אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> נוהל הטיפול בבקשות לצו מניעה

נוהל הטיפול בבקשות לצו מניעה

נוהל הטיפול בבקשות לצו מניעה 1
1. בנוהל זה -
"החוק" - חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959.
"נוגע בדבר" - חבר ועדת הבחירות המרכזית שהוא נציג הסיעה שתעמולה בעדה מהווה או עלולה להוות עברה לפי החוק, או-בא כוח רשימה לפי סעיף 59 לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (נוסח משולב), התשכ"ט-1969;
"תצהיר" - תצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971.
2. בקשה לפי סעיף 17ב לחוק תופנה בכתב ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, ותוגש ללשכתו בבנין הכנסת, באמצעות מזכירות ועדת הבחירות המרכזית.
3. הבקשה תוגש במספר עותקים העולה בשניים על מספר המשיבים.
4. כל בקשה תכיל את הפרטים הבאים:
(1) שמו של המבקש, מס' זהותו, מקום מגוריו, מען להמצאת מסמכים והודעות ומספר טלפון להמצאת הודעות;
(2) שמו של המשיב, וכן מספר זהותו ומקום מגוריו, במידה שניתן לבררם;
(3) משיבה שהיא סיעה או רשימה תצויין בשמה ובכתובתה הידועה למבקש;
(4) פירוט מלא של העובדות המהוות את עילת הבקשה.
(5) ציון העובדה אם קודם הגשת הבקשה דרש המבקש מהמשיב שימנע מביצוע העבירה על החוק הנטענת, תוך ציון מועד הפנייה ותוכנה. אם הפנייה היתה בכתב, ימציא העתק של הפנייה.
5. כל בקשה תהא נתמכת בתצהיר לשם אימות העובדות המשמשות יסוד לבקשה ולאימות האמור בפסקאות (4) ו-(5) בסעיף 4.
6. הבקשה תועבר ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, אשר יקבע את מקום הדיון ומועדו.
7. מזכירות ועדת הבחירות המרכזית תמציא עותק מן הבקשה על צירופיה, לנוגע בדבר ולכל משיב.
8. הזמנה לדיון תימסר בכתב בצירוף לחומר האמור בסעיף 7, וכן בהודעה טלפונית.
9. על אף האמור בסעיף 7 רשאי יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית להחליט כי מחמת דחיפות הבקשה, תמסר לנוגע בדבר ולמשיב הודעה טלפונית בלבד על הגשת הבקשה ועל תוכנה.
10. על אף האמור בסעיף 9 רשאי יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית להחליט כי מפאת קוצר הזמן עד לדיון תימסר הודעה טלפונית בלבד.
11. לדיון בבקשה יוזמנו הצדדים לבקשה והנוגע בדבר; כן יוזמן, על פי החלטת יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, מי שנתן תצהיר לפי סעיפים 5, 12 ו-14 לנוהל זה.
12. מבקש, נוגע בדבר ומשיב יהיו רשאים להביא לדיון כל מי שבידו מידע על נושא הבקשה, אשר יישמע, בנוסף לנוגע בדבר, על פי החלטתו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. כן יהיה רשאי יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית להחליט כי דבריו של אותו אדם יוגשו בתצהיר שיתן לאימות העובדות.
13. יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית רשאי להחליט, לפני הדיון בבקשה, כי נוגע בדבר או משיב יגיבו על האמור בבקשה, בכתב, תוך המועד שיקבע.
14. לתגובה שתינתן על פי האמור בסעיף 13 יצורף תצהיר לשם אימות העובדות הנטענות בה.
15. הוגשה בקשה נגד משיב שאין לו נוגע בדבר, יחולו הוראות נוהל זה בשינויים המתחייבים.
16. ייערך פרוטוקול של הדיון שיתקיים בפני יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית.
17. החלטת יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית תופץ בין כל חברי ועדת הבחירות, ועותק ממנה יימסר למבקש, למשיב ולנוגע בדבר.
18. פגם במילוי הוראה מהוראות נוהל זה לא ישמש טעם לאי קבלת הבקשה במזכירות ועדת הבחירות המרכזית.
19. נוהל הטיפול בבקשות לצו מניעה לפי חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959, שפורסם ביום כ"א בכסלו התשמ"ט (30 בנובמבר 1988) - בטל.
_________________________________
1 י"פ תשנ"ו, 2709.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ