אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות מג'ד אל-כרום, דיר אל אסד וביענה), התש"ע-2009

צו הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות מג'ד אל-כרום, דיר אל אסד וביענה), התש"ע-2009

צו הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות מג'ד אל-כרום, דיר אל אסד וביענה), התש"ע-2009 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8, 9 ו-10 לחוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות מג'ד אל כרום, דיר אל אסד וביענה), התשס''ט-2008 (להלן - חוק הפירוק), אני מצווה לאמור:
1. ביטול אכרזה
אכרזת העיריות (שגור), התשס''ה-2005 - בטלה.
2. תחום המועצה המקומית מג'ד אל-כרום
תחום המועצה המקומית מג'ד אל-כרום יהיה כתחומה במועד הקובע לפי סעיף 2 לחוק הפירוק.
3. תחום המועצה המקומית דיר אל אסד
תחום המועצה המקומית דיר אל אסד יהיה כתחומה במועד הקובע לפי סעיף 2 לחוק הפירוק.
4. תחום המועצה המקומית ביענה
תחום המועצה המקומית ביענה יהיה כתחומה במועד הקובע לפי סעיף 2 לחוק הפירוק.
5. המועצה המקומית מג'ד אל כרום חליפתה של עיריית שגור
(א) המועצה המקומית מג'ד אל-כרום תהיה חליפתה של עיריית שגור לגבי השטח שהיה בתחום השיפוט של עיריית שגור ערב יום הביטול כמשמעותו בסעיף 5 לחוק הפירוק (להלן - יום הביטול), והכלול בתחומה לפי סעיף 2, לגבי זכויות במקרקעין, לרבות בעלות או חזקה במקרקעין וכן כל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובת הנאה שהיו לה אותה שעה במקרקעין, ככל שהם בתחום השטח האמור, ולעניין ארנונות, אגרות, היטלים, דמי השתתפות ותשלומי חובה אחרים שהטילה עיריית שגור וטרם נגבו.
(ב) המועצה המקומית מג'ד אל-כרום תהיה חליפתה של עיריית שגור ביחס למיטלטלין המצויים בתחום השיפוט האמור בסעיף קטן (א) וכן לזכויות וחובות שלא נזכרו בסעיף קטן (א), למעט לגבי זכויות וחובות אשר נקבע לגביהן אחרת ברשימה המופקדת לעיון הציבור, במחלקה לשלטון מקומי במשרד הפנים בירושלים (להלן - הרשימה).
(ג) המועצה המקומית מג'ד אל כרום תהיה חליפתה של עיריית שגור בכל הליך משפטי שהיה תלוי ועומד ערב יום הביטול מטעם העיריה או נגדה, הנוגע לתחומה כאמור בסעיף קטן (א) למעט הליכים משפטיים אשר נקבע לגביהם אחרת ברשימה.
6. המועצה המקומית דיר אל אסד חליפתה של עיריית שגור
(א) המועצה המקומית דיר אל אסד תהיה חליפתה של עיריית שגור לגבי השטח שהיה בתחום השיפוט של עיריית שגור ערב יום הביטול, והכלול בתחומה לפי סעיף 3 , לגבי זכויות במקרקעין, לרבות בעלות או חזקה במקרקעין וכן כל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובת הנאה שהיו לה אותה שעה במקרקעין, ככל שהם בתחום השטח האמור, ולעניין ארנונות, אגרות, היטלים, דמי השתתפות ותשלומי חובה אחרים שהטילה עיריית שגור וטרם נגבו.
(ב) המועצה המקומית דיר אל אסד תהיה חליפתה של עיריית שגור ביחס למיטלטלין המצויים בתחום השיפוט האמור בסעיף קטן )א( וכן לזכויות וחובות שלא נזכרו בסעיף קטן (א), למעט לגבי זכויות וחובות אשר נקבע לגביהן אחרת ברשימה.
(ג) המועצה המקומית דיר אל אסד תהיה חליפתה של עיריית שגור בכל הליך משפטי שהיה תלוי ועומד ערב יום הביטול מטעם העיריה או נגדה הנוגע לתחומה כאמור בסעיף קטן (א), למעט לגבי הליכים משפטיים אשר נקבע לגביהן אחרת ברשימה.
7. המועצה המקומית ביענה חליפתה של עיריית שגור
(א) המועצה המקומית ביענה תהיה חליפתה של עיריית שגור לגבי השטח שהיה בתחום השיפוט של עיריית שגור ערב יום הביטול, והכלול בתחומה לפי סעיף 4, לגבי זכויות במקרקעין, לרבות בעלות או חזקה במקרקעין וכן כל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובת הנאה שהיו לה אותה שעה במקרקעין, ככל שהם בתחום השטח האמור, ולעניין ארנונות, אגרות, היטלים, דמי השתתפות ותשלומי חובה אחרים שהטילה עיריית שגור וטרם נגבו.
(ב) המועצה המקומית ביענה תהיה חליפתה של עיריית שגור ביחס למיטלטלין המצויים בתחום השיפוט האמור בסעיף קטן (א) וכן לזכויות וחובות שלא נזכרו בסעיף קטן (א), למעט לגבי זכויות וחובות אשר נקבע לגביהן אחרת ברשימה.
(ג) המועצה המקומית ביענה תהיה חליפתה של עיריית שגור בכל הליך משפטי שהיה תלוי ועומד ערב יום הביטול מטעם העיריה או נגדה, הנוגע לתחומה כאמור בסעיף קטן (א), למעט הליכים משפטיים אשר נקבע לגביהם אחרת ברשימה.
8. המשכת הליכים
אדם שערב יום הביטול היה רשאי להגיש ערר, ערעור או כיוצא באלה לעיריית שגור, יהיה רשאי להגישם למועצה המקומית מג'ד אל-כרום - ביחס לשטח המפורט בסעיף 2, למועצה המקומית דיר אל אסד - ביחס לשטח המפורט בסעיף 3 ולמועצה המקומית ביענה - ביחס לשטח המפורט בסעיף 4; המועד האחרון להגשת ערר, ערעור או כיוצא באלה יוארך בשלושים ימים נוספים.
9. הוראות לעניין עובדים
(א) עובדי עיריית שגור אשר התקבלו כדין לעבודה בעיריית שגור ערב יום הביטול, יהיו לעובדי המועצות המקומיות מג'ד אל-כרום, דיר אל אסד או ביענה לפי החלוקה המפורטת ברשימה, ויחולו לגבי מעבר עובדים כאמור הוראות סעיף 9(א) לחוק הפירוק.
(ב) אדם שערב יום הביטול היה זכאי לתשלום קצבה חודשית מקופת עיריית שגור, יהיה זכאי לקבלו מן המועצה המקומית מג'ד אל-כרום או המועצה המקומית דיר אל אסד או המועצה המקומית ביענה לפי הקבוע ברשימה.
10. הוראות מעבר לעניין תקציב
(א) מיום הביטול ועד לאישור תקציב כדין על ידי המועצות המקומיות מג'ד אל-כרום, דיר אל אסד וביענה, תהא כל מועצה רשאית להוציא בכל חודש סכום השווה לחלק השנים עשר מהחלק היחסי של המועצה בתקציב עיריית שגור ובכפוף להתאמות שיאשר שר הפנים; בסעיף זה, "החלק היחסי של המועצה בתקציב עיריית שגור" - לגבי המועצה המקומית מג'ד אל כרום - %43, לגבי המועצה המקומית דיר אל אסד - 33% ולגבי המועצה המקומית ביענה- %24.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), מיום הביטול תהא כל מועצה רשאית להוציא סכומים בהתאם לתקציבים בלתי רגילים שאושרו על ידי עיריית שגור לפי הרשימה, וזאת עד לשינויים לפי דין.
11. שינוי הרשימה
שר הפנים יהא רשאי לשנות את הרשימה.
12. תחילה
תחילתו של צו זה ביום הביטול.
__________________________________________
1 ק"ת תש"ע, 123.
________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ