אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> נוהלי בדיקת תשקיף של קרן להשקעות משותפות בנאמנות לעניין היתר לפרסומו

נוהלי בדיקת תשקיף של קרן להשקעות משותפות בנאמנות לעניין היתר לפרסומו

נוהלי בדיקת תשקיף של קרן להשקעות משותפות בנאמנות לעניין היתר לפרסומו 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 29(א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, באישור שר האוצר ולאחר הודעה לוועדת הכספים של הכנסת, מפרסמת רשות ניירות ערך (להלן - הרשות), נהלים שקבעה לבדיקת תשקיף של קרן להשקעות משותפות בנאמנות (להלן - קרן):
1. הגדרות
בנוהל זה, "תשקיף חדש" ו"תשקיף חוזר" כהגדרתם בהודעה בדבר סדרי טיפול בבקשות להתיר פרסומם של תשקיפי קרנות להשקעות משותפות בנאמנות 2 (להלן - ההודעה).
2. נוהל לבדיקה מלאה
(א) בכל שנה ייבדק תשקיף חוזר אחד לפחות של מנהל קרן בבדיקה מלאה.
(ב) כמו כן ייבדקו בבדיקה מלאה תשקיפים אלה:
(1) תשקיף חוזר של קרן, שסגל הרשות סבור כי יש לעקוב אחר ניהולה תוך בחינה מיוחדת;
(2) תשקיף של קרן חדשה בניהול מנהל קרן חדש; הוגשו כמה תשקיפים כאמור במועדים סמוכים, ייבדק בנוהל זה אחד מהם לפחות.
(ג) בבדיקה מלאה הרשות תבחן את התשקיף באופן מקיף, ובמידת הצורך תדרוש ממנהל הקרן הסברים, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים שהובאו בו, וכל דבר אחר הטעון לדעתה הבהרה.
3. נהלים לבדיקה מקוצרת ולבדיקה חלקית
(א) תשקיף חוזר שאינו מן התשקיפים המנויים בסעיף 2(א) ייבדק בנוהל לבדיקה מקוצרת כמפורט בסעיף קטן (ב) או בנוהל לבדיקה חלקית כמפורט בסעיף קטן (ג).
(ב) בבדיקה מקוצרת, הרשות תבחן את קיום הדרישות שבסעיפים 2 ו-8 להודעה בלבד.
(ג) בבדיקה חלקית, הרשות תערוך בדיקות נוספות על הבחינה כאמור בסעיף קטן (ב), כפי שתקבע מעת לעת, ובמידת הצורך תדרוש ממנהל הקרן הסברים, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים שהובאו בתשקיף, וכל אחד אחר הטעון לדעתה הבהרה.
4. נוהל בדיקת תשקיף של קרן חדשה
הרשות תבחן את הכריכה של טיוטת תשקיף של קרן חדשה, וכל עניין נוסף הנראה לה טעון בדיקה בטיוטת התשקיף, ובמידת הצורך תדרוש ממנהל הקרן הסברים, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים שהובאו בה וכל דבר אחר הטעון לדעתה הבהרה; לעניין זה, "כריכה" - עטיפת התשקיף כמשמעותה בתקנה 4 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן להשקעות משותפות בנאמנות, מבנהו וצורתו), התש"ל-1969 .
5. קביעת נוהל הבדיקה
יושב ראש הרשות, או עובד שהוא הסמיכו לעניין זה, יחליט אם יינקט ביחס לתשקיף שלא מתקיימו בו התנאים הקבועים בסעיף 2(א) נוהל לבדיקה חלקית או נוהל לבדיקה מקוצרת, ורשאי הוא להחליט כי יינקט ביחס לתשקיף כאמור נוהל לבדיקה מלאה, אם ראה כי נסיבות העניין מצדיקות זאת.
6. ביטול נהלים קיימים
נוהלי בדיקת תשקיף של קרן להשקעות משותפות בנאמנות לעניין היתר לפרסומו, לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 בטלים.
______________________________
1 י"פ תשס"ח, 3984.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ