אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק לעישון (שינוי נוסחי אזהרה), התשס"ג-2002

צו הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק לעישון (שינוי נוסחי אזהרה), התשס"ג-2002

צו הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק לעישון (שינוי נוסחי אזהרה), התשס"ג-2002 1
(תיקון: תשס"ה)
בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ג) לחוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון, התשמ"ג-1983 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:
1. שינוי נוסח אזהרה (תיקון: תשס"ג, תשס"ד3, תשס"ה)
במקום נוסח האזהרה הקבוע בסעיף 9(א) לחוק יבוא:
(1) לענין סעיף 4(ב) לחוק: "סיגריות גורמות למחלות ומוות בטרם עת;
(2) לענין סעיף 7 לחוק: אחד הנוסחים ברשימה שבתוספת הראשונה (להלן - הרשימה), שיוחלף מדי חודשיים בנוסח הבא אחריו ברשימה.
(3) לענין סעיף 9(א) לחוק, אחד הנוסחים בתוספת השניה; הנוסחים יוחלפו באופן שיבטיח את הופעתם הסדירה של כל הנוסחים כשהם מחולקים באופן שווה בין חפיסות של אותו מותג; לענין פסקה זו, יראו את הנוסחים כמחולקים באופן שווה כשכל נוסח מופיע על 6.33% עד 10.33% מן האריזות של אותו מותג של אותו יצרן בתום הייצור במפעל היצרן לענין מוצר טבק המיוצג בישראל או במחסן היבואן לענין מוצר טבק מיובא.
(4) על אף האמור בפסקה (3), אריזה חיצונית של מוצר טבק לשיווק קמעונאי שבתוכה כמה אריזות, שכל אחת מהן מסומנת לפי הוראות צו זה, תסומן באזהרה "העישון הורג".
2. שינוי גודל מזערי לאותיות (תיקון: תשס"ג)
במקום גודל אותיות האזהרה הקבוע בחוק, לענין סעיפים 4(ב) ו-7 לחוק, המילה "אזהרה" תודפס באותיות גופן "חיים שמן" ושאר המילים יודפסו באותיות גופן "חיים צר", שטח האזהרה כולה יהיה 5 אחוזים לפחות משטח הפרסומת והאותיות יתפסו שטח זה למעט מסגרת דקה לבנה סביבן; באזהרות שנוסחן כולל "משרד הבריאות" יופיעו מילים אלה באותיות קטנות משאר אותיות האזהרה.
3. עיצוב (תיקון: תשס"ג, תשס"ד3, תשס"ה)
(א) האזהרה לענין סעיפים 4(ב) ו-7 לחוק תודפס בשורה אחת, באותיות שחורות על רקע לבן התחום במסגרת שחורה שעוביה כעובי האותיות באזהרה בגופן "חיים שמן".
(ב) אזהרה לענין סעיף 9(א) לחוק -
(1) תעוצב כמפורט בתוספת השניה, לרבות היחסים (הפרופורציות), ואולם רשאי יבואן או יצרן להשתמש בגוון אדום שונה מהגוון האדום שבתוספת האמורה, אם הציג את הגוון שבו הוא מבקש להשתמש בפני המנהל, כהגדרתו בסעיף 6, והמנהל לא הודיע על התנגדותו לכך בתוך 30 ימים מיום שהוצג לפניו;
(2) שטחה יהיה בגודל 30% משטחו של כל אחד משני צדיה העיקריים של אריזת מוצר הטבק.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי יבואן או יצרן להתאים את האהרה למידות האריזה, במקום התאמת האזהרה לפרופורציות המופיעות בפרט 1(א) בתוספת השניה, ובלבד שהמנהל אישר מראש כי מתקיימים באזהרה תנאים אלה:
(1) גודל שטח אזהרה יהיה 32% משטחו של כל אחד משני צדיה העיקריים של האריזה;
(2) גודל האותיות והסימן שבמסגרת בפרט 1(א) לתוספת השניה יותאם לגובה המסגרת, תוך שמירת היחסים הפנימיים בין האותיות בינן ובין עצמן, ובין הסימן.
4. ייחוס האזהרה (תיקון: תשס"ד3)
לענין אזהרה שברשימה או בתוספת השניה, שאין בה המילים "משרד הבריאות", רשאי המפרסם לכלול בפרסומת, מחוץ לשטח הממוסגר, את המילים "פרסום אזהרה זו מתחייב על פי חוק".
4א. מיקום האזהרה לענין סעיף 9(א) לחוק (תיקון: תשס"ד3)
אזהרה לענין סעיף 9(א) לחוק תופיע על החלק התחתון של החזית ועל הצד האחורי של חפיסת סיגריות וכל אריזה אחרת של מוצרי טבק לעישון לשיווק קמעוני, כשבחזית האזהרה תהיה בעברית ובצד האחורי תהיה בערבית.
5. תחילה2
תחילתו של צו זה 45 ימים מיום פרסומו.
6. הוראות מעבר
יבואן או יצרן של מוצרי טבק יודיע למנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין זה (להלן - המנהל) את שמו של כל מותג מוצר טבק שהוא מפרסם; בתוך שבועיים מקבלת ההודעה כאמור, יחליט המנהל לגבי כל מותג מהו נוסח האזהרה הראשון שלו לענין סעיף 1, והוא יוחלף בתדירות הקבועה בו.
תוספת הראשונה (תיקון: תשס"ד3)4
(סעיף 1)
תוספת שניה (תיקון: תשס"ד3, תשס"ה)4
(סעיפים 1(3) ו-3 (ב))

_________________________________
1 ק"ת תשס"ג, 227, 512; תשס"ד, 8, 362; תשס"ה, 165.
2 הצו פורסם ביום 28.11.2002.
3 סעיף 7 לצו הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (שינוי נוסחי אזהרה) (תיקון), התשס"ד-2004 קובע לענין תיקון סעיף 1, 4, 4א, התוספת הראשונה והתוספת השניה:
"7. תחילה והוראת מעבר
(א) תחילתו של צו זה שמונה חודשים מיום פרסומו (להלן - יום התחילה). (הצו פורסם ביום 1.4.2004).
(ב) מוצר טבק שיוצר או יובא לישראל, לפי הענין, ערב יום התחילה מותר לשווקו במשך ששה חודשים מיום התחילה.
(ג) רשאי יצרן או יבואן להשתמש באזהרה כאמור בסעיף 1(3) או 1(4) לפני יום התחילה."
4 הנוסח אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ