אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי מס הכנסה (ניכויים מסויימים לבעלי בתים המושכרים בשכירות מוגנת), התשל"ח-1977

כללי מס הכנסה (ניכויים מסויימים לבעלי בתים המושכרים בשכירות מוגנת), התשל"ח-1977

כללי מס הכנסה (ניכויים מסויימים לבעלי בתים המושכרים בשכירות מוגנת), התשל"ח-1977 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע כללים אלה:
1. ניכוי דמי פינוי (תיקון: תשל"ח, תשמ"א, תשמ"ו)
(א) דמי פינוי ששילם בעלו של מושכר (להלן - הנישום) בשל פינוי דייר מוגן מהמושכר שרכשו כשהוא פנוי או רכשו תפוס והפינוי הוא לאחר תום שלוש שנים מיום רכישתו, יותרו בניכוי כך:
קיבל הנישום באותה שנת מס דמי מפתח בשל השכרת בנין כלשהו ינכה את דמי הפינוי תחילה כנגד דמי המפתח ואם סכום דמי המפתח הוא פחות מ-50% מדמי הפינוי, יותר ניכוי של סכום נוסף עד לסכום המשלים את דמי המפתח ל-50% מדמי הפינוי, כנגד דמי שכירות שקיבל מבנינים שהוא משכיר, והיתרה תנוכה בשנים הבאות; ובלבד שאם קיבל הנישום בשנים הבאות דמי מפתח, תנוכה היתרה מדמי המפתח תחילה.
(ב) דמי פינוי ששילם נישום בשל פינוי דייר מוגן ממושכר שרכשו כתפוס ופונה לפני שחלפו שלוש שנים מיום רכישתו, יותרו בניכוי, החל בשנת המס שבה שולמו, לפי שיעור הפחת הקבוע לאותו נכס על פי הפקודה; ובלבד שאם נתקבלו בשנה פלונית דמי מפתח מהמושכר ינוכו דמי הפינוי, על פי השיעור האמור, מדמי המפתח תחילה.
2. סייג לניכוי כשהבנין נמכר או נהרס לאחר פינויו-2 (תיקון: תשל"ח, תשמ"ה, תשמ"ו)
על אף האמור בסעיף 1, אם תוך שנתיים מפינויו של דייר מוגן נמכר או נהרס המושכר או הוגשה בקשה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה1965, לקבלת היתר להריסתו או שהמושכר נשאר פנוי ברוב שטחו, יותר ניכוי דמי הפינוי אך ורק כנגד דמי מפתח או דמי שכירות שנתקבלו מהשכרתו מחדש של אותו מושכר ובכפוף לסדר הניכוי כאמור בסעיף 1, ותקרה של 50% מדמי הפינוי ששילם בשל המושכר האמור.
3. סייג לתחולת סעיפים 1 ו-2 (תיקון: תשל"ח)
האמור בסעיפים 1 ו-2 יחול על מושכר שהושכר לפני יום י"ג בניסן התשי"ח (1 באפריל 1958) וכן על מושכר שהושכר לאחר המועד האמור אם קיבל בעל הבית דמי מפתח בשל זכות הדיירות שהעניק.
4. ניכוי הוצאות
(א) בעליו של בנין המושכר כולו או חלקו בשכירות מוגנת יהי הזכאי לתבוע ניכוי סכום ששילם כהשתתפות בבניית המדרכה או הכביש שליד הבנין או הניקוז הקשור לאותו בנין; שיעור הניכוי לכל שנת מס יהיה סכום השווה לסכום ששולם כשהוא מחולק במספר השנים שנותרו עד לגמר הפחתת הנכס על פי שיעורי הפחת שנקבעו לו לפי הפקודה אך לא יותר מ-6.5% מהסכום ששולם.
(ב) היה חלק מבנין מושכר בשכירות שאינה מוגנת או שלא היה מושכר כלל בשנה שבה שולמו סכומים כאמור בסעיף קטן (א) יובא בחשבון חלק מהסכומים כיחס השטח המושכר בשכירות מוגנת לעומת שטחו הכולל של הבנין.
5. תחולה
תחולתם של כללים אלה משנת המס 1975 ואילך.
_________________________________
1 ק"ת תשל"ח, 87, 969; תשמ"א, 1031; תשמ"ה, 344; תשמ"ו, 1176.
2 כללי מס הכנסה (ניכויים מסוכמים לבעלי בתים המושכרים בשכירות מוגנת) (תיקון), התשמ"ו-1986 (ק"ת תשמ"ו, 1176), קובעים:
1. יתרת דמי פינוי ששילם בעל בית שטרם נוכתה לפי הכללים העיקריים לפני שנת המס 1985, תותר בניכוי בשנת המס 1985 מדמי מפתח תחילה ומדמי שכירות לאחר מכן, עד לסכום שאינו עולה על 50% מדמי הפינוי ששילם ואם נותרה יתרה לאחר הניכוי האמור היא תותר בניכוי בשנת המס 1986.
2. תחולתן של תקנות אלה לגבי שנת המס 1985 ואילך.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ