אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו המועצות המקומיות (עבירות קנס), התשל"ג-1973

צו המועצות המקומיות (עבירות קנס), התשל"ג-1973

צו המועצות המקומיות (עבירות קנס), התשל"ג-1973 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 26א לפקודת המועצות המקומיות, אני מודיע ומצווה לאמור:
1. עבירת קנס
כל עבירה על הוראה שבסעיף מהסעיפים המפורטים בטור ב' של חוקי העזר המפורטים בטור א' בתוספת הראשונה היא עבירת קנס.
2. שיעור הקנס (תיקון: התשמ"ה, התשמ"ז, תש"ן, תשנ"ה, תש"ס, תשס"ד)
(א) שיעור הקנס בכל עבירה כאמור בסעיף 1 יהיה כפי דרגת הקנס שנקבעה לצדה בתוספת הראשונה בטור ג'.
(ב) בצו זה -
דרגת הקנס בשקלים חדשים
א 660
ב 430
ג 290
ד 150
ה 75
ו 95
ז 220
3. נוסח ההזמנה
ההזמנה לענין סעיף 26א, לפקודה תהיה לפי הטופס שבתוספת השניה.
4. אופן תשלום הקנס
(א) המשלם קנס על עבירת קנס לבית-המשפט הנקוב בהזמנה, יגיש עם התשלום את ההזמנה שנמסרה לו על פי סעיף 26ב(א) לפקודה; פקיד בית-המשפט לא יקבל את התשלום אלא אם קיבל את ההזמנה ונוכח שהתשלום הוא בשיעור הקבוע בצו זה לגבי העבירה הנזכרת בהזמנה.
(ב) המשלם את סכום הקנס בבנק הדואר לחשבון הסילוקים של בית-המשפט הנקוב בהזמנה, והגיש את ההזמנה שנמסרה לו לפקיד בנק הדואר המקבל את התשלום, יראו אותו כאילו שילם את הקנס בבית-המשפט בהתאם לסעיף 26ב לפקודה.
תוספת ראשונה (תיקון: תשנ"ג, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ד, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תש"ע)2
תוספת שניה
(סעיף 3)
פקודת המועצות המקומיות
(סעיף 26א)
הזמנה לדין וכתב אישום
(עבירת קנס)
בבית משפט השלום/העירוני
מדינת ישראל נגד
......................
שם משפחה שם פרטי
..........................
המען מס' תעודת זהות

תיאור העובדות המהוות את העבירה

בתאריך בשעה
במקום:


עבירה על
(החיקוק והסעיף)
שמות עדי התביעה:ניתנה לך הברירה לשלם את הקנס שנקבע בצו המועצות המקומיות (עבירות קנס), תשל"ג-1973, לעבירה זו בסכום של......... לירות (כמצויין ברשימה שמעבר לדף במספר סידורי........ ) תוך שנים עשר יום מיום מסירת הזמנה זו בכל סניף של בנק הדואר או בקופת בית המשפט הנ"ל.
אם לא תשלם את הקנס הנך מוזמן להתייצב בבית המשפט הנ"ל כדי להישפט על האשמה האמורה בתאריך בשעה .
אין אתה חייב להתייצב בבית המשפט הנ"ל אם הינך מודה בכל העובדות המפורטות בכתב האישום, אולם במקרה זה עליך להשיב על גבי הטופס "הודעת נאשם" המצורף על ידי שתמלאו ותחתום עליו ותחזירו לבית המשפט הנ"ל לפני תאריך המשפט.
אם לא תודה בכל העובדות כאמור יקבע בית המשפט תאריך להמשך בירור המשפט.
אם לא תשלם את הקנס או לא תשיב על טופס הודעת הנאשם כאמור וגם לא תופיע בבית המשפט כאמור בעצמך ולא תהיה מיוצג על ידי סניגור בתאריך ובשעה הנקובים לעיל, יראוך כמודה בכל העובדות שנטענו בכתב האישום ובית המשפט יהיה רשאי לדונך שלא בפניך.
תאריך
פרטי רושם הדו"ח
שם המשפחה שם פרטי חתימה
אישור מסירה:
קיבלתי ההזמנה וכתב האישום

חתימת המקבל חתימת המוסר
הערות:
1. בשעת תשלום הקנס עליך להמציא הזמנה זו.
2. תשלום סכום הקנס לאחר שעברו 12 יום מיום מסירת הזמנה זו או תשלום סכום שהוא קטן משיעור הקנס שנקבע אינם משחררים מהחובה להישפט על העבירה הנ"ל.
אל: בית משפט השלום/העירוני ___________________
אני
הנאשם בתיק פלילי מס' ________ אשר מועד הדיון בו נקבע ליום _________ שעה _________
1. מודה בעובדות אלה מהמפורטות בכתב האישום (פרט את העובדות שאתה מודה בהן):


2. בנוסף לאמור בכתב האישום אני טוען עובדות אלה:

______ ________
תאריך חתימה
_________________________________
1 ק"ת תשל"ג, 1127, 1511; תשל"ד, 1946; תשל"ה, 288, 1070; תשל"ו, 239, 2009; תשל"ז, 383, 1365, 2117; תשל"ח, 1064, 1336, 2107; תשל"ט, 1655; תש"ם, 24, 248, 569, 1671, 2099.
קתש"ם, תשמ"א, 68, 69, 80, 82, 163, 194, 280, 522, 642, 643, 706, 1046, 984, 1222, 1399, 1558; תשמ"ב, 56; תשמ"ג, 54, 242, 318, 421, 424, 425, 554, 605, 607, 608, 610, 612, 650, 651, 668; תשמ"ד, 91, 243, 327, 390, 584, 616, 655, 689, 693, 698, 814, 833; תשמ"ה, 130, 493; תשמ"ו, 73, 74, 82, 83, 102, 190, 194; תשמ"ז, 18, 158, 258, 298; תשמ"ח, 210; תשמ"ט, 406, 407, 450, 451; תש"ן, 2, 58, 98, 234; תשנ"ג, 194, 195, 196, 197; תשנ"ה, 36, 236; תשנ"ו, 258; תשנ"ז, 114, 258, 468; תשנ"ח, 222, 247, 282; תשנ"ט, 78; תש"ס, 18, 45, 66; תשס"א, 3, 287, 288, 308; תשס"ב, 60, 61, 108, 223, 224, 225, 290, 426, 456, 454, 457, 458; תשס"ג, 206, 302, 3031; תשס"ד 34, 46, 74; תשס"ה, 17, 18, 46; תשס"ו, 2, 58, 60, 63; תשס"ז, 582, 585; תשס"ח, 2, 46, 49, 50, 103, 178, 399, 400, 401, 458; תש"ע, 2, 3, 78.
2 נוסח התוספת הראשונה אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ