אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו התובלה האווירית (כרטיס לתובלת פנים), תשכ"ט-1969

צו התובלה האווירית (כרטיס לתובלת פנים), תשכ"ט-1969

צו התובלה האווירית (כרטיס לתובלת פנים), תשכ"ט-1969 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק התובלה האוירית, תשכ"ב-1962 (להלן - החוק), אני מצווה לאמור:
1. הגדרות
בצו זה -
"כרטיס" - כרטיס נוסע או כרטיס כבודה;
"כבודה" - כבודה רשומה;
"שוגר" - שוגר כבודה;
"האמנה" - כמשמעותה בחוק וכפי שתוקנה על ידי הפרוטוקול;
"תובלה" - תובלת פנים כמשמעותו בסעיף 4 לחוק, ומבוצעת על ידי בעל רשיון כמשמעותו בחוק רישוי שירותי התעופה תשכ"ג-1963, לרבות הובלה והולכה;
"מוביל" - לרבות המוביל האוירי המוציא את הכרטיס וכל המובילים האויריים המובילים או המתחייבים להוביל את הנוסע או כבודתו או לבצע כל שירות אחר הכרוך בהובלה;
"תנאי חוזה" - תנאי חוזה של מוביל שנקבעו לפי סעיף סעיף 6.
2. אי תחולת סעיפי האמנה
בתובלה לא יחולו סעיפים 3 ו-4 לאמנה ותחתם יחולו הוראות צו זה.
3. כרטיס נוסע
בהולכת נוסעים ימסור המוביל לנוסע כרטיס שיכלול פרטים אלה:
(1) מספר סידורי;
(2) שם המוביל ומענו;
(3) מקומות היציאה והיעוד;
(4) הצהרה בזו הלשון:
"התובלה כפופה לחוק התובלה האוירית, תשכ"ב-1962, ולתנאי חוזה שניתן לקבלם ולעיין בהם במשרדי המוביל, הכוללים הוראות המגבילות את אחראיות המוביל."
(5) המקום והתאריך של הוצאת הכרטיס.
4. כרטיס כבודה
בהובלת כבודה ימסור המוביל לשוגר כרטיס כבודה אשר יכלול את הפרטים כדלקמן:
(1) הפרטים המפורטים בסעיף 3;
(2) סכום הערך המוצהר בהתאם לסעיף 22(2) לאמנה.
5. כרטיס נוסע וכרטיס כבודה במסמך אחד
המוביל רשאי למסור כרטיס נוסע וכרטיס כבודה במסמך אחד או במסמכים נפרדים.
6. תנאי חוזה התובלה
(א) מוביל רשאי לקבוע תנאי חוזה שהתובלה תהיה כפופה להם ובלבד שלא יסתרו את הוראות החוק וצו זה.
(ב) תנאי החוזה טעונים אישור שר התחבורה ויפורסמו על ידיו ברשומות.
(ג) תנאי חוזה יוצגו בעברית ובאנגלית על גבי מודעה (להלן - המודעה) שארכה לא יקטן מ-1.2 מטר ורחבה לא יקטן ממטר אחד; המודעה תוצג במשרדי המוביל ובאולמות הנוסעים שבמקומות היציאה והיעוד, והכל במקום שיש גישה חפשית אליו והוא נראה לעיני הנוסעים והשוגרים.
(ד) מילוי אחר הוראות סעיף זה ייראה כמסירה כדין של תנאי החוזה לידי כל נוסע ושוגר, וכידיעתו על קיומם כדין; כל תובלה תהיה כפופה לתנאי החוזה, והם יחייבו את המוביל וכל נוסע ושוגר.
7. מסירת העתק החוזה
המוביל ימסור לנוסע ולשוגר, לפי בקשתם, העתק של תנאי החוזה.
8. כרטיס ראייה לחוזה
העדר כרטיס, אי-תקינותו או אבדנו לא יפגעו בקיומו או בתקפו של חוזה התובלה ובכפיפותם לכללי האמנה, ואולם אם בהסכמת המוביל עלה נוסע לכלי הטיס מבלי שנמסר לו כרטיס נוסע, או קיבל המוביל כרטיס שלא נכללה בו הצהרה כאמור בסעיף 3(4), לא יהיה המוביל זכאי להסתמך על הוראות סעיף 22 לאמנה.
9. תחילה
תחילתו של צו זה היא בתום שלושים יום לאחר פרסומו ברשומות.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ט, 1608.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ