכויותיה (תיקון: תשס"ב)
לועדה המשותפת יהיו כל הסמכויות של ועדה מקומית לגבי נושאים אלה:
(1) הליכי הכנתה של תכנית שבסמכות ועדה מחוזית משותפת לתכנון ולבניה לענין קרקע חקלאית במחוזות ירושלים, המרכז, חיפה, הצפון והדרום;
(2) הכנה ואישור של תכניות בדבר איחוד וחלוקה של מגרשים לפי סעיף 62א(א)(1) לחוק וכן הסמכויות להרחבת דרכים והגדלת שטחי ציבור לפי סעיף 62א(א)(2) ו-(3) לחוק אגב הכנת תכניות כאמור;
(3) חלוקה ואיחוד של קרקעות לפי פרק ד' לחוק.
ובלבד שהמגרשים והקרקעות כאמור הם קרקע חקלאית, ונמצאים בשטח יישוב שיתופי בתחום המועצות האזוריות המפורטות בסעיף 3, או שהוא מחזיק בהם, וכן קרקע אחרת הנמצאת בתחום יישוב שיתופי כאמור.
6. שמירת סמכויות
אין בצו זה כדי לגרוע מסמכויות הועדות המקומיות לטפל בכל תכנית או היתר בשטח שבתחום מרחב התכנון שלהן אף אם הן בתחום הועדה המשותפת, למעט תכניות כאמור בסעיף 5 שהועדה המשותפת המליצה על הפקדתן.

7. הוראות מעבר
הועדות המקומיות ימשיכו בהליכים לאישור תכניות לאיחוד וחלוקה מחדש לפי פרק ג' סימן ז' לחוק, שהוחלט על הפקדתן עד תחילתו של צו זה, ואישור תשריטים לחלוקת קרקע לפי פרק ד' לחוק, שהוחלט לאשרן עד תחילתו של צו זה, ולועדה המשותפת לא תהיה כל סמכות לגבי תכניות ותשריטים כאמור.
8. הגבלת תוקף (תיקון: תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ד, תשנ"ו, תשס"ב, תשס"ז2)
צו זה יעמוד בתקפו עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010).
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ז, 522; תש"ן, 490; תשנ"א, 517; תשנ"ב, 921, 1020; תשנ"ד, 825; תשנ"ו, 429; תשס"ב, 1184; תשס"ז, 193.
2 סעיף 2 לצו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז הצפון) (תיקון), התשס"ז-2006 (ק"ת תשס"ז, 193) קובע תחילתו של תיקון סעיף 8 ביום 31 בדצמבר 2005.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ