אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צווי יציבות מחירים במצרכים ושירותים (הוראת שעה)

צווי יציבות מחירים במצרכים ושירותים (הוראת שעה)

צווי יציבות מחירים במצרכים ושירותים (הוראת שעה) 1
א
אוטובוס, נסיעה בקווי שירות (ק"ת תשמ"ו, 727; תשמ"ח, 48, תשמ"ט, 1058; תש"ן, 284, 687; תשנ"א, 534; תשנ"ב, 280, 1450; תשנ"ג, 517, 1058; תשנ"ד, 35, 86, 796, 1315; תשנ"ה, 206, 362, 1333, 1734, 1923)
אישפוז, קביעת מחיר (בוטל) (ק"ת תשנ"ג, 175)
אכסניות נוער, שירותים לתלמידים (ק"ת התשמ"ו, 1127)
אלחוט (ראה טלגרף אלחוטי)
אספקה רפואית (מחירים מקסימליים) (בוטל) (ק"ת תשנ"ד, 43)
ב
בולים (ראה שירות בולאי)
בזק, ביקור סרק (ק"ת התשמ"ז, 339; התשמ"ח, 752; תשמ"ט, 480; תש"ן, 202, 871; תשנ"א, 560, 888, 1226; תשנ"ג, 740; תשנ"ה, 1199)
בזק, שירותים (ק"ת תשמ"ח, 627; תש"ן, 202, 832, 833, 1224; תשנ"א, 129, 560, 888, 1052, 1172, 1226; תשנ"ב, 316, 724, 924, 930, 937, 1315; תשנ"ג, 150, 490, 558, 770; תשנ"ד, 20, 137, 358, 823, 1199, 1202; תשנ"ה, 46, 55, 443, 1192, 1438, 1778; תשנ"ו, 612)
בחינות (ק"ת תשנ"א, 10, 511; תשנ"ב, 314, 1013; תשנ"ג, 72, 535; תשנ"ד, 324; תשנ"ה, 742)
בטון מובא, מחיר (ק"ת התשמ"ז, 940)
ביוב, אגרות איגוד ערים איזור דן (ק"ת התשמ"ו, 58)
ביצים (ק"ת התשמ"ו, 482, 490, 1016, 1017; תשנ"ה, 1522, 1748; תשנ"ו, 58, 507, 777)
בניה אגרות מרחב תכנון מקומי של מחוז (ק"ת התשמ"ו, 1339)
בנק, שירותים (ק"ת התשמ"ו, 683, 650, 767, 1105, 1270, 1273, 1276, 1309; התשמ"ז, 2, 34, 183, 506, 572, 582, 615, 1280, 1336; התשמ"ח, 622, 623; תשמ"ט, 1134; תש"ן, 686)
בנק הדואר (ראה דואר, בנק)
בריאות, ראה רפואה
בשר הודו ומוצריו (ק"ת התשמ"ו, 484, 493; התשמ"ח, 350, 351; תשמ"ט, 572)
בתי דין לעבודה, תשלום לנציגי ציבור (ק"ת התשמ"ז, 267, 513; התשמ"ח, 380)
בתי דין רבניים, אגרות (ק"ת התשמ"ו, 472)
בתי דפוס, שירותים (ק"ת התשמ"ז, 659)
בתי מלון (ק"ת התשמ"ו, 149, 629)
בתי ספר שדה, שירותים לתלמידים (ק"ת התשמ"ו, 1127)
ג
גז, שירותי החזקה למיתקנים (ק"ת התשמ"ז, 339)
גז, שירותי התקנה (ק"ת התשמ"ו, 642; התשמ"ז, 115, 1352; תשמ"ח, 882; תשמ"ט, 561, 1426; תש"ן, 342, 506)
ג'יפ, מחיר מרבי (ק"ת תשנ"ב, 318)
ג'יפ "סופה" (ק"ת תשנ"ג, 507; תשנ"ד, 102, 1083; תשנ"ה, 267; תשנ"ו, 220)
גן ילדים, מחיר מרבי בעד שירותים (ק"ת התשמ"ו, 446, 934, 1355; התשמ"ז, 158, 172, 578, 630, 1497, 630; התשמ"ח 80, 969; תשמ"ט, 431, 1046; תש"ן, 1291; תשנ"א, 709, 874; תשנ"ב, 1479; תשנ"ג, 112, 1154; תשנ"ד, 1314; תשנ"ה, 1775)
גני ילדים ציבוריים, שכר לימוד (ק"ת התשמ"ו, 446, 928, 1354; התשמ"ז, 158, 578; התשמ"ח, 10, 336, 743; תשמ"ח, 969; תשמ"ט, 396, 1047; תש"ן, 1290; תשנ"א, 710, 874; תשנ"ב, 1478, 1479; תשנ"ג, 113, 1155; תשנ"ד, 1314; תשנ"ה, 1774)
גני ילדים ציבוריים עבור יום שישי, שכר לימוד ק"ת תשנ"ד, 1315; תשנ"ה, 1774)
גנים לאומיים, אגרות כניסה (ק"ת התשמ"ו, 784)
ד
דבש (ק"ת התשמ"ו, 486, 491, 845, 846, 1370, 1371; התשמ"ז, 1042, 1043; התשמ"ח, 652, 653; תשמ"ט, 1248, 1262)
דואר, בנק (ק"ת תשמ"ו, 990; תשמ"ט, 1134; תשנ"א 169; תשנ"ב, 389; תשנ"ג, 63, 738, 1017)
דואר, שירותי הרשות (ק"ת תשמ"ו, 506, 978, 984; תשמ"ז, 684, 690, 799, 1066; תשמ"ט, 126, 965-946, 1377; תש"ן, 655, 656, 686; תשנ"א, 128, 308, 552, 805, 872, 1136; תשנ"ב, 528)
דואר, רשות, תשלום בעד הפקדה, החסנה, עיטוף והעברה מרוכזת של דברי דואר (ק"ת תשנ"א, 804)
דיג, אגרות שנתיות לספינות ראה גם ספנות (ק"ת התשמ"ז, 1152)
דלק, אגרת רישוי למחסן (ק"ת התשמ"ז, 286)
דלק, חמרים (ק"ת התשמ"ו, 526, 618, 871, 938, 1387, 1388; התשמ"ז, 78, 167, 537, 1012, 1037, 1338; התשמ"ח, 529, 659, 738, 816, 966)
דלק, תעריפים ועמלות (ק"ת תשנ"א, 859; תשנ"ג, 257; תשנ"ד, 80; תשנ"ו, 220, 564, 1483, 1484; תשנ"ז, 218; תשנ"ח, 1043, 1044; תשס"א, 208)
דת, העלאת מחיר שירותים (ק"ת התשמ"ו, 929; תשמ"ח, 847)
ה
הדברת מזיקים לאדם, תכשירים (ק"ת תשמ"ט, 184)
הוצאה לפועל ראה מוציא לפועל
הסעה (ראה רכב, הסעה והשכרה)
הסעת תלמידים, שירות (ק"ת התשמ"ז, 1039)
ז
זיתים המיועדים לכבישה, (ק"ת התשמ"ז, 514)
ח
חובת הודעה (ראה מחירים, דיווח)
חינוך, מוסדות (ראה מוסדות חינוך)
חלב ומוצריו (ק"ת התשמ"ו, 473, 476, 629, 630, 1018, 1021; התשמ"ז, 496, 500; תשמ"ח, 885, 889; תשמ"ט, 1345, 1346; תש"ן, 705; תשנ"ה, 1915, 1919; תשנ"ו, 661)
חלקי חילוף למכונות חקלאיות מיובאות (ק"ת תשמ"ט, 1261; תשנ"א, 941)
חשמל, אספקה לצרכנים (ק"ת תשמ"ז, 360, 1115, 1200)
חשמל, העלאת מחיר לצרכנים (ק"ת תשמ"ז, 937; תשנ"ה, 4163)
חשמל, הורדת מחיר (ק"ת התש"ן, 572; תשנ"א, 612; תשנ"ו, 708)
חשמל, יצרנים פרטיים (ק"ת תשנ"ד, 1084; תשנ"ה, 1733; תשנ"ו, 509, 586; תשנ"ט, 273)
חשמל, מוצרים מיובאים (ק"ת תשמ"ח, 208)
חשמל, תעריפים (ק"ת תש"ן, 667)
ט
טיסות (י"פ תשנ"ה, 4163)
טלגרף אלחוטי, אגרות (ק"ת התשמ"ז, 924; התשמ"ח, 724; תשמ"ט, 207; תשנ"ג, 152, 1013)
טלקס, שירות תא (ק"ת התשמ"ו 991; התשמ"ז, 695)
טלוויזיה ורדיו (ק"ת תשנ"ב, 1120)
י
ירחונים המודפסים בישראל (ק"ת התשמ"ז, 658)
ירקות (ק"ת התשמ"ו, 482; התשמ"ז, 182, 759, 1233; התשמ"ח, 475; תשמ"ט, 25, 1412)
יצרני חשמל (ראה חשמל, יצרנים פרטיים)
כ
כלי רכב ראה אוטובוס, ג'יפ, רכב
כלי שיט קטנים, שירות (ק"ת התשמ"ח, 422)
כרמלית, נסיעה בקווי שירות (ק"ת התשמ"ו, 727; התשמ"ח, 48)
ל
לוחיות זיהוי לרכב (ק"ת תשמ"ט, 1230)
לול, אגרת שירותים בענף (ק"ת התשמ"ו, 1336; תשמ"ח, 881; תשנ"א, 482; תשנ"ב, 627; תשנ"ג, 323, 903; תשנ"ד, 758; תשנ"ה, 876; תשנ"ו, 616)
מ
מדגמים, אגרות (ק"ת התשמ"ו, 709)
מונה למוניות וקופה רושמת (ק"ת תש"ן, 831)
מונים, מונה, אחזקה (ק"ת תשמ"ח, 515; תשנ"ג, 1107; תשנ"ה, 1417)
מונית, אגרת רשיון (ק"ת תשמ"ו, 1359; תשמ"ט, 660)
מונית, נסיעה בקווי שירות (ק"ת התשמ"ו, 727; התשמ"ח, 48; התש"ן, 296; תשנ"א, 151, 1012)
מונית, שכר הסעה (ק"ת התשמ"ז, 681; תשנ"ב, 964; תשנ"ג, 310)
מוניות, נסיעה (ק"ת תשנ"ג, 1107; תשנ"ד, 1305; תשנ"ה, 1637; תשנ"ו, 724)
מוסדות חינוך, אספקה (ק"ת התשמ"ו, 1128, התשמ"ח, 14, 954; תשמ"ט, 1006; תשנ"ב, 1534; תשנ"ד, 34; תשנ"ה, 1764, 1765)
מוסדות חינוך, שירותים (ק"ת התשמ"ו, 1128, התשמ"ח, 14, 954; תשמ"ט, 1006; תשנ"א, 509; תשנ"ב, 969; תשנ"ד, 874, 1297)
מוסך מרכזי, שעת עבודה (ק"ת תשמ"ח, 1092; תש"ן, 429)
מוציא לפועל, שכר (ק"ת התשמ"ו, 444, 1187)
מזון חקלאי (ק"ת תש"ן, 688, 689; תשנ"א, 1261)
מחירים (ק"ת תשמ"ט, 85, 168-154, 421-418, 464, 482, 495, 502, 506, 510, 512, 686-682, 705-702, 726-724, 742, 764, 790-784)
מחירים, ביצי מאכל (ק"ת תשנ"ו, 58)
מחירים, דיווח (ק"ת תשמ"ט, 1430; תש"ן, 96, 329, 446, 687; תשנ"א, 5, 195, 196, 371, 489, 726, 734, 817, 873, 1133; תשנ"ב, 409, 1004; תשנ"ג, 248, 391, 392, 393, 544, 712, 1106; תשנ"ד, 20, 238, 293, 294, 1239, 1294; תשנ"ה, 266, 1595, 1596; תשנ"ו, 66)
מחירים, העלאה (ק"ת התשמ"ז, 339, 769)
מחירים, הפחתה (ק"ת התשמ"ו, 453, 647, 717, 811, 815, 902, 952, 1098, 1185; התשמ"ז, 76, 536; התשמ"ט, 48, 84, 512; התש"ן, 38, 66, 97, 935)
מחירים, חובת הודעה (ראה מחירים, דיווח)
מחירים, קביעה - השקל החדש (ק"ת התשמ"ז, 1348)
מחסן רישוי, אגרת רשיון (ק"ת תשמ"ו, 288)
מים, אגרת אספקה (קתש"ם התשמ"ו, 174; תשנ"ב, 1035)
מכונות חקלאיות מיובאות (ק"ת תשמ"ט, 1261)
מים, תעריפים לחקלאות (ק"ת תשנ"ג, 1162; תשנ"ד, 233)
מים, מחיר (ק"ת תשנ"ב, 1037, 1354)
מכס, אגרה שנתית לסוכן (ק"ת התשמ"ז, 288)
מכשירי קרינה לטיפול רפואי (ק"ת תשמ"ט, 151)
מניה, שירותים (ק"ת התשמ"ז, 826; תשמ"ט, 1158; תש"ן, 389; תשנ"א, 254)
מסילות ברזל, נסיעה (ק"ת תשנ"ב, 1386)
מספוא (ק"ת התשמ"ו, 483, 720, 844, 1043, 1097, 1337, 1372; התשמ"ז, 53, 241, 419, 646, 951, 1206; התשמ"ח, 11, 47, 211, 349, 530, 654, 771, 925, 1091; תשמ"ט, 24, 25, 1015, 1348; תש"ן, 268, 269, 270, 279, 469, 512, 615, 747, 963)
מעונות יום ומשפחתונים (ק"ת תשנ"א, 509, 752; תשנ"ב, 4, 906; תשנ"ג, 22; תשנ"ה, 1941)
מצות וקמח מצה כשרים לפסח (ק"ת תשמ"ז, 659; תשמ"ח, 685; תש"ן, 504; תשנ"א, 750)
מצרכים (ק"ת תשמ"ט, 421, 464, 594, 682, 703, 724, 784, 895, 896, 919-917, 1047, 1104-1102, 1134, 1135, 1327, 1352-1349, 1411, 1412, 1424, 1425, 1426, 1457; תש"ן, 5, 34, 35, 39, 40, 41, 49, 66, 75, 119, 137-134, 237, 263, 415, 470, 471, 472, 486, 487, 488, 505, 539, 585, 594, 689, 718, 748, 749, 899, 900, 972, 973, 974, 1255, 1256, 1292, 1293; תשנ"א, 2, 3, 201, 202, 242, 254, 295, 409, 483, 547, 631, 736, 737, 738, 750, 800, 816, 936, 940, 1017, 1018, 1053, 1054, 1067, 1079, 1168, 1262, 1263; תשנ"ב, 450, 659, 660, 661, 675, 682, 703, 714, 867, 868, 906, 907, 1012, 1028, 1100, 1261; תשנ"ג, 27, 143, 144, 248, 380, 381, 382, 383, 392, 545, 1079; תשנ"ד, 238, 281, 282, 296, 605, 676, 677, 678, 1316, 1295, 1296; תשנ"ה, 411, 471, 472, 582, 1316, 1487, 1680; תשנ"ו, 60, 66, 529, 530, 797, 944)
מצרכי מזון חקלאיים (בוטל) (ק"ת תשנ"ה, 1523)
מקררים ומקפיאים חשמליים (ק"ת תשמ"ט, 194)
מרפאה, שירותים (ק"ת תשנ"ו, 796)
מרשם פלילי, אגרת עיון במידע (ק"ת התשמ"ו, 501)
נ
נהיגה, העמדת רכב למבחן נהיגה (ק"ת התשמ"ז, 1041; התשמ"ח, 649; תשמ"ט, 895; תש"ן, 39)
נהיגה, השתלמות (ק"ת התשמ"ח, 584; תשמ"ט, 1040; תשנ"ב, 1536; תשנ"ג, 290; תשנ"ד, 1252; תשנ"ה, 744; תשנ"ו, 1517)
נהיגה נכונה, מחיר מרבי להדרכה (ק"ת התשמ"ז, 769; תשמ"ט, 1040; תשנ"א, 818; תשנ"ב, 1536; תשנ"ג, 291; תשנ"ד, 1252; תשנ"ה, 745)
נהיגה, שיעור (ק"ת התשמ"ז, 1041; התשמ"ח, 649; תשמ"ט, 895; תש"ן, 39)
נמל יפו, שירותי עגינה (ק"ת התשמ"ו, 1398)
נמלים, אגרות שירותי מינהל (ק"ת התשמ"ח, 85; תשמ"ט, 246)
נמלים, הפחתת אגרות (ק"ת התשמ"ו, 1353)
נסיעה באוטובוסים ראה אוטובוסים
נסיעה בכרמלית ראה כרמלית
נסיעה במוניות ראה מוניות
נסיעה, שכר (ק"ת התשמ"ז, 995)
נפט, מוצרים (ק"ת תשמ"ח, 1002; תשמ"ט, 1157; תש"ן, 390, 988; תשנ"א, 255, 410, 433, 854, 1078; תשנ"ג, 258, 262, 976; תשנ"ד, 80, 727; תשנ"ה, 275, 379, 1310, 1433; תשנ"ו, 439; תשנ"ז, 5694; תשס"א, 206)
נצרת, נסיעה בקווי שירות של חברת שירותי אוטובוסים (ק"ת תשנ"ד, 35)
ס
סווארות, מחיר ותעריף (ק"ת תשמ"ט, 196, 593, 615)
סוכן אניה, תשלומים (ק"ת תשנ"ב, 1308)
סוכר (ק"ת התשמ"ח, 684)
סופגניות, הגשה בבית אוכל (ק"ת התשמ"ז, 413)
סיור, מחיר מקסימלי (ק"ת התשמ"ז, 243) (ראה גם רכב, הסעה והשכרה)
סימני מסחר, אגרות (ק"ת התשמ"ו, 709)
סניגור ממונה, שכר טירחה (ק"ת התשמ"ו, 1004)
ספנות, אגרות שירותי מינהל ראה גם דיג (ק"ת התשמ"ח, 85; תשמ"ט, 246)
ספרי לימוד (י"פ תשנ"ו, 708)
ע
עדים בבית דין דתי, שכר (ק"ת התשמ"ו 919)
עדים במשפטים אזרחיים (ק"ת התשמ"ו, 404; התשמ"ז, 972; התשמ"ח, 275; תשמ"ט, 523)
עדים במשפטים פליליים (ק"ת התשמ"ו, 404; התשמ"ז 972; התשמ"ח, 273; תשמ"ט, 524)
עורות מעובדים, קביעת מחיר (ק"ת התשמ"ו, 1044)
עמלה מרבית וחובת הודעה (ק"ת תשנ"ד, 875, 1084)
פ
פטם קפוא, (ק"ת התשמ"ו, 1007, 1008; התשמ"ז, 570, 571; תשמ"ח, 895, 896, 897)
פטם קפוא, חלקים (ק"ת התשמ"ו, 1004, 1006; התשמ"ז 504, 505; תשמ"ח, 892, 893)
פטנטים אגרות (ק"ת התשמ"ו, 709)
פנימיות, השתתפות הורים (ק"ת התשמ"ו, 1143)
פסטה, הפחתת מחיר (ק"ת התשמ"ו, 546, 1149, 1497)
צ
צבא, ציוד (ק"ת התשמ"ו, 900)
צבא, שירותים (ק"ת התשמ"ו, 900)
צידת צבי, אגרת היתר (ק"ת התשמ"ו, 1506)
ציוד צבאי (ראה צבא, ציוד)
ק
קופה רושמת, שירותי אחזקה (ק"ת התשמ"ח, 515; תש"ן, 831)
קמח, הפחתת מחיר (ק"ת התשמ"ו, 546, 1149, 1497; התשמ"ז, 413)
קמח מצה כשר לפסח, מחיר מרבי (ק"ת התשמ"ז, 659; התשמ"ח, 685; תש"ן, 504)
קפה, הפחתת מחיר (ק"ת התשמ"ז, 799, 1032)
קרפיונים (ק"ת התשמ"ו 484, 489, 506, 943, התשמ"ח; התשמ"ט, 128, 570, 571)
ר
רכב ראה גם אוטובוס, ג'יפ
רכב, הסעה והשכרה (ק"ת תשמ"ט, 194; תשנ"א, 913)
רכב, העמדה למבחן נהיגה, ראה נהיגה
רכב, מחיר מרבי לבדיקה (ק"ת תשמ"ו, 758; תשמ"ז, 53, 1012; תש"ן, 470; תשנ"א, 335, 940)
רכב מיובא (ק"ת התשמ"ו, 634, 1076, 1129; התשמ"ז, 59, 422, 1013, 1207; התשמ"ח, 181, 198, 662, 782; התש"ן, 354, 430, 901; תשנ"א, 941; תשנ"ב, 1480)
רכבל חיפה (ק"ת התשמ"ו, 1129)
רכבת, נסיעה (ק"ת התשמ"ז, 679; התשמ"ח, 65; תשמ"ט, 1077; תש"ן, 672)
רעל, אגרת תעודת היתר מכירה (ק"ת התשמ"ו, 455)
רפואה ושירותים (ק"ת התשמ"ז, 982; תשמ"ח, 349, 1068)
רשות הדואר - ראה דואר, שירותי הרשות
ש
שבועונים המודפסים בישראל (ק"ת התשמ"ז, 658)
שיט ראה כלי שיט קטנים, שירות
שירות בולאי, תשלומים (ק"ת התשמ"ו, 992; התשמ"ז, 698, 799, 1063; תשמ"ט, 127, 965, 1376; תשנ"א, 334)
שירותים רפואיים (ראה פרק ז. עסקים, 12.6 פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, רשימת מצרכים ושירותים שבצווים, אכרזות, היתרים והודעות בדבר פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים)
שמורות טבע, אגרות כניסה (ק"ת התשמ"ו, 784)
שמן סויה (ק"ת התשמ"ו, 356, 816)
שמרים (ק"ת התשמ"ז, 1348)
שקל חדש, קביעת מחיר ראה מחירים, קביעה
ת
תחבורה, אגרות רשיונות, בחינות ומסמכים ראה גם תעבורה (ק"ת התשמ"ז, 769)
תכשירים להדברת מזיקים לאדם
ראה הדברת מזיקים לאדם, תכשירים
תכשירים רפואיים מתוצרת הארץ (ק"ת תשנ"ב, 294, 521, 1035)
תעבורה, אגרות, ראה גם תחבורה (ק"ת תשמ"ז, 730; תשמ"ט, 250, 614)
תעבורה, מחיר מרבי למוצרים (ק"ת תשמ"ו, 454; תשמ"ז, 104; תשמ"ט, 500, 559; תשנ"ב, 3; תשנ"ג, 67)
תעופה אזרחית, אגרות מינהל (ק"ת תשמ"ז, 142, 1038; תשמ"ט, 242)
תעריפים (ק"ת תשמ"ט, 197)
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ