אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים) (משרד מבקר המדינה), תשכ"ב-1962

כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים) (משרד מבקר המדינה), תשכ"ב-1962

כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים) (משרד מבקר המדינה), תשכ"ב-1962 1
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 20 ו-41 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959, קבעה ועדת הכספים של הכנסת לגבי משרות במשרד מבקר המדינה כללים אלה:
1. פרטי מכרז
הכרזה על משרה בפומבי לפי סעיף 19 לחוק (להלן - מכרז) תכיל לפחות פרטים אלה:
(1) תיאור המשרה או סוג העיסוק;
(2) דרגת המשרה או השכר שישולם למועמד שימונה;
(3) נתונים אישיים למילוי המשרה;
(4) דרישות מיוחדות למילוי המשרה;
(5) המען אליו יש להגיש בקשה למשרה;
(6) המועד האחרון להגשת בקשה למשרה.
2. דרך פרסום מכרז
מכרז יפורסם לפחות באחת מדרכים אלה:
(1) בלוח המודעות של משרד מבקר המדינה בירושלים, בלשכותיו המחוזיות ובבתי דואר, כולם או חלק מהם, כפי שיורה מבקר המדינה או מי שהוסמך על ידיו (להלן - מבקר המדינה).
(2) בשלושה עתונים יומיים לפחות.
3. פרסום נוסף
מבקר המדינה רשאי להורות על פרסום נוסף למכרז, בנוסח מלא או מקוצר, ברדיו, במשרדי הממשלה ובכל מקום או בכל דרך שימצא לנחוץ.
4. מועד להגשת בקשה
המועד האחרון להגשת בקשה למשרה יהיה לפחות 14 יום אחרי התאריך הראשון של פרסום המכרז.
5. מועד נדחה להגשת בקשה (תיקון: תשכ"ה, תש"ל)
על אף האמור בסעיף 4 רשאי מבקר המדינה לראות בקשה למשרה שהגיעה אליו לפני תום שנים-עשר חדשים מיום הפרסום כאילו הוגשה במועד, אם נתמלאו אלה:
(1) לא הוגשה בקשה למשרה עד לתאריך האחרון שנקבע להגשת בקשות, או ועדת הבוחנים כאמור בסעיף 30 לכללי שירות המדינה (מינויים) (בחינות ומבחנים וסדריהם) (משרד מבקר המדינה), תשכ"ב-1962 (להלן - ועדת הבוחנים) לא מצאה מועמד כשיר למשרה, או אף מועמד מבין מועמדים שנמצאו כשירים למשרה על ידי ועדת הבוחנים לא מונה מאחר שלא מילא אחר תנאי מתנאי החוק למינוי עובד המדינה, או לא הסכים לקבל את המינוי, או מבקר המדינה לא מינה אותו בהתאם לסעיף 46 לחוק או ביטל את מינויו בהתאם לסעיף האמור;
(2) (בוטלה);
(3) ועדת הבוחנים בהרכב אשר בחן את המועמדים לאותה משרה, תבחן גם את מגישי הבקשה כאמור, אולם רשאי מבקר המדינה למנות ועדת בוחנים בהרכב אחר, אם, לדעתו, אין אפשרות מעשית לכנס את ועדת הבוחנים בהרכב אשר בחן את המועמדים לאותה משרה.
6. הגשת בקשה
בקשה למשרה תוגש בטפסים, בצורה ובדרך שייקבעו על ידי מבקר המדינה.
7. תעודות ומסמכים
מגיש בקשה למשרה ימציא למבקר המדינה, על פי דרישתו, תעודות ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנקבעו בטופס הבקשה למשרה וכן על כל ענין אחר הקשור בהתאמתו למשרה.
7א. הגשת בקשה למשרה על ידי עובד המדינה (תיקון: תש"ל)
(א) בקשה למשרה מאת עובד המדינה אשר טרם השלים שנת שירות אחת במשרתו, לא תתקבל אלא לאחר שהעובד קיבל מאת האחראי לעניני עובדים אישור להגשת הבקשה או אם הועבר העובד למשרתו לא עקב בקשתו או לא עקב השתתפותו במכרז פנימי או במכרז פומבי.
(ב) בקשה למשרה מאת עובד המדינה אשר אושרה לו חופשה חלקית ללא שכר לשם התמחות במשפטים לפי חוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961, ואשר התחייב בכתב לא להגיש בקשה למשרה בתקופת התמחותו ובתקופה שלאחריה בה הוא התחייב להמשיך בעבודתו, לא תתקבל, אלא לאחר שהעובד קיבל לכך אישור מאת האחראי לעניני עובדים; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על עובד המדינה העומד לעבור את כל תקופת התמחותו במשפטים או תקופה של שמונה-עשר חדשי התמחות במשפטים - הכל לפי התקופה הקצרה יותר, בשירות המשפטי כמשמעותו בחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961.
(ג) בסעיף זה "האחראי לעניני עובדים" - המנהל הכללי או סגן המנהל הכללי למינהל של המשרד בו מועסק העובד, ולגבי מי שמועסק ביחידה שהוכרה על ידי ועדת השירות כיחידת סמך - מנהל אותה יחידה.
7ב. תחולה על עובד המדינה (תיקון: תש"ל)
הוראות כללים אלה החלות על מגיש בקשה, יחולו גם על מגיש בקשה שהוא עובד המדינה.
______________________________
1 ק"ת תשכ"ב, 1706; תשכ"ה, 1136; תש"ל, 181.
__________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ