אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים (שידור פרסומות וקדימונים ומתן התראה), התשס"ה-2005

כללי סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים (שידור פרסומות וקדימונים ומתן התראה), התשס"ה-2005

כללי סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים (שידור פרסומות וקדימונים ומתן התראה), התשס"ה-2005 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 4א(ד)(1) ו-(2) לחוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"א-2001 (להלן - החוק), ומכוח סמכותה לפי סעיפים 6ה ו-6לד1(ז) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן - חוק התקשורת), קובעת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין כהגדרתה בפרק ב'1 לחוק התקשורת (להלן - המועצה) כללים אלה:
פרק א': הגדרות
1. הגדרות
בכללים אלה -
"אחראי לשידור" - כל אחד מאלה:
(1) לענין שידור על פי פרק ב'1 לחוק התקשורת - בעל רישיון כללי לשידורי כבלים, או בעל רישיון מיוחד לשידורי כבלים, לפי הענין;
(2) לענין שידור על פי פרק ב'2 לחוק התקשורת - בעל רישיון לשידורי לוויין, או מפיק ערוץ עצמאי כמשמעותו בסעיף 6מג לחוק התקשורת, לפי הענין;
"הגיל הרך" - בני שמונה שנים ומטה;
"הפרה" - כל אחת מאלה:
(1) שידור מישדר טלוויזיה בניגוד להוראות סעיפים 2(א) או 3 לחוק או בניגוד לתקנות הסיווג;
(2) שידור קדימון או פרסומת בניגוד להוראות סעיף 4א לחוק או בניגוד להוראות כללים אלה או שידורי פרסומת בניגוד לתקנה אחרת שמכוח החוק;
"נער" - מי שטרם מלאו לו 18 שנה ואינו קטין;
"קדימון" - מישדר המוסר מידע על אפיק, מישדר או שירות;
"קטין" - מי שטרם מלאו לו 14 שנה ואינו בגיל הרך;
"שידור" - שידור בכל ערוץ המופק בעיקר בעבור הציבור בישראל או חלק ממנו;
"תקנות הסיווג" - תקנות סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"ג-2002.

פרק ב': שידור קדימונים
2. קדימון המעודד עבריינות
אחראי לשידור לא ישדר קדימון העלול לעודד עבריינות, ובכלל זה קדימון המציג באור חיובי התנהגות המהווה עבירה פלילית.
3. קדימון המעודד שימוש בסמים
אחראי לשידור לא ישדר קדימון העלול לעודד שימוש בסמים מסוכנים, ובכלל זה קדימון המציג שימוש בסמים מסוכנים באור חיובי.
4. שיבוץ קדימונים
אחראי לשידור לא ישדר קדימון במהלך או בסמוך למישדר המיועד בעיקרו -
(1) לגיל הרך, אם לפי תקנות הסיווג המישדר נושא הקדימון אינו ראוי לצפיה לגילאי 8 ומטה;
(2) לקטינים, אם לפי תקנות הסיווג המישדר נושא הקדימון אינו ראוי לצפיה לגילאי 14 ומטה;
(3) לנערים, אם לפי תקנות הסיווג המישדר נושא הקדימון אינו ראוי לצפיה לגילאי 18 ומטה.
פרק ג': מתן התראות
5. התראה
(א) היה ליושב ראש המועצה יסוד סביר להניח כי אחראי לשידור שידר מישדר טלוויזיה, קדימון או פרסומת תוך הפרה לכאורה, ישלח יושב ראש המועצה, או מי שהוא הסמיכו לכך, מכתב בירור אשר ישמש התראה בהתאם להוראות סעיף 5(א) לחוק.
(ב) מכתב הבירור יכלול פרטים בדבר מישדר הטלוויזיה, הקדימון או הפרסומת האמורים, מועד שידורם ומהות ההפרה לכאורה.
(ג) האחראי לשידור יהא רשאי למסור את תגובתו בכתב לאמור במכתב הבירור בתוך הזמן שייקצב לכך במכתב הבירור.
(ד) נחה דעת המועצה כי לא בוצעה הפרה, תימסר על כך הודעה לאחראי לשידור.
_________________________________
1 ק"ת תשס"ה, 591.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ