אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו ההגנה (כספים) (הגבלת העברתם של ניירות ערך והמצאת דינים וחשבונות), תשכ"ב-1962

צו ההגנה (כספים) (הגבלת העברתם של ניירות ערך והמצאת דינים וחשבונות), תשכ"ב-1962

צו ההגנה (כספים) (הגבלת העברתם של ניירות ערך והמצאת דינים וחשבונות), תשכ"ב-1962 1
בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות ההגנה (כספים), 1941, והסעיפים 14(א) ו-2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות (תיקון: תשכ"ב)
בצו זה -
"ניירות ערך" -
(1) ניירות ערך שהקרן, הריבית או הדיבידנדים עליהם משתלמים במטבע-חוץ כמשמעותו בחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954, או שברירה בידי המחזיק בהם לדרוש תשלומם במטבע-חוץ כאמור;
(2) ניירות ערך שהקרן, הריבית או הדיבידנדים עליהם משתלמים במטבע ישראלי והם רשומים בפנקס חברים מחוץ לישראל;
(3) ניירות ערך שהוצאו על ידי חברות הרשומות בישראל, להוצאתם ניתנה הסכמה לפי תקנה 8 לתקנות ההגנה (כספים), 1941, והותנה בה שתמורתם תשולם במטבע-חוץ בלבד.
2. הגבלת העברתם ורכישתם של ניירות ערך
לא ימכור אדם, לא ישעבד, לא יעביר בכל דרך אחרת ולא ירכוש בתמורה ניירות ערך או כל זכות בהם אלא -
(1) באמצעות בנק שהוסמך לפעול כסוחר מוסמך לצורך תקנות ההגנה (כספים), 1941, או
(2) אם קיבל תחילה הרשות לכך מאת המפקח על מטבע-חוץ.
3. חובה למסור דו"ח
בעל ניירות ערך ימציא עד יום כ"ד באדר ב' תשכ"ב (30 במרס 1962) או תוך שלושים יום מיום שניירות הערך הגיעו לרשותו, הכל לפי התאריך המאוחר יותר, דין-וחשבון שיכיל פרטים אלה:
(1) שמו ומענו המלאים;
(2) תיאורו המלא של נייר הערך;
(3) ערכו הנומינלי של נייר הערך;
(4) המקום בו מופקד נייר הערך;
(5) שמו ומענו המלאים של האדם שלחשבונו או בשמו מוחזק נייר הערך;
(6) התאריך והנסיבות בהם הגיע נייר הערך לרשותו.
4. מסירת דו"ח לבנק סוחר מוסמך
הדין-וחשבון לפי סעיף 3 יומצא לבנק שהוסמך לפעול כסוחר מוסמך לצורך תקנות ההגנה (כספים), 1941, שלו נמסרו ניירות הערך בהתאם להוראות ההגנה (כספים) (שמירתם של ניירות הערך), תשט"ז-1956. הוראות סעיף זה אינן חלות על בעל ניירות ערך שהמציא דין-וחשבון למפקח על מטבע-חוץ לפני ד' בחשון תש"ך (5 בנובמבר 1959).
5. תחולה (תיקון: תשכ"ו)
הוראות סעיף 3 לא יחולו על בעל ניירות ערך שהמציא דין-וחשבון לפי צו ניירות ערך (המצאת דינים-וחשבונות על ניירות ערך), תשי"ד-1953, או לפי צו ההגנה (כספים) (הגבלת העברתם של ניירות ערך והמצאת דינים-וחשבונות), תשט"ז-1956 וכן על בעל ניירות ערך שנרכשו על ידו כאמור בסעיף 2(1) ונמכרו על ידיו ביום רכישתם או למחרתו.
6. פטור (תיקון: תשכ"ח)
ניירות הערך המפורטים להלן פטורים מהוראות צו זה:
(1) ניירות הערך כאמור בסעיף 1(1) שהוצאו על ידי חברות הרשומות בישראל והרשומים בפנקס החברים שלהן בישראל;
(2) איגרות מדינת ישראל, מילווה העצמאות, שהוצאו על פי חוק איגרות מדינת ישראל (מילווה העצמאות), תשי"א-1951;
(3) איגרות מדינת ישראל, מילווה הפיתוח, שהוצאו על פי חוק איגרות מדינת ישראל (מילווה הפיתוח), תשי"ד-1954 או חוק איגרות מדינת ישראל (מילווה הפיתוח - הוצאה שניה), תשי"ט-1958, או חוק איגרות מדינת ישראל (מילווה הפיתוח - הוצאה שלישית), תשכ"ד-1963, או חוק איגרות מדינת ישראל (מילווה הפיתוח - הוצאה רביעית), תשכ"ז-1967 ואיגרות מדינת ישראל (הנפק להשקעת פיתוח), שהוצאו על פי חוק איגרות מדינת ישראל (הנפק להשקעת פיתוח), תשכ"ו-1966.
7. סייג
הוראות צו זה לא יחולו על מי שהודעת ההגנה (כספים) (פטור), תש"ך-1960, חלה עליו. הוראה זו לא תחול לגבי ניירות ערך שנרכשו מתושב ישראל תמורת מטבע ישראלי.
8. ביטול
צו ההגנה (כספים) (הגבלת העברתם של ניירות ערך והמצאת דינים-וחשבונות), תשט"ז-1956 - בטל.
______________________________
1 ק"ת תשכ"ב, 1444, 1901; תשכ"ו, 1750; תשכ"ח, 1355.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ