אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> עבירות משמעת

עבירות משמעת

עבירות משמעת 1
06.01.01 - עבירות משמעת
בתוקף סמכותי לפי סעיף 9א(א) לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, הריני קובע את פקודת המטא"ר 06.01.01 - "עבירות משמעת", והיא תיכנס לתוקף החל ממועד פרסומה.
1. הגדרה
עבירת משמעת - עבירה הפוגעת בסדר הטוב ובמשמעת, והמנויה בתוספת של חוק המשטרה (דין משמעתי,בירור קבילות שוטרים והוראות שונות) התשס"ו-2006 (להלן: החוק).
2. עבירות משמעת
עבירות המשמעת המנויות בתוספת לחוק הן אלה:
א . אי מילוי הוראה מהוראות פקודות משטרת ישראל או כל הוראה אחרת שניתנה כדין, או סירוב למלא הוראה כאמור;
ב . התרשלות במילוי תפקיד;
ג . התנהגות שאינה הולמת שוטר או שיש בה כדי לפגוע בתדמית המשטרה;
ד . שימוש לרעה בסמכות שניתנה מכוח תפקיד;
ה . היעדרות מתפקיד בלא הצדק סביר;
ו . היעדרות מן השירות בכוונה שלא לשוב אליו; היעדרות מן השירות לתקופה של 21 ימים רצופים שלא ברשות יראו, לענין זה, ככוונה שלא לשוב לשירות, כל עוד לא הוכח אחרת;
ז . אי נקיטת אמצעים סבירים למניעת עבירה שידוע לשוטר כי עומדים לבצעה, לגילוי עבירה או להבאת חשוד בביצוע עבירה לדין;
ח . עריכת חיפוש, ביצוע עיכוב או מעצר או כניסה לרשות היחיד, שלא כדין או שלא בתום לב;
ט . אי ענידת תג זיהוי, אי מילוי חובת הזדהות או מסירת פרטי זהות כוזבים;
י . התחזות לבעל דרגה אחרת או לבעל סמכות אחרת;
יא . מתן הצהרה כוזבת או העלמת ידיעות שחובה למסרן, לשם התגייסות למשטרה או בענין אחר הקשור לשירות במשטרה;
יב . החזקת ציוד משטרתי, שימוש בו או השמדתו בניגוד לפקודות משטרת ישראל ובלא הצדק סביר;
יג . החזקה או הפעלה של כלי יריה, תחמושת, חומר נפץ או חומר מסוכן אחר, שלא בסמכות, שלא במידת הזהירות הנדרשת או בניגוד לפקודות משטרת ישראל; לענין זה, "כלי יריה" - כהגדרתו בחוק כלי היריה, התש"ט-1949 ;
יד . גילוי או מסירה, בלא קבלת רשות כדין, של דבר הנוגע למשטרה, לאדם בלתי מוסמך, שיש בהם כדי לפגוע באינטרס ציבורי חשוב, בדרכי פעולה של המשטרה או בשלומו או בפרטיותו של אדם;
טו . פניה, בלא קבלת רשות כדין, אל גורם מחוץ למשטרה בכל ענין הנוגע לשירות במשטרה; לענין זה, "גורם מחוץ למשטרה" - למעט בית משפט, מבקר המדינה, נציב תלונות הציבור, מבקר המשרד לביטחון הפנים והמחלקה לחקירת שוטרים שבמשרד המשפטים;
טז . התנהגות בלתי אדיבה או נקיטת לשון גסה כלפי הציבור בעת מילוי תפקיד או כשהשוטר לבוש מדים;
יז . סירוב בלתי מוצדק למלא בקשה סבירה של אדם מהציבור הבאה עקב היותו שוטר;
יח . ניצול מעמד של שוטר שלא לצורך מילוי תפקיד;
יט . 1) שימוש בכוח כלפי אדם במסגרת מילוי תפקיד, בלא סמכות כדין ובלא הצדק סביר, מעבר למידה הנדרשת או בניגוד לפקודות משטרת ישראל או לכל הוראה אחרת שניתנה כדין;
2) העמדה לדין לפי פרט זה מסורה להחלטת היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיך לכך;
כ . עשיית אחד מאלה בהליך, בלא הצדק סביר -
1) אי הופעה או הופעה באיחור להליך שהוזמן אליו כדין;
2) עזיבת מקום הליך שלא ברשות;
3) אי המצאת מסמך שנדרש כדין להמציאו;
4) אי מתן תשובה או מתן תשובה מתחמקת או כוזבת;
5) נקיטת לשון מעליבה או מאיימת, או גרימת הפרעה או הפסקה;
6) פרסום דבר על דיון שהתנהל בדלתיים סגורות, או שנאסר פרסומו, שלא ברשות;
7) לענין פרט זה, "הליך" - דיון בבית משפט, דין משמעתי או חקירה;
כא . עשיית פעולה המכוונת למנוע, לעכב, להפריע או לשבש בכל דרך שהיא את הגשתה או העברתה של קבילה לנציב הקבילות או תלונה לממונה על תלונות הציבור במשטרת ישראל;
כב . הימנעות ממתן סיוע שביקשו נציב הקבילות, הממונה על תלונות הציבור במשטרת ישראל או המחלקה לחקירת שוטרים שבמשרד המשפטים, לשם בירור קבילה או תלונה, או לשם חקירה, וכן מסירת מידע כוזב במהלך בירור או חקירה כאמור או הכשלתם בדרך אחרת;
כג . הימנעות ממתן סיוע שביקש קצין בודק או ועדה בודקת, שמונו לפי פקודות משטרת ישראל, לשם בדיקת ענין שמונו לבדיקתו, וכן מסירת מידע כוזב במהלך בדיקה כאמור, או הכשלתה בדרך אחרת;
כד . הימנעות ממתן סיוע שביקש מבקר המשרד לביטחון הפנים, לשם עריכת ביקורת, וכן מסירת מידע כוזב במהלך עריכת ביקורת כאמור, או הכשלתה בדרך אחרת;
כה . הבאת שוטר לידי עשיית עבירת משמעת בשכנוע, בעידוד, בדרישה, בהפצרה או בכל דרך אחרת שיש בה משום הפעלת לחץ;
כו . עשיית מעשה כדי לאפשר ביצוע עבירת משמעת על ידי שוטר אחר, להקל על ביצועה או לתרום בדרך אחרת ליצירת תנאים לשם עשיית העבירה;
כז . הטרדה מינית או התנכלות, כמשמעותן בסעיף 3 לחוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח -1998 , בעת מילוי תפקיד או כשהשוטר לבוש מדים, או כשהן מכוונות כלפי שוטר אחר;
כח . ניהול חקירה, בניגוד להוראות כל דין, בדרך שיש בה פגיעה ממשית בזכויות הנחקר.
3. ביטול סעיפים בפקודת הקבע
סעיפים א ו-ב של פקודת הקבע 06.01.04 "שפיטה בפני דן יחידי"- בטלים.
____________________________
1 י"פ תשס"ח, 1588.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ