אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (הקמת קרנות), תשל"ה-1975

כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (הקמת קרנות), תשל"ה-1975

כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (הקמת קרנות), תשל"ה1-1975
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3, 11, 14, 36 ו-37 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), תשל"ג-1973, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, קובעת מועצת הפירות (להלן - המועצה), כללים אלה:
1. הגדרות
בכללים אלה "פירות" - כל מיני פירות המפורטים בתוספת לחוק.
2. הקמת הקרנות
מוקמות בזה קרנות מיוחדות של מיני הפירות להלן וקרן כללית:
(1) קרן אבוקדו; (11) קרן משמש;
(2) קרן אגס; (12) קרן ענבי מאכל;
(3) קרן אנונה; (13) קרן פקאן;
(4) קרן אפרסמון; (14) קרן רימון;
(5) קרן אפרסק, נקטרינות; (15) קרן שזיף;
(6) קרן בננה; (16) קרן שסק;
(7) קרן גויאבה; (17) קרן שקד;
(8) קרן זיתים מזנים אירופאיים; (18) קרן תמר;
(9) קרן חבוש; (19) קרן תפוח.
(10) קרן מנגו;
3. הכנסות הקרנות
(א) הכנסות הקרנות המיוחדות יהיו מכספי היטלים לפי סעיף 36 לחוק.
(ב) היתה קרן מיוחדת משותפת עם הממשלה תהיה מחצית הכנסותיה מכספי ההיטלים ומחציתה מכספי השתתפות הממשלה או כפי שייקבע מפעם לפעם במשא ומתן בין שר החקלאות והמועצה.
(ג) הכנסות הקרן הכללית יהיו הפרשות בשיעור של עד 4% מסך כל ההוצאות השנתיות של הקרנות המיוחדות המשותפות עם הממשלה, כפי שהועד הפועל של המועצה יחליט מפעם לפעם; יושב ראש המועצה יפרסם ברשומות את השיעור שהוחלט עליו.
4. הנהלת הקרנות
(א) כל הקרנות המיוחדות והקרן הכללית ינוהלו בידי הועד הפועל של המועצה שמונה לפי סעיף 10 לחוק.
(ב) המועצה תבחר ועדה ענפית לכל מין של פירות שלמענו הוקמה קרן מיוחדת, שתמליץ בפניה על גובה ההיטל לאותו מין של פירות בכל שנה ושנה ועל דרכי ההוצאה של כספי הקרן.
(ג) לא הוקמה ועדה ענפית לקרן מיוחדת ימלא הוועד הפועל של המועצה את תפקידי ועדה ענפית לאותה קרן.
(ד) בכל ועדה ענפית יהיה רוב חבריה מבין מגדלי הפירות של אותו מין פירות, ככל האפשר מכל אזורי הייצור החשובים של פירות מאותו מין.
5. קרנות נוספות2
המועצה רשאית להקים קרנות מיוחדות למיני פירות בנוסף על אלה שהוקמו בסעיף 2, ועל קרנות שהוקמו כאמור יחולו כללים אלה.
6. מטרות הקרנות (תיקון: תשל"ה)
(א) כספי קרן מיוחדת יוצאו למימון המטרות שלהן, למין הפירות הכלול בקרן הפירות המיוחדת:
(1) קליטת עודפי פירות;
(2) השלמת מחירים של פירות שסופקו לתעשיה או ששווקו במבצעי הוזלה שאישרה המועצה;
(3) השלמת מחירים של פירות ששווקו ליצוא כפירות טריים או כשימורי פירות;
(4) שכלול וייעול של דרכי השיווק של הפירות;
(5) הסברה ופרסומת להגברת צריכת הפירות והרחבת היקף השיווק;
(6) מחקרים בייצור ובשיווק של פירות;
(7) שכלול שיטות אריזה של פירות, לרבות מחקרים ונסיונות בשימוש בחמרי אריזה ומיכלים;
(8) עידוד וסיוע לייעול הייצור של אותו מין פירות ושכלולו;
(9) איסום פירות בבתי קירור ואיסום פירות בדרך כלשהי.
(ב) הקרן הכללית תשמש למטרות אלה:
(1) מתן הלוואות לקרנות מיוחדות של מיני פירות מסויימים לכיסוי גרעונותיהן;
(2) ייזום, עידוד וסיוע לפעולות מחקר, שכלול וייעול של כל מיני הפירות;
(3) כיסוי הפסדים של המועצה מייצוא פירות בשנת הכספים 79/1978;
(4) מימון פעולות ונסיונות במיני הפירות שלהם טרם הוקמו קרנות מיוחדות;
(5) מימון רכישת אמצעים ומיתקנים שונים לרבות משרדים הדרושים לדעת שר החקלאות לפעולות המועצה;
(6) הוצאות מינהליות של המועצה.
7. הפקדת כספי הקרנות (תיקון: תשל"ח)
כספי הקרנות המיוחדות המשותפות עם הממשלה יופקדו במועצה ויתנהלו על ידיה בחשבונות נפרדים.
8. קרן לכיסוי הפסדים (תיקון: תשל"ט)
כספי ההיטלים שמקורם בהפרשות הקרנות המיוחדות מפדיון הייצוא בשיעורים כפי שנקבעו מפעם לפעם בכללי מועצת הפירות, יתנהלו בחשבון נפרד בקרן הכללית וישמשו לכיסוי הפסדיה של המועצה מיצוא פירות ממינים שונים בשנת הכספים 79/1978.
_________________________________
1 ק"ת תשל"ה, 757, 2419; תשל"ח, 1191; תשל"ט, 650.
2 בהתאם לסעיף 5 הוקמו הקרנות הבאות:
א. קרן דובדבן כולל גודגדן (י"פ תשמ"ב, 2508)
ב. קרן פפיה (י"פ תשמ"ג, 36)
ג. קרן פיג'ואה (י"פ תשמ"ג, 2532).
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ