אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו הסדרת מקומות-רחצה (מצילים, סדרנים, פקחים ומגישי עזרה ראשונה), תשכ"ו-1965

צו הסדרת מקומות-רחצה (מצילים, סדרנים, פקחים ומגישי עזרה ראשונה), תשכ"ו-1965

צו הסדרת מקומות-רחצה (מצילים, סדרנים, פקחים ומגישי עזרה ראשונה), תשכ"ו-1965 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הסדרת מקומות-רחצה, תשכ"ד-1964, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות (תיקון: תשל"ז, תשל"ח, תשס"ד, תשס"ה)
בצו זה -
"מקום-רחצה מוכרז" - כמשמעותו בצו הסדרת הרחצה (מקומות-רחצה מוכרזים ואיסור הרחצה בחוף ים-תיכון, ים-סוף וים-כנרת), תשכ"ה-1965;
"סדרן" או "פקח" - אדם שנתמנה בכתב בידי ראש הרשות המקומית, שבתחומה מקום הרחצה המוכרז, או שנתמנה בידי שר הפנים או מי שהסמיך לכך, להיות סדרן או פקח לענין ביצוע החוק וכל צו וחוק עזר או הוראה אחרת על פיו;
"מגיש עזרה ראשונה" - אח או אחות מוסמכים וכן אדם שניתנה לו תעודה מאת מגן דוד אדום בישראל כמוסמך להגשת עזרה ראשונה בחוף הים, או אדם שהוסמך להיות חובש על ידי חיל הרפואה של צה"ל ובידו תעודה המוכיחה זאת;
"תחנת-הצלה גדולה" - תחנת-הצלה בתחום שטח-שיפוטה של עיריה;
"תחנת-הצלה קטנה" - תחנת-הצלה בתחום שטח-שיפוטה של מועצה מקומית;
"מציל אחראי", "מציל משנה", "מציל-עוזר" - מציל שבידו תעודה מאת שר העבודה המעידה על סיווגו בדרגה כאמור לפי חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, וכן אישור מאת שר הפנים או מי שהסמיך לכך המעיד כי עבר את ההשתלמות כנדרש בסעיף 2א לצו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים), תשכ"ה-1965;
"מתרחץ" - אדם הנמצא במקום-רחצה מוכרז בין במים ובין על החוף;
"מפקח-רחצה" - כמשמעותו בצו הסדרת מקומות-רחצה (סדרים ואיסורים במקומות-רחצה מוכרזים), תשכ"ה-1965.
2. תקן מצילים (תיקון: תשכ"ו, תשל"ח, תשס"ד, תשס"ה)
(א) בכל תחנת הצלה גדולה יימצאו בשעות הרחצה שלושה מצילים לפחות ששניים מהם לפחות בדרגת מציל אחראי.
(א1) (בוטל)
(ב) בכל תחנת הצלה קטנה יימצאו בשעות הרחצה לפחות שני מצילים, כשאחד מהם בדרגת מציל אחראי.
(ג) מפקח-רחצה רשאי, בין באופן כללי או בימים מסויימים ובין אם לדעתו נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת, לחייב בכתב הימצאותם של מצילים במספר גדול יותר או קטן יותר או מסוג שונה.
3. חובות מציל (תיקון: תשכ"ו)
אלה החובות של מציל:
(1) להבטיח שהמתרחצים יתרחצו במים בגבולות המקומות המוכרזים בלבד;
(2) למנוע את הרחצה במקומות ובזמנים אסורים;
(3) למנוע מהמתרחצים לצאת מתחום מקום-הרחצה המוכרז במים;
(4) להגיש עזרה במים לזקוקים לה;
(5) להגיש עזרה ראשונה לנזקקים עד שיוחלף על-ידי מגיש עזרה ראשונה;
(6) לשמור על סוכת ההצלה וציוד ההצלה וכן להבטיח תקינותם בכל עת.
3א. איסור עיסוק על-ידי מציל (תיקון: תשכ"ט)
לא יעסוק מציל הן בתמורה והן שלא בתמורה במקום-רחצה מוכרז בהשכרת סירות-הצלה, בלימוד-התעמלות ולימוד-שחיה.
4. סמכויות מציל
מציל רשאי -
(1) לצוות על המתרחץ לצאת מהים וכן להוציא מתרחץ מהים אם, לדעתו, המתרחץ נתון בסכנה או מפריע למתרחצים אחרים;
(2) להורות למתרחץ בכל ענין שעשוי לדעתו למנוע סכנה לחייו או לחיי מתרחצים אחרים.
5. סימן היכר למציל
מציל יענוד בשעת תפקידו תג מיוחד על בגדו, וכן יחבוש כובע בצורה שהורה שר הפנים.
6. תקן סדרנים או פקחים (תיקון: תשל"ח)
(א) במקום רחצה מוכרז יימצא בימות החול סדרן או פקח אחד ובשבתות או במועדים יימצאו שני סדרנים או פקחים לכל מאה וחמשים מטר בחוף רחצה.
(ב) מפקח רחצה רשאי, בין באופן כללי או בימים מסויימים, ובין אם לדעתו נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת, לחייב בכתב הימצאותם של סדרנים או פקחים במספר גדול יותר או קטן יותר לפי שיקול דעתו.
7. חובות סדרן או פקח
אלה החובות של סדרן או פקח:
(1) להשגיח על הסדר הטוב במקום-רחצה או בסמוך לו;
(2) למנוע הצבת אוהל, כסא-מרגוע, עגלה - פרט לעגלת-נכים או עגלת-ילדים - ודוכני מכירה העלולים להפריע לנוחיות המתרחצים או לשלומם.
8. סמכויות סדרן או פקח
סדרן או פקח רשאי:
(1) להרחיק ממקום-הרחצה המוכרז כל אוהל, כסא-מרגוע, עגלה - פרט לעגלת-נכים או עגלת-ילדים - דוכן-מכירה, מכשיר-ספורט או כל חפץ העלול להפריע לשלומם או בטחונם של המתרחצים או שמשתמשים בו בניגוד להוראות החוק או הצווים על פיו;
(2) לעשות כל פעולה אחרת הדרושה לו במידה סבירה למילוי תפקידיו.
9. סימן היכר לסדרן או לפקח
סדרן או פקח יענוד סרט על זרועו בצבע ירוק ברוחב של 8 ס"מ לפחות שעליו כתובה בצבע שחור המלה "סדרן" או "פקח-רחצה".
10. תקן של מגישי עזרה ראשונה (תיקון: תשל"ח, תשמ"ה)
(א) בכל תחנת עזרה ראשונה יימצאו בשעות הרחצה שני מגישי עזרה ראשונה. ואולם מפקח רחצה רשאי, בין באופן כללי או בימים מסוימים ואם לדעתו נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת, לאשר בכתב המצאותם של מגישי עזרה ראשונה כאמור אך ורק בחלק משעות הרחצה.
(ב) מפקח רחצה רשאי, בין באופן כללי או בימים מסויימים, ובין אם לדעתו נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת, לחייב בכתב הימצאותם של מגישי עזרה ראשונה במספר גדול יותר או קטן יותר לפי שיקול דעתו, ובלבד שמספרם לא יפחת מאחד.
(ג) מפקח רחצה רשאי, בין באופן כללי או בימים מסויימים, ובין אם לדעתו נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת, לחייב בכתב הימצאותם של רופא בימים בהם, לדעתו, מספר המתרחצים מחייב זאת.
11. תיקון: צו
סעיף 13 לצו הסדרת מקומות-רחצה (סדרים ואיסורים במקומות-רחצה מוכרזים), תשכ"ה-1965 -בטל.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ו, 463, 2438; תשכ"ז, 2248; תשכ"ט, 926; תשל"ז, 1358; תשל"ח, 1954; תשמ"ה, 1922; תשס"ד, 460, 720; תשס"ה, 609.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ