אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה במוסדות ציבור

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה במוסדות ציבור

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה במוסדות ציבור
בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות למוסדות ובתי חולים ציבוריים, כמפורט להלן:
א. כללי
(1) הועדה לתמיכות שליד משרד הבריאות (להלן - ועדת התמיכות) תדון במתן תמיכות ובהמלצה לתמיכות למוסדות שונים, בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן. התמיכה עצמה צריך שתינתן - אם אכן נכון וראוי לתיתה - על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים. בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה ובקשה לתמיכה, תשקול הועדה את כל נסיבותיו של הענין תוך יישום שוויוני, אחיד וענייני של המבחנים שנקבעו; כל שיקוליה יהיו ענייניים תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות ככל שיידרש, לפי הענין; החלטת הועדה תהא מנומקת, ובפרטות.
(2) חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של המשרד, כאמור, תיעשה בשלב מקדמי על ידי הקבצת נושאי התמיכה לפי תחומי פעילות על פי תכנית העבודה של המשרד וקדימויות שתקבענה כתוצאה מכך.
ב. תמיכות למוסדות ציבוריים
1. ועדת התמיכות תבחן בקשות המובאות בפניה לפי העקרונות ואמות המידה הבאים:
א. מדיניות המשרד לפיתוח שירותים ומוסדות;
ב. המטרה שעבורה מבוקשת התמיכה צריכה לסייע באופן ישיר לקידום צרכי בריאות האוכלוסיה;
ג. תחום פעילותו של המוסד ושילובו בסדר הקדימויות של מדיניות המשרד;
ד. מהות השירותים הניתנים במוסד המשלימים פעולות המשרד או ממלאים חסר בשירותים רפואיים מסויימים;
ה. היקף פעילות המוסד והאוכלוסיה המקבלת שירותים במסגרתו;
ו. השתלבותו של המוסד בתכניות המשרד לפיתוח שירותי בריאות ברחבי המדינה;
ז. מיקומו הגאוגרפי של המוסד והיקף פיזור שירותיו;
ח. תרומתו של המוסד לקידום ופיתוח שירותי הבריאות, בהיקף ארצי או אזורי ומידת פתיחותו לכלל האוכלוסיה, או קבוצות אוכלוסיה מוגדרות;
ט. בידי המוסד מקורות כספיים עצמיים וביכלתו לממש את תכניותיו ללא סיוע מלא מאת המשרד;
י. פעילות המוסד מתנהלת באורח מדווח ומבוקר.
2. הועדה תביא בחשבון את קביעת סדר העדיפויות לתמיכות בהתחשב במדיניות המשרד ובהחלטות הממשלה.
3. לא יינתנו תמיכות לבודדים.
ג. תמיכות בבתי-חולים ציבוריים כלליים
1. הגדרה
"בית חולים" - בית חולים ציבורי, שהינו תאגיד שלא למטרת רווח.
2. קריטריונים אלה יחולו על מתן תמיכות לבתי חולים.
3. לא תינתן תמיכה מתקציב משרד הבריאות לבית חולים אלא בהתאם לנוהל התמיכות הממשלתי, לאחר דיון והמלצה של ועדת התמיכות של משרד הבריאות ובמסגרת חוק התקציב.
4. לא תינתן תמיכה לבית חולים לצרכי פיתוח אלא אם כן תכנית הפיתוח של בית החולים אושרה מראש ובכתב בידי ועדת הפרוייקטים או גורם מוסמך אחר לנושא שמונה בידי השר או המנהל הכללי של משרד הבריאות ואם בית החולים פעל בהתאם לתכנית שאושרה; לענין זה, "צרכי פיתוח" - בניה, שיפוץ מבנה, הקמת יחידות חדשות או קניית ציוד.
5. לא תינתן תמיכה לבית חולים לצורך הוצאות שוטפות (כגון: תשלום משכורות, קניית אספקה וציוד לצריכה שוטפת ואחזקת המבנים) אלא בתנאים הבאים:
א. בתקציב בית החולים קיים גרעון שהכיר בו משרד הבריאות;
ב. יש צורך חיוני בסיוע לבית החולים, ומתן סיוע עולה בקנה אחד עם מדיניות הממשלה בנושא זה.
6. א. הוגשה בקשה לתמיכה כספית מאת בית חולים רשום על ידי משרד הבריאות, שהוא מוסד ציבורי, רשאי משרד הבריאות להתנות מתן תמיכה בעריכת הסכם עם בית החולים בעניינים הבאים:
1. תכנית של בית החולים להשגת תמיכה ממקורות שאינם ממשלתיים.
2. תכנית יעול של בית החולים.
3. אמצעים אחרים ליציאה ממצב המצוקה שבו הוא נתון, והכל בהתחשב בנסיבות הענין ותוך גישה שוויונית בין בתי החולים.
ב. נערך עם בית חולים הסכם כאמור בשנת כספים אחת, וחזר בית החולים וביקש תמיכה בשנת כספים נוספת, ידווח בית החולים למשרד הבריאות, יחד עם הגשת הבקשה, על הצעדים שנקט בהתאם להסכם ועל התוצאות שהושגו בביצוע ההסכם.
ג. ההחלטה בדבר מתן התמיכה ובדבר שיעור התמיכה תשקף את הצעדים שנקט ואת התוצאות שהשיג בית החולים בביצוע התחייבויותיו לפי ההסכם.
7. בהחלטה בדבר מתן תמיכה ובדבר שיעור תמיכה יובאו בחשבון השיקולים הבאים:
א. בית החולים פתוח בפני כלל האוכלוסיה באופן בלתי מפלה, בהתאם לכללים שקבע משרד הבריאות;
ב. הגודל של בית החולים, ההיקף והגיוון של השירותים וכן רמת השירותים שהוא נותן;
ג. שיעור הגרעון התקציבי של בית החולים המוכר על ידי משרד הבריאות;
ד. החשיבות שיש לייחס לפעילות הרגילה של בית החולים כולו או של יחידות מסויימות של בית החולים, במערך הבריאות הארצי או האזורי;
ה. פעילות מיוחדת המתנהלת בבית החולים ושיש לה, לדעת משרד הבריאות, חשיבות מיוחדת מבחינה לאומית או מבחינה רפואית;
ו. התכניות לטווח ארוך לגבי המעמד של בית החולים והיקף השירותים שהוא נותן;
ז. היות בית החולים מסונף למוסד הוראה אקדמי.
______________________________
1 י"פ תשנ"ב, 2951.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ