אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו העיריות (הקמת תאגידים), תש"ם-1980

צו העיריות (הקמת תאגידים), תש"ם-1980

צו העיריות (הקמת תאגידים), תש"ם-1980 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 233 ו-249 לפקודת העיריות, אני מצווה לאמור:
1. תנאים לייסוד תאגיד (תיקון: תשמ"ה)
לא תייסד עיריה חברה, חברת בת, אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת (להלן - תאגיד), לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות מועצת העיריה (להלן - המועצה) ותפקידיה, ולא תרכוש מניות או ניירות ערך או זכות הנאה אחרת של כל תאגיד שמטרותיו מסייעות, לדעת המועצה, להשגת כל מטרה כאמור ולא תנהג בהם דרך בעלים, ולא תהיה חברה בעמותה אלא באישור שר הפנים ובתנאים שהוא קבע.
2. רכישת מניות או חברות בתאגיד
מניות שרכשה עיריה בתאגיד יוחזקו על שמה או על שם ראש העיריה, סגניו או עובדי העיריה תוך נקיבת תפקידם בלבד, והוא הדין לגבי חברות העיריה בתאגיד ללא הון מניות.
3. החלטה בדבר ייסוד תאגיד (תיקון: תשנ"א)
עיריה לא תייסד תאגיד, אלא לאחר שנתקבלה החלטה על כך ברוב של חברי המועצה.
4. (בוטל) (תיקון: תשס"ו-2)
5. דין וחשבון שנתי
ראש העיריה יגיש למועצה לפחות פעם אחת בשנה דין וחשבון על מצב התאגיד, והמועצה תקיים דיון על הדין וחשבון; העתק הדין וחשבון ופרוטוקול מישיבת המועצה שבה נידון יועבר לשר הפנים.
6. הוראות שיש להכלילן בתזכיר או בתקנון תאגיד
לא יינתן אישור לפי סעיף 1, אלא אם נכללו בתזכיר או בתקנון התאגיד הוראות אשר לפיהן החלטה בנושאים שלהלן טעונה אישור מאת שר הפנים:
(1) הקמת חברת בת או סניף לתאגיד;
(2) ייסוד, לקיחת חלק בייסוד, או התמזגות עם כל תאגיד אחר;
(3) הגדלת הון המניות הרשום של חברה, או שינוי בתזכיר או בתקנון התאגיד;
(4) תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדיה אשר יכהנו בתאגיד כנציגי העיריה;
(5) הספקת שירותים שהם בסמכות העיריה, על ידי התאגיד.
7. ביטול
צו העיריות (הקמת גופים מואגדים), תשל"ד1974 - בטל.
8. הגדרה (תיקון: תשמ"א)
בצו זה, "שר הפנים" - לרבות מי שהוא הסמיך.
______________________________
1 ק"ת תש"ם, 1087; תשמ"א, 1199; תשמ"ה, 418; תשנ"א, 201; תשס"ו, 490.
2 סעיף 2 לצו העיריות (הקמת תאגידים) (תיקון), התשס"ו-2006 קובע לגבי ביטול סעיף 4:
2. תחילה
תחילתו של צו זה ביום תחילתן של תקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד עירוני), התשס"ו-2006.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ