אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו הבנקאות (רישוי) (בנק לקידום עסקים), התשנ"ז-1997

צו הבנקאות (רישוי) (בנק לקידום עסקים), התשנ"ז-1997

צו הבנקאות (רישוי) (בנק לקידום עסקים), התשנ"ז-1997 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 19(ה) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 (להלן - חוק הבנקאות (רישוי)), באישורם של שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת, אני מצוה לאמור:
1. הגדרות
"הון" - הון התאגיד הבנקאי כמשמעותו בכללי הבנקאות (רישוי) (הגדרת הון תאגיד בנקאי לענין סעיף 23א לחוק), התש"ן-1990;
"השקעה" - החזקת אמצעי שליטה ושטרי הון בשווי לפי ערכם בדוחות הכספיים של התאגיד המשקיע;
"נכסים" - בשווי לפי ערכם בדוחות הכספיים של התאגיד האחר;
"שטרי הון" - כל אחד מאלה:
(1) כתבי התחייבות נדחים הניתנים להמרה במניות, אם בנסיבות הענין סביר שיומרו;
(2) כתבי התחייבות נדחים אחרים שהתקופה הממוצעת לפרעונם היא 5 שנים לפחות מיום הוצאתם, בסכום העומד לפרעון שנתיים לפחות מיום החישוב;
"תאגיד אחר" - תאגיד שבנק לקידום עסקים שולט או בעל ענין בו כאמור בסעיף 19(ג) לחוק הבנקאות (רישוי).
2. שיעור מרבי להשקעות בנק לקידום עסקים
השיעור המרבי להשקעות של בנק לקידום עסקים בתאגידים אחרים לא יעלה על שני אלה:
(1) בתאגיד אחר אחד - 15 אחוזים מהונו של הבנק לקידום עסקים;
(2) בכלל התאגידים האחרים - 100 אחוזים מהונו של הבנק לקידום עסקים.
3. שיעור מרבי לנכסיו של תאגיד
(א) השיעור המרבי לנכסיו של תאגיד אחר לא יעלה על 100 אחוזים מהונו של הבנק לקידום עסקים.
(ב) השיעור המרבי לנכסיהם של כלל התאגידים האחרים לא יעלה על 500 אחוזים מהונו של הבנק לקידום עסקים.
(ג) במקרה של דו"ח כספי מאוחד למספר תאגידים אחרים, יחולו התנאים האמורים בסעיף זה ביחס לנכסים כפי שהם בדוח הכספי המאוחד.
4. שיעור מרבי להשקעות בבנק לקידום עסקים
השיעור המרבי מההון להשקעותיו של תאגיד בנקאי או של תאגיד החזקה בנקאית בבנק לקידום עסקים בשליטתו, יהיה כלהלן:
(1) 8% מההון שעד 1000 מיליון שקלים חדשים;
(2) 4% מההון שעד 2,000 מיליון שקלים חדשים נוספים;
(3) 2% מכל שקל חדש אחד נוסף מההון.
5. סייג
הנגיד רשאי להתיר שיעורים גבוהים יותר מן השיעורים הנזכרים בסעיפים 2 עד 4, אם נתקיים אחד מאלה:
(1) ההשקעה של בנק לקידום עסקים כאמור בסעיף 2 גדלה בשל רווחים של התאגיד האחר או בשל הפסדיו של הבנק לקידום עסקים;
(2) השיעור המרבי כאמור בסעיף 3 גדל בשל הפסדיו של הבנק לקידום עסקים;
(3) ההשקעה של תאגיד בנקאי או של תאגיד החזקה בנקאית גדלה בשל הפסדיו של התאגיד הבנקאי או של תאגיד ההחזקה הבנקאית או בשל רווחיו של הבנק לקידום עסקים.
6. הצמדת סכומים
הסכומים האמורים בצו זה יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה על פי שיעור עליית מד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - מדד) מן המדד שפורסם לחודש ינואר 1996 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד העדכון.
7. תחילה
תחילתו של צו זה בתום 30 ימים ממועד פרסומו ברשומות.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ז, 349.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ