אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי שירות המדינה (מינויים) (בחינות ומבחנים למשרות פטורות מחובת מכרז) (משרד מבקר המדינה), תשכ"ה-1964

כללי שירות המדינה (מינויים) (בחינות ומבחנים למשרות פטורות מחובת מכרז) (משרד מבקר המדינה), תשכ"ה-1964

כללי שירות המדינה (מינויים) (בחינות ומבחנים למשרות פטורות מחובת מכרז) (משרד מבקר המדינה), תשכ"ה-1964 1
בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 28 ו-41 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959, קבעה ועדת הכספים של הכנסת לגבי משרות פטורות ממכרז במשרד מבקר המדינה כללים אלה:
1. חובת בחינות ומבחנים - משרה בטחונית
מועמד למשרה הפטורה מחובת המכרז לפי פיסקה (1) להודעה בדבר פטור ממכרז למשרה במשרד מבקר המדינה, אינו חייב לעמוד בבחינות ומבחנים זולת אם ובמידה שמבקר המדינה או מי שהוסמך לכך על ידיו (להלן - מבקר המדינה) החליט על כך.
2. חובת בחינת קונקורס
התפנתה משרה הפטורה ממכרז לפי סעיף 21 לחוק מאחר שנתקיים בה אחד התנאים שלהלן, יעמדו המועמדים למשרה בבחינה בעל פה כאמור בפרק הרביעי לכללי שירות המדינה (מינויים) (בחינות ומבחנים וסדריהם) (משרד מבקר המדינה), תשכ"ב-1962 (להלן - הכללים האמורים), ובלבד שמבקר המדינה אינו חייב להביא בפני ועדת הבוחנים יותר מחמישה מועמדים הנראים לו כמתאימים ביותר למילוי המשרה.
ואלה הם התנאים:
(1) המשרה שווה בדרגתה ובדרישותיה העיקריות או אינה עולה על משרה שמועמד שירת בה ופרש ממנה לקיצבה;
(2) המשרה שווה בדרגתה ובדרישותיה העיקריות או אינה עולה על משרה אשר מועמד התפטר ממנה, ומבקר המדינה התחייב, שעה שאותו מועמד התפטר, כי יתקבל חזרה לשירות במשרד מבקר המדינה אם תימצא משרה כאמור;
(3) המשרה שווה בדרגתה ובדרישותיה העיקריות או אינה עולה על משרה שמועמד שירת בה ובוטלה.
3. חובת בחינות ומבחנים - משרות אחרות
(א) מועמד למשרה הפטורה מחובת המכרז שלא נזכרה בסעיפים 1 ו-2 חייב לעמוד בכפוף לסעיף 12 לכללים האמורים במבחנים כאמור בפרק הראשון והשלישי לכללים האמורים ובבחינות כאמור בפרק הרביעי לכללים האמורים, אם לא עמד בבחינה או במבחן בעת קבלתו לשירות או לאחר מכן.
(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על מועמד למשרה הפטורה מחובת המכרז לפי פיסקאות (7) ו-(8) להודעה בדבר פטור ממכרז למשרה במשרד מבקר המדינה.
4. משרות בסולם הדירוג האחיד (תיקון: תש"ל)
(א) מועמד למשרה שלא חלה עליה חובת המכרז לפי סעיף 22 לחוק, יעמוד במבחן, אם הוא מבקש להתקבל למשרה שצמודה לה בתקן דרגה של סולם הדירוג האחיד; אולם רשאי מבקר המדינה לפטור ממבחן, כולו או מקצתו, מועמד שטרם מלאו שתי שנים לישיבתו בישראל או שגילו מעל ל-50 שנה, אם שוכנע שהמועמד מתאים למשרה הנדונה.
(ב) האמור בפרק הראשון והשלישי לכללים האמורים לגבי היקף מבחנים וסדריהם חל גם על מבחנים בהתאם לסעיף קטן (א).
5. משרות שלא בסולם הדירוג האחיד (תיקון: תש"ל)
מועמד למשרה שלא חלה עליה חובת המכרז לפי סעיף 22 לחוק ואשר לה צמודה בתקן דרגה שלא מסולם הדירוג האחיד, והמועמד יועסק בעבודת כפיים, יעמוד בבחינות או במבחנים אשר יש בהם, לדעת מבקר המדינה, כדי להוכיח את כשירותו למילוי המשרה.
6. פטור לבעלי השכלה או הכשרה
מועמד למשרה שהוא בעל תעודה המעידה, לדעת מבקר המדינה, על השכלה או הכשרה הנדרשות בבחינה או במבחן, יהיה פטור מבחינה או ממבחן, כאמור בסעיפים 4 ו-5.
______________________________
1 ק"ת תשכ"ה, 1134; תש"ל, 180.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ