אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו הגז (בטיחות ורישוי) (גז טבעי דחוס), התש"ע-2010

צו הגז (בטיחות ורישוי) (גז טבעי דחוס), התש"ע-2010

צו הגז (בטיחות ורישוי) (גז טבעי דחוס), התש"ע-2010 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו 30 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 (להלן - החוק), בהסכמת שר התעשייה המסחר והתעסוקה, שר התחבורה והבטיחות בדרכים והשר לביטחון הפנים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות
בצו זה -
"אירוע גט"ד" - אירוע בקשר למיתקן גט"ד אשר כתוצאה ממנו יש לבצע פליטת גז טבעי מהמיתקן, שיש בו כדי לסכן גוף או רכוש, שמצריך פינוי של אנשים מהמיתקן או מסביבתו או המצריך פנייה לגורמי הצלה;
"גז טבעי" - כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002;
"גז טבעי דחוס", "גט"ד" - גז טבעי הנדחס למיתקן גז המיועד לכך בנפח של 50 ליטרים לפחות, למעט למיתקנים המהווים חלק ממערכת ההולכה או מרשת החלוקה כמשמעותם של אלה בחוק משק הגז הטבעי ולמעט מיתקנים שהוקמו על ידי ספק גז טבעי לפי סעיף 10 לחוק משק הגז הטבעי, ולעניין הנעת כלי רכב - גז טבעי העומד בתקן
ISO/TR 15403-2 Natural Gas Natural gas for use as a compressed fuel fo vehicles - Part 2: Specification of the quality;
"המנהל" - "המנהל" לענייני גז טבעי כהגדרתו בסעיף 3(ב) לחוק;
"מיתקן גט"ד" - מיתקן גז המשמש לטיפול, לדחיסה, לאחסון, למילוי, למדידת ולהורדת לחץ של גט"ד, לניפוק, לחימום או לקירור של גט"ד, לרבות מבנים, צינורות, מכונות, מכשירים, ואבזרים קבועים או מיטלטלים, הקשורים במיתקן כאמור, למעט מיתקנים קבועים או מיטלטלים המיועדים לשינוע ולאחסון המותקנים על גבי כלי תחבורה, ולמעט מכל דלק ואבזרים המותקנים ברכב והמיועדים להנעת כלי רכב בגט"ד;
"עבודת גט"ד" - תכנון, ייצור, בדיקה, הקמה, פיקוח, הפעלה, תחזוקה, שינוי, פירוק או ביצוע פעולות בעת אירוע גט"ד, והכל בנוגע למיתקני גט"ד;
"שינוע" - הובלת גט"ד באמצעות רכב מסחרי כהגדרתו בחוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997 (להלן - חוק שירותי הובלה).
2. הקמה והפעלה של מיתקן גט"ד
(א) לא יקים אדם מיתקן גט"ד, לא יפעילו ולא יבצע עבודת גט"ד, בלחץ העולה על 260 אטמוספרות.
(ב) לא יקים אדם מיתקן גט"ד, לא יפעילו ולא יבצע עבודת גט"ד, אלא בהתאם להוראות ותקנים אלה:
(1) לעניין תחנה למילוי גט"ד
prEN 13638:2005 NGV filling stations
(2) לעניין מיתקני גט"ד למדידת גז טבעי והורדת לחץ
EN 12186:2000 Gas supply systems - Gas pressure regulating
Stations for transmission and distribution - Functional requirements
(3) לעניין מיתקני אחסון נייחים לגט"ד -
(א) 1 ASME VIII. Pressure Vessels Division; או
(ב) Directive 97/23/ec Of The European Parliament And of the Council.
3. שינוע גט"ד
לא ישנע אדם גט"ד אלא בהתאם לאמור בחוק שירותי הובלה, ובתקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001.
4. מיגון, אבטחה וגילוי אש
לא יקים אדם מיתקן גט"ד אלא אם כן -
(1) במיתקן הגט"ד מתקיימות דרישות המיגון והאבטחה שתגדיר משטרת ישראל בהתאם לסוג המיתקן ומיקומו;
(2) למיתקן מונה קצין ביטחון שאישרה משטרת ישראל;
(3) הממונה על הביטחון במשרד התשתיות הלאומיות אישר את תכנית האבטחה שהכין קצין הביטחון של המיתקן, בהתאם להנחיות משטרת ישראל;
(4) חל חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, על מי שביקש להקים מיתקן גט"ד, לא יחולו הוראות פסקה (2), והוראות פסקאות (1) ו-(3) יבוצעו בתיאום עם ממונה הביטחון לפי החוק האמור.
(5) במיתקן הגט"ד הותקנו אמצעי גילוי ואזעקה, ציוד, מכשירים, אבזרים וחומרים מתאימים לכיבוי ומניעת דליקות, בהתאם לסידורי כבאות או להוראות בכתב שתקבע רשות הכבאות.
5. הפקדה
ההוראות והתקנים האמורים בסעיפים 1 ו 2 מופקדים לעיון הציבור במשרדי רשות הגז הטבעי, וכל אדם זכאי לעיין בהם בלא תשלום במקום האמור.
6. שמירת דינים
אין בהוראות צו זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.
7. תחילה
תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.
_____________________________
1 ק"ת תש"ע, 909.
_________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ