אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> פקודת הרועים (מתן רשיונות), 1946

פקודת הרועים (מתן רשיונות), 1946

פקודת הרועים (מתן רשיונות), 1946 1
פקודה הבאה להורות הוראות בדבר מתן רשיונות לרועים
1. שם קצר
פקודה זו תיקרא פקודת הרועים (מתן רשיונות), 1946.
2. פירוש
בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם, אלא אם יחייב נוסח הכתוב פירוש אחר: -
"רעיה" פירושו להזין בעלי-חיים בלתי-כפותים על קרקע מצמיחה עשב או צומח אחר או כל צורה של חומר אורגני, או לנהל או לנהוג אותם בעלי-חיים אל קרקע כזאת, או להתיר לבעלי-חיים כאלה לעלות עליה;
"רשות למתן רשיונות", בקשר אל כל שטח שבו נתונה רעיה לפיקוח, פירושו 2הממונה על המחוז שבו נמצא אותו שטח, או אותו אדם אחר או רשות אחרת, אשר שר החקלאות ימנה אותם בהודעה, בין בדרך כלל ובין בגין אותו שטח שבו נתונה רעיה לפיקוח;
"רשיון-רועה" פירושו רשיון שהוצא בידי רשות למתן רשיונות לפי סעיף 5;
"שטח שבו נתונה רעיה לפיקוח" פירושו שטח שהכריז אותו שר החקלאות לפי סעיף 3 לשטח שבו נתונה רעיה לפיקוח;
"תעודת-היתר זמנית של רועה" פירושו תעודת-היתר זמנית שהוצאה בידי מוכתר לפי הוראותיו של סעיף 4.
3. הכרזת שטח שבו נתונה רעיה לפיקוח
שר החקלאות רשאי להכריז, בצו, כל שטח לשטח שבו נתונה רעיה לפיקוח.
4. צמצום רעיה בשטח שבו נתונה רעיה לפיקוח (תיקון: תש"י)
לא ירעה אדם כבשים בשטח שבו נתונה רעיה לפיקוח, אלא מכוח רשיון-רועה, שהעניקה הרשות למתן רשיונות, ובהתאם לתנאיו:
בתנאי כי - מקום שאין המחזיק ברשיון יכול, בגלל מחלה או בגלל סיבה נאותה אחרת, לרעות כל כבשים שהוא מורשה לרעותם מכוח רשיונו - רשאי מוכתר, לאחר שיוחזר לידיו אותו רשיון, להוציא לכל אדם אחר, בין שאותו אדם ראוי ובין שאינו ראוי להיות מחזיק ברשיון-רועה, תעודת-היתר זמנית בכתב המרשה לאותו אדם לרעות, במשך תקופה שלא תעלה על שבעת ימים הנקובים באותה תעודת-היתר, אותם כבשים, אך לא באופן אחר, ואותו אדם יהיה רשאי לרעות אותם כבשים בהתאם.
5. סמכותה של רשות למתן רשיונות להעניק, או לסרב מלהעניק, רשיון-רועה (תיקון: תש"י)
(1) כל אדם הרוצה להשיג רשיון-רועה, המרשה לו לרעות כבשים בכל שטח שבו נתונה רעיה לפיקוח, יגיש בקשה בכתב על כך לרשות למתן רשיונות, והרשות למתן רשיונות רשאית, משנוכחה לדעת כי אותו אדם הוא למעלה מבן עשר והוא ראוי ונאות להחזיק ברשיון כזה, להעניק לו רשיון כזה, או לסרב מלהעניק לו רשיון כזה, מבלי לתת כל נימוק לעשותה כן.
(2) רשות למתן רשיונות רשאית להעניק רשיון-רועה בכפוף לאותם תנאים כלליים או מיוחדים שתמצא לנאות להטילם, והאדם שלו הוענק רשיון כזה ימלא אחר כל תנאי שהוטל לפי הרשיון.
6. ביטולו, התלייתו ושינוי תנאיו של רשיון-רועה
רשות למתן רשיונות רשאית בכל זמן לבטל או להתלות כל רשיון-רועה או לשנות את תנאיו, מבלי לתת כל נימוק לעשותה כן.
7. החזרת רשיון-רועה
בוטל או הותלה כל רשיון-רועה בידי רשות למתן רשיונות, ימסרנו המחזיק בו מיד לרשות למתן רשיונות.
8. הראיית רשיון רועה או תעודת היתר זמנית של רועה לבדיקה
כל אדם הטוען שהוא המחזיק ברשיון-רועה, או בתעודת-היתר זמנית של רועה, יראה לבקורת, משידרשו זאת ממנו הרשות למתן רשיונות, או כל אדם שהרשתה אותו על כך הרשות למתן רשיונות, או כל מוכתר או כל שוטר, אותו רשיון או תעודת-היתר, הכל לפי הענין, לאדם הדורש זאת.
9. עבירות וענשים
כל אדם המפר כל הוראה מהוראותיהם של פקודה זו או של כל תנאי שברשיון-רועה או בתעודת-היתר זמנית של רועה, יאשם בעבירה, ויהיה צפוי, משהורשע, לקנס של עשרים לירות או למאסר שלושה חדשים או לאותם שני עונשים גם יחד.
10. תקנות (תיקון: תש"י)
שר החקלאות רשאי להתקין תקנות לשם מתן נפקות לפקודה זו, וביחוד, אך בלי לפגוע בכללותה של הסמכות האמורה לעיל, רשאי הוא להתקין תקנות בדבר הענינים הבאים, כולם או מקצתם:-
(א) הטופס של רשיון-רועה או תעודת-היתר זמנית של רועה;
(ב) האגרות שיש לשלמן בעד רשיון-רועה;
(ג) תקופת תקפו של רשיון-רועה;
(ד) מספרם המכסימלי של כבשים אשר המחזיק ברשיון-רועה או בתעודת-היתר זמנית של רועה רשאי לרעותם בזמן אחד כל-שהוא.
______________________________
1 ע"ר 1946, תוס' 1, (ע) 129, (א) 159; ס"ח תש"י, 313.
2 במקור מובא "מושל מחוז", התואר כיום הוא "ממונה על המחוז".
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ