אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו הגז (בטיחות ורישוי) (הפחתת הסיכון בגלילות) (הוראת שעה), התשס"א-2001

צו הגז (בטיחות ורישוי) (הפחתת הסיכון בגלילות) (הוראת שעה), התשס"א-2001

צו הגז (בטיחות ורישוי) (הפחתת הסיכון בגלילות) (הוראת שעה), התשס"א-2001 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו-30 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות
בצו זה -
"אמישראגז" - החברה האמריקנית ישראלית לגז בע"מ;
"בז"ן" - בתי זיקוק לנפט בע"מ;
"גפ"מ" - גז פחימימני מעובה כהגדרתו בחוק;
"המנהל" - מי שמונה לפי סעיף 3 לחוק;
"חברה" - אמישראגז או פזגז, לפי הענין;
"מכל אחסון" - כלי קיבול במיתקן אשר נועד להכיל גפ"מ, למעט מכל מיטלטל;
"מכל מיטלטל" - כלי קיבול לגז, אשר תקן ישראלי 70 - מכלים למילוי חוזר לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ) חל עליו;
"מיתקן" - אתר לאחסון ולמילוי גפ"מ, שמפעילה חברה, סמוך לצומת גלילות;
"פזגז" - חברת פזגז (1993) בע"מ;
"תקופת החורף" - החודשים נובמבר עד מרס;
"תקופת הקיץ" - החודשים אפריל עד אוקטובר.
2. מטרה
צו זה נועד להפחית את הסיכונים הנובעים מן השימוש במיתקנים.
3. הפחתת כמויות במיתקן פזגז
(א) פזגז לא תאחסן גפ"מ, למעט גפ"מ בלא ריח, במיתקן בכמות העולה על -
(1) 900 טון בתקופת הקיץ;
(2) 990 טון בתקופת החורף.
(ב) בתקופת החורף רשאית פזגז לאחסן גפ"מ במיתקן בכמות העולה על הקבוע בסעיף קטן (א)(2), ובלבד שאינה עולה על 1,400 טון, בתקופות מצטברות שלא יעלו על 9 ימים מדי חודש.
(ג) פזגז תדווח למנהל על אחסון גפ"מ בכמות העולה על הקבוע בסעיף קטן (א)(2), בתוך 24 שעות מעת שאוחסן הגפ"מ כאמור.
(ד) אחסון הגפ"מ לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) ייעשה באופן שמספר המכלים המכילים גפ"מ, יהיה מזערי, ולשם כך, אם ניתן לרוקן מכל אחסון כלשהו לחלוטין, ירוקן מכל זה, לפני התחלת ריקונו של כל מכל אחר.
4. הפחתת כמויות במיתקן אמישראגז
(א) אמישראגז לא תאחסן גפ"מ, למעט גפ"מ בלא ריח, במיתקן בכמות העולה על -
(1) 700 טון בתקופת הקיץ;
(2) 770 טון בתקופת החורף.
(ב) בתקופת החורף רשאית אמישראגז לאחסן גפ"מ במיתקן בכמות העולה על הקבוע בסעיף קטן (א)(2), ובלבד שאינה עולה על 900 טון, בתקופות מצטברות שלא יעלה על 9 ימים מדי חודש.
(ג) אמישראגז תדווח למנהל על אחסון גפ"מ, בכמות העולה על הקבוע בסעיף קטן (א)(2), בתוך 24 שעות מעת שאוחסן הגפ"מ כאמור.
(ד) אחסון הגפ"מ לפי סעיף זה ייעשה באופן שמספר מכלי האחסון המכילים גפ"מ, יהיה מזערי.
5. גפ"מ בלא ריח
נוסף על האמור בסעיפים 4 ו-5 -
(1) פזגז רשאית לאחסן גפ"מ בלא ריח, בכמות של תעלה על 110 טון;
(2) אמישראגז רשאית לאחסן גפ"מ בלא ריח, בכמות שלא תעלה על 60 טון.
6. חריגים
(א) במקרים חריגים רשאית חברה לבקש מאת המנהל אישור לאחסן גפ"מ בכמויות או לתקופות העולות על האמור בסעיפים 3 עד 5; לענין זה, "מקרה חריג" - כל אחד מאלה:
(1) תקלה או שיפוצים במיתקני בז"ן;
(2) תנאי מזג אוויר קיצוניים, הגורמים לעליה בצריכת הגפ"מ;
(3) ייבוא גפ"מ בתקופה שבה אין בז"ן מספקת את מלוא הביקוש לגפ"מ בישראל;
(4) מקרה בלתי צפוי אחר, שאישר השר.
(ב) בקשה כאמור בסעיף קטן (א) תוגש למנהל בכתב, ותיענה בתוך 48 שעות, אם הוגשה לפי פסקאות (1) עד (3) שבהגדרה "מקרה חריג" בסעיף קטן (א); לא ניתנה תגובת המנהל בתוך הזמן האמור, יראו את הבקשה כמאושרת.
7. תוקף2
תוקפו של צו זה לשנה מיום פרסומו.
_________________________________
1 ק"ת תשס"א, 503.
2 הצו פורסם ביום 1.3.2001.
_________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ