אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו התכנון והבניה (ועדה מחוזית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות ירושלים, המרכז, חיפה, הצפון והדרום), התשמ"ז-1987

צו התכנון והבניה (ועדה מחוזית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות ירושלים, המרכז, חיפה, הצפון והדרום), התשמ"ז-1987

צו התכנון והבניה (ועדה מחוזית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות ירושלים, המרכז, חיפה, הצפון והדרום), התשמ"ז-1987 1
(תיקון: תשנ"ו)
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31, 37, 38 ו-39 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדות המחוזיות לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים, מחוז המרכז, מחוז חיפה ומחוז הצפון, והועדות המקומיות לתכנון ולבניה הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות
בצו זה -
"קרקע חקלאית" - שטחי קרקע שהוכרזו קרקע חקלאית לפי התוספת הראשונה לחוק;
"ישוב שיתופי" - כהגדרתו בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958.
2. הקמת ועדה משותפת (תיקון: תשנ"ו)
מוקמת בזה ועדה מחוזית משותפת לתכנון ולבניה לענין קרקע חקלאית במחוזות ירושלים, המרכז, חיפה, הצפון והדרום (להלן - הועדה המשותפת).
3. תחום הועדה המשותפת
תחום הועדה המשותפת יהיה תחומן של הועדות המחוזיות לתכנון ולבניה ירושלים, המרכז, חיפה והצפון בשטחי קרקע חקלאית הנמצאים בתחום ישוב שיתופי או שהוא מחזיק בהם וכן קרקע אחרת הנמצאים בתחום ישוב שיתופי כאמור.
4. הרכב הועדה המשותפת
הרכב הועדה המשותפת יהיה:
(1) נציג שר הפנים - יושב ראש;
(2) נציג מינהל מקרקעי ישראל;
(3) נציג שר המשפטים;
(4) נציג המוסדות המיישבים;
(5) נציג הארגון היציג של המועצות האזוריות;
(6) נציג אחת הועדות המחוזיות שיוחלף מפעם לפעם, וישמש כחבר הועדה המשותפת, כשהיא דנה בענין הנמצא בתחום המחוז שאת הועדה המחוזית שלה הוא מייצג.
5. תפקידי המועצה המשותפת וסמכויותיה (תיקון: תשס"ב)
לועדה המשותפת יהיו כל הסמכויות של ועדה מחוזית לפי החוק בקשר להכנה ואישור של תכניות בדבר איחוד וחלוקה של מגרשים לפי סימן ז' לפרק ג' לחוק ובדבר חלוקה ואיחוד של קרקעות לפי פרק ד' לחוק, ובלבד שאין בתכנית שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע, למעט -
(1) הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית בת תוקף לצורכי ציבור כהגדרתם בסעיף 188 לחוק;
(2) סימון מיקומם של נחלים, תעלות ניקוז, מיתקנים לאספקת מים ומיתקנים הנדסיים הקיימים במועד אישורה של התכנית.
והכל ככל שהן נדרשות אגב הכנת תכניות כאמור, ובלבד שהמגרשים והקרקעות כאמור הם קרקע חקלאית, ונמצאים בתחום ישוב שיתופי או שהוא מחזיק בהם, וכן קרקע אחרת הנמצאת בתחום יישוב שיתופי או שהוא מחזיק בהם, וכן קרקע אחרת הנמצאת בתחום יישוב שיתופי כאמור.
6. שמירת סמכויות
אין בצו זה כדי לגרוע מסמכויות הועדות המחוזיות לטפל ולאשר כל תכנית בשטח שבתחום הועדה המשותפת ואשר ענינה הוא כל נושא שניתן לכלול בתכניות מיתאר או תכניות מפורטות אף אם הן בתחום הועדה המשותפת למעט תכניות כאמור בסעיף 5 שהועדה המשותפת המליצה על הפקדתן.
7. ביטול והוראות מעבר
(1) צו התכנון והבניה (ועדה מחוזית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות חיפה והמרכז), התשמ"ד-1983 (להלן - הצו המקורי) - בטל וצו זה בא במקומו;
(2) הועדות המחוזיות למחוז חיפה והמרכז ימשיכו בהליכים לאישור תכניות איחוד וחלוקה מחדש לפי פרק ג' סימן ז' לחוק, שהוחלט על הפקדתן עד תחילתו של הצו המקורי במחוזות חיפה והמרכז ואישור תשריטים לחלוקת קרקע לפי פרק ד' לחוק שהוחלט לאשרם בועדות האמורות עד תחילתו של הצו המקורי ולועדה המשותפת לא תהיה כל סמכות לגבי תכניות ותשריטים כאמור;
(3) הועדות המחוזיות למחוז ירושלים ולמחוז הצפון ימשיכו בהליכים לאישור תכניות איחוד וחלוקה מחדש לפי פרק ג' סימן ז' לחוק שהוחלט על הפקדתן עד תחילתו של צו זה במחוזות ירושלים והצפון ואישור תשריטים לחלוקת קרקע לפי פרק ד' לחוק, שהוחלט לאשרם בועדות האמורות עד תחילתו של צו זה ולועדה המשותפת לא תהיה כל סמכות לגבי תכניות ותשריטים כאמור;
(4) תכניות לאיחוד וחלוקה מחדש לפי פרק ג' סימן ז' לחוק, אשר הוחל בהליכי התכנון בהם בועדה המשותפת לפי הצו המקורי, תמשיך הועדה המשותפת לפי צו זה בהליכים לאישורן, כאילו החלה בטיפול בהן הועדה המשותפת לפי צו זה והיא תטפל בהן מהשלב אליו הגיעה בטיפול הועדה המשותפת לפי הצו המקורי.
8. הגבלת תוקף הצו (תיקון: תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ד, תשנ"ו, (תיקון: תשס"ב, תשס"ז3)
צו זה יעמוד בתקפו עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010).
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ז, 520; תש"ן, 489; תשנ"א, 517; תשנ"ב, 922; תשנ"ד, 824; תשנ"ו, 429, 640, 1552; תשס"ב, 1182; תשס"ז, 192.
2סעיף 3 לצו התכנון והבניה (ועדה מחוזית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות ירושלים, המרכז, חיפה והצפון (תיקון מס' 2), התשנ"ו-1996 (ק"ת תשנ"ו, 1552) קובע:
"3. הוראת מעבר
הועדה המחוזית למחוז הדרום תמשיך בהליכים לאישור תכניות איחוד וחלוקה מחדש לפי פרק ג' סימן ז' לחוק, במחוז הדרום, שהוחלט על הפקדתן ע ד יום תחילתו של צו זה ואישור תשריטים לחלוקת קרקע לפי פרק ד' לחוק שהוחלט לאשר בועדה המחוזית למחוז הדרום עד יום תחילתו של צו זה ולועדה המשותפת לא תהיה כל סמכות לגבי תכניות ותשריטים כאמור.
3 סעיף 2 לצו התכנון והבניה (ועדה מחוזית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוזות ירושלים, המרכז, חיפה הצפון והדרום) (תיקון), התשס"ז-2006 (ק"ת תשס"ז, 193) קובע תחילתו של תיקון סעיף 8 ביום 31 בדצמבר 2005.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ