אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> נוהל למתן תמיכות מאת משרד העבודה והרווחה למוסדות ציבור מוכרים, למוסדות נתמכים ולבודדים

נוהל למתן תמיכות מאת משרד העבודה והרווחה למוסדות ציבור מוכרים, למוסדות נתמכים ולבודדים

נוהל למתן תמיכות מאת משרד העבודה והרווחה למוסדות ציבור מוכרים, למוסדות נתמכים ולבודדים 1
מתפרסם בזה נוהל למתן תמיכות מאת משרד העבודה והרווחה למוסדות ציבור מוכרים, למוסדות נתמכים ולבודדים. נוהל זה אושר בידי היועץ המשפטי לממשלה.
כללי (תיקון: תש"ס)
(א) כל התמיכות לפי מבחנים אלה יינתנו באופן שוויוני ולפי שיקולים עניניים בלבד.
(ב) בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק על ידי מוסד ציבור כמשמעותו בחוק, הפועל לא למטרת רווחים (להלן - המבקש), ובהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן.
1. לא תינתן תמיכה מתקציב משרד העבודה והרווחה (להלן - המשרד) אלא בהתאם לנוהל למתן תמיכות של משרדי הממשלה (להלן - נוהל התמיכות הממשלתי), לאחר דיון והמלצה של ועדת התמיכות של המשרד (להלן - הועדה) בהתאם לנוהל האמור.
2. הועדה תחליט על מתן תמיכות למוסדות מן הסוגים השונים, כפי שיפורטו להלן, מתוך מגמה לנהוג באופן שוויוני ומתוך התחשבות בנסיבות ובצרכים המיוחדים של כל מקרה.
3. הועדה תחליט על מתן תמיכות אך ורק למוסדות ציבור מוכרים ולמוסדות נתמכים שהם ותחומי פעילותם עונים על הדרישות הבאות:
(1) הפעילות של המוסד היא בתחום הפעילות והאחריות של המשרד;(2) הפעילות המוצעת נמצאת בעדיפות גבוהה בפעילות המשרד ביחס לשאר הבקשות ולהיקף התקציב;
(3) מיקומו הגיאוגרפי של המוסד הוא באזור שלו עדיפות גבוהה בשיקולי המשרד (כגון אזורי פיתוח ושכונות בשיקום, או ישובי קו העימות);
(4) הפעילות המוצעת אמורה בדרך כלל להביא שיפור בתנאי מתן השירות של המוסד או שהיא חדשה, נסיונית, חלוצית, ודורשת סיוע לתקופה מוגבלת;
(5) בידי המוסד מקורות הכנסה נוספים וביכלתו לממש תכניותיו ללא סיוע מלא מאת המשרד;
(6) המוסד מבוקר ומדווח למשרד על פעולותיו ופעילותו הנוספת.
4. בנוהל זה -
"מוסד ציבורי מוכר" - מוסד או ארגון הכשיר לקבל תמיכה לפי נוהל התמיכות הממשלתי, העומד בדרישות ההכרה של המשרד ופועל ללא תלות ישירה בו;
"מוסד נתמך" - מוסד או ארגון הכשיר לקבל תמיכה לפי נוהל התמיכות הממשלתי, העומד בדרישות ההכרה של המשרד ומשרת את המשרד או את האוכלוסיות שהמשרד אחראי להם או מטפל בהם.
5. ההחלטה בדבר מתן תמיכה למוסד ציבורי מוכר תושפע משיקולים אלה:
(1) מספר הנזקקים לשרותיו של המוסד (פונים, מטופלים);
(2) גודלו של המוסד והיקף תקציבו השנתי;
(3) יכולתו הארגונית של המוסד, תכניותיו המוגדרות לפעילות, רמת המנהלים;
(4) מקורות מימון נוספים;
(5) תיאום בין המוסד לבין המשרד לענין תכניות פעולה, תחומי פעולה ותחומי פיתוח;
(6) תמיכה שניתנה בעבר לאותו מוסד.
6. בנוסף למימון שמקבל מוסד נתמך בעד שירותיו, יינתן לו סיוע מן הסוגים ובתנאים המפורטים להלן:
(1) הקצבה רגילה -
(א) ההקצבה נתבקשה לביצוע פעולה שהיא בעדיפות גבוהה של המשרד והיא כלולה בתכנית העבודה הרב-שנתית שלו ביחס למוסד;
(ב) ההקצבה נתבקשה לפעילות מיוחדת בהמלצת הגורם המפקח או השירות המטפל במשרד.
(2) הקצבה מיוחדת לפיתוח -
תכנית הפיתוח אושרה בידי המשרד ויש למוסד מימון משלים לתכנית הפיתוח האמורה מעבר לסכום שנתבקש.
(3) בהקצבה לכיסוי גרעונות בשיעור שבדרך כלל לא יעלה על 75 אחוזים מן הגרעון, יובאו בחשבון שיקולים אלה:
(א) הסיבות להיווצרות הגרעון;
(ב) מידת התייעלותו וארגונו מחדש של המוסד;
(ג) הגרעון מבוקר וידוע.
7. במסגרת הסעיפים התקציביים המתאימים יוענק סיוע לבודדים להבדיל ממוסדות, אך לא תינתן תמיכה לבודדים אלא אם כן נתקיימו תנאים אלה:
(1) אין פתרון סביר לבעיה של המבקש במסגרת התקציב והתקנון לעבודה סוציאלית של המשרד (להלן - תע"ס);
(2) נתקבלו מסמכים והמלצות מאת הלשכה המטפלת באמצעות הנהלת המחוז;
(3) בהמלצת הלשכה פורטו מהות הבקשה, יחודיותו של המקרה, הוראות תע"ס הנוגעות לענין, דו"ח סוציאלי קצר, נתונים על מקורות המימון הנוספים, והמלצה בדבר גובה התמיכה המומלץ, רצוי בצירוף הצעת מחיר.
(4) (א) הוגשה בקשה לכיסוי הוצאות טיפול רפואי בחו"ל שאישרה ועדה מיוחדת של משרד הבריאות, לא תאשר הועדה תמיכה בסכום העולה על שווה ערך בשקלים של 1,000 דולר, ובכל מקרה לא תאשר הועדה, לענין זה, תמיכה העולה על 20 אחוזים.
(ב) בקשה לכיסוי רטרואקטיבי של טיפול רפואי כאמור תלווה באישור הועדה המיוחדת של משרד הבריאות; הועדה לא תאשר תמיכה בסכום העולה על שווה ערך בשקלים של 500 דולר;
(ג) לענין האמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב) אין חובה לקבל המלצות מאת הלשכה המטפלת.
סעיפי התקציב הכפופים לנוהל זה: כל סעיפי התקציב של המשרד שאינם קניית שירות או קניית טובין.
______________________________
1 י"פ תשמ"ה, 2935.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ